13.11.10

Αποτελέσματα επαναληπτικών εκλογών ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι: 39.831 Ψηφίσαντες: 18.886 
Αποχή: 20.945 (52,58%) 
[Στον πρώτο γύρο η αποχή ήταν 16.914 (42,46%)]
Άκυρα: 879 Λευκά: 936,
Σύνολο Ακύρων-Λευκών: 1.815 (9,61%) 
[Στον πρώτο γύρο το σύνολο
Ακύρων-Λευκών ήταν 1.218 (5,31%)]
Έγκυρα: 17.071


ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδης
9.402 (55,08%) έδρες 17
[ στον πρώτο γύρο 7.914 (36,47%) έδρες 8 ]

ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ-ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
Κωνσταντίνος Λιάντσης
7.669 (44,92%) έδρες 3
[ στον πρώτο γύρο 7.376 (33,99%) έδρες 7 ]

Κ. Κοντόπουλος: 5.744 (26,47%) έδρες 5
Λ. Ζέγας: 665 (3,06%) 1 έδρα

***

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Εγγεγραμμένοι: 62.884   Ψηφίσαντες: 27.284 
Αποχή: 35.600 (56,61%) 
[Στον πρώτο γύρο η αποχή ήταν 27.066 (43,03%)]
Άκυρα: 1.025 Λευκά: 2.263
Σύνολο Ακύρων-Λευκών: 2.263 (8,29%) 
[Στον πρώτο γύρο το σύνολο
Ακύρων-Λευκών ήταν 3.217 (8,98%)]
 Έγκυρα: 25.021

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Γεώργιος Δακής (υπ. αντιπ. Δημήτριος Σαββόπουλος)
14.455 (57,77%)
[στον πρώτο γύρο 16.792 (51,49%)]
[στον Δήμο Καστοριάς 10.770 (51,78%)]

ΑΡΧΗ...ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ
Ιωάννης Παπαϊορδανίδης (υπ. αντιπ. Απόστολος Κιοσσές)
10.566 (42,23%)
[στον πρώτο γύρο 11.534 (35,37%)]
[στον Δήμο Καστοριάς 7.411 (35,63%)]
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (σύνολο)

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Γεώργιος Δακής: 79.216 (51,81%) έδρες 19
[στον πρώτο γύρο 89.273 (46,30%) έδρες12

ΑΡΧΗ...ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ
Ιωάννης Παπαϊορδανίδης: 73.675 (48,19%) έδρες 6
[στον πρώτο γύρο 74.050 (38,40%) έδρες 10

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ