21.2.15

H ανακοίνωση του EurogroupΤο Eurogroup επαναλαµβάνει την εκτίµησή του για τις αξιοσηµείωτες προσπάθειες προσαρµογής που αναλήφθηκαν από την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδοµάδων, µπήκαµε, µαζί µε τους θεσµούς, σε έναν εντατικό και εποικοδοµητικό διάλογο µε τις νέες ελληνικές αρχές και σήµερα φτάσαµε σε κοινό έδαφος.

To Eurogroup σηµειώνει, στο πλαίσιο της υφιστάµενης συµφωνίας, το αίτηµα των ελληνικών αρχών για παράταση της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης (MFFA), η οποία υποστηρίζεται από µια σειρά δεσµεύσεων. Ο σκοπός της παράτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης στη βάση των όρων της παρούσας συµφωνίας, µε την καλύτερη δυνατή χρήση της δεδοµένης ευελιξίας, η οποία θα πρέπει να εξετασθεί από κοινού µε τις ελληνικές αρχές και τους θεσµούς. Η παράταση αυτή θα µπορούσε να γεφυρώσει επίσης το χρόνο για τις συζητήσεις σχετικά µε µια πιθανή διάδοχη συµφωνία ανάµεσα στο Eurogroup, τους Θεσµούς και την Ελλάδα.

Οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν έναν πρώτο κατάλογο µεταρρυθµιστικών µέτρων, µε βάση την παρούσα συµφωνία, ως το τέλος της ∆ευτέρας 23 Φεβρουαρίου. Τα θεσµικά όργανα θα παράσχουν µια πρώτη άποψη για το αν αυτά είναι επαρκώς αναλυτικά ώστε να αποτελέσουν µια έγκυρη αφετηρία για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Ο κατάλογος αυτός θα εξειδικευθεί περαιτέρω και στη συνέχεια θα συµφωνηθεί µε τους θεσµούς ως το τέλος του Απριλίου.

Μόνο η έγκριση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης της παραταθείσας συµφωνίας από τους θεσµούς θα επιτρέψει µε τη σειρά της οποιαδήποτε εκταµίευση εκκρεµούσας δόσης του τρέχοντος προγράµµατος του EFSF και τη µεταβίβαση των κερδών SMP γα το 2014. Και τα δύο υπόκειται και πάλι σε έγκριση από το Eurogroup.

Εν όψει της αξιολόγησης των θεσµικών οργάνων, το Eurogroup συµφωνεί ότι τα κεφάλαια που είναι µέχρι στιγµής διαθέσιµα στο ΤΧΣ, θα πρέπει να διακρατηθούν από τον EFSF, εξαιρουµένων των δικαιωµάτων τρίτων κατά τη διάρκεια της παράτασης της MFFA. Τα κεφάλαια συνεχίζουν να είναι διαθέσιµα κατά τη διάρκεια της παράτασης του MFFA και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Θα απελευθερώνονται µόνο κατόπιν αιτήµατος από την ΕΚΤ και τον SSM.

Υπό αυτό το πρίσµα, καλωσορίζουµε τη δέσµευση των ελληνικών αρχών να εργαστούν σε στενή συνεννόηση µε τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσµούς και εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυµίζουµε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συµφωνήσαµε, επίσης, ότι το ∆ΝΤ θα συνεχίσει να διαδραµατίζει το ρόλο του.

Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την ισχυρή δέσµευσή τους σε µια ευρύτερη και βαθύτερη διαδικασία διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων µε στόχο τη διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και απασχόλησης, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι αρχές δεσµεύονται να εφαρµόσουν εκκρεµούσες µεταρρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, καθώς και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές αρχές δεσµεύονται να κάνουν καλύτερη χρήση της συνεχιζόµενης παροχής τεχνικής βοήθειας.

Οι ελληνικές αρχές επαναλαµβάνουν την κατηγορηµατική δέσµευσή τους να τηρήσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές τους πλήρως και εγκαίρως.

Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης δεσµευτεί να διασφαλίσουν τα κατάλληλα δηµοσιονοµικά πρωτογενή πλεονάσµατα ή τα χρηµατοδοτικά έσοδα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του χρέους, σύµφωνα µε το ανακοινωθέν του Eurogroup του Νοεµβρίου του 2012. Για το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσµατος του 2015 οι θεσµοί θα λάβουν υπόψη τις οικονοµικές συνθήκες το 2015.

Υπό το πρίσµα αυτών των δεσµεύσεων, χαιρετίζουµε ότι σε ορισµένους τοµείς οι ελληνικές προτεραιότητες πολιτικής µπορούν να συµβάλουν στην ενίσχυση και την καλύτερη εφαρµογή της ισχύουσας συµφωνίας. Οι ελληνικές αρχές δεσµεύονται να απέχουν από οποιαδήποτε κατάργηση µέτρων και µονοµερείς αλλαγές στις πολιτικές και στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την οικονοµική ανάκαµψη και τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, όπως αξιολογείται από τους θεσµούς.

Βάσει της αίτησης, των δεσµεύσεων από τις ελληνικές αρχές, των συµβουλών από τους θεσµούς, και της σηµερινής συµφωνίας, θα ξεκινήσουµε τις εθνικές διαδικασίες, µε στόχο την κατάληξη σε µια τελική απόφαση σχετικά µε την παράταση της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης ως και για τέσσερις µήνες από το διοικητικό συµβούλιο του EFSF. Καλούµε επίσης τους θεσµούς και τις ελληνικές αρχές να επανεκκινήσουν αµέσως τις εργασίες που θα επιτρέψουν την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Παραµένουµε προσηλωµένοι στην παροχή επαρκούς στήριξης προς την Ελλάδα έως ότου επανακτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές όσο εκπληρώνει τις δεσµεύσεις της στο πλαίσιο του συµφωνηθέντος πλαισίου.

11 σχόλια:

 1. Ανώνυμος21/2/15

  Κοντέψαν να μας βγάλουν την ψυχή, αλλά δεν τα κατάφεραν !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος21/2/15

  Η ΕΛΠΙΔΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος21/2/15

  Γι' αυτό δεν ήταν να πάρει κανείς στα σοβαρά τις κατηγορίες και τις απειλές τους, τις φωνές και τις γκριμάτσες τους από το Γιούρογκρουπ. Υποχώρησαν.
  Τουλάχιστον τώρα δεν έχουμε το μαχαίρι στο λαιμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος22/2/15

  Γι' αυτό τον πάω τον Βαρουφάκη! Στην κινδυνολογία για δούρειο ίππο απάντησε με το παράδειγμα του Οδυσσέα που δέθηκε στο κατάρτι για να μη παρασυρθεί από τα τραγούδια των σειρήνων.
  Εύγε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος22/2/15

  Κομψή-κομψή η ανακοίνωση... Το φάγαν κι αυτοί τ' αυγό τους. Σαν χάσκαρη ένα πράμα. Ακόμα χάσκουν.
  Όσο για εμάς... Καλή Σαρακοστή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος22/2/15

  Αχ αυτή η γλώσσα της διπλωματίας! ήξεις αφήξεις ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος22/2/15

  Ανακοίνωση βόμβα από την Κομμουνιστική Τάση ΣΥΡΙΖΑ: Ζητάει αλλαγή ηγεσίας, καλεί τους βουλευτές να μην ψηφίσουν τη συμφωνία
  http://www.iefimerida.gr/news/192754/anakoinosi-vomva-apo-tin-kommoynistiki-tasi-syriza-zitaei-allagi-igesias-kalei-toys#ixzz3SSIah3JN

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος22/2/15

  «Η μετονομασία της Τρόικας σε Θεσμούς, του Μνημονίου σε Συμφωνία και των Δανειστών σε Εταίρους, όπως και όταν βαφτίζεις το κρέας ψάρι, δεν αλλάζεις την προηγούμενη κατάσταση» αναφέρει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μανώλης Γλέζος σε άρθρο του με τίτλο «Πριν είναι αργά».
  http://kinisienergoipolites.blogspot.gr/2015/02/blog-post_574.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος22/2/15

  Μανώλη Γλέζο μου αγάντα....
  προσγειώσου κι εσύ όσο έιναι καιρός. Εξ άλλου δεν έισαι και μικρός για να πετας ακόμα στα σύννεφα (μη σκεφτώ κι ότι σε φέρνουν κοντύτερα στον Θεουλη...)
  Τώρα η καραμέλλα των "προσκυνημένων και των γερμανοτσολιάδων" θα πικρίσει στο στόμα...
  Αφού το πρόβλημα λέγεται ΧΡΕΟΣ , κακοδιαχείρηση, κακοδαιμονία της πολιτικης σκηνής, κομματικοί στρατοί, διαφθορά, διαπλοκή κλπ κλπ κλπ.
  Γι΄ αυτά αν σηκώσεις μπαϊράκι Μανώλη μου..
  για μια ακόμα φορά [όπως τότε με τον Σιάντα]
  Θα σε ευγνωμονεί η Ελλάδα....
  Κι οι καταχρεωμένοι έλληνες...

  "Φόρεϊν Όφισσσσσ!"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Τασούλης ο ηλεκτρολόγος22/2/15

  Για τον έβδομο Ανώνυμο η απάντηση στο ίδιο σάιτ
  http://www.iefimerida.gr/news/192828/skliri-apantisi-harry-klynn-se-glezo-koyrastikame-na-akoyme-poso-dikio-eheis-esy-kai

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αφελής άνθρωπος23/2/15

  Παππού Μανώλη,
  μη βιάζεσαι σε παρακαλώ πολύ να ζητήσεις συγγνώμη από τον ελληνικό λαό (ολόκληρο; είναι σωστό αυτό;)
  Όταν τα λέγατε αυτά, ήσασταν μόνοι σας. Τώρα έχετε και συνεργάτες. Δεν δικαιούνται και αυτοί να έχουν άποψη, η οποία θα μετριάσει τη δική σας τη φόρα και θα φέρει την ισορροπία ; Η απάντηση στη Δημοκρατία είναι αυτονόητη και αυταπόδεικτη.
  Και στην τελική, άσε και λίγο τα παιδιά να προχωρήσουν απερίσπαστα! 'Ο,τι είχαν να μάθουν από εσένα το έμαθαν. Είναι εγωιστικό να θέλει κάποιος το μονοπώλιο της αυθεντίας.
  Μη φοβάσαι τόσο! Η εμπιστοσύνη δεν πάει χαμένη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ