13.12.10

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ έγραψαν

Κύριε Διευθυντά

Στόν ‘‘Λόγο καί Ἀντίλογο’’τοῦ 567ου φύλλου τῆς 18ης/11/2010 τῆς     ἐγκρίτου ἐφημερίδος σας, δημοσιεύετε τήν γνώμην καί ἄποψιν δύο ἀνωνύμων ἐπιστολογράφων σας. Ὁ ἕνας ἐξ αὐτῶν καταφέρεται κατά τῆς κοινωνίας τῆς συμπρωτευούσης, Θεσσαλονίκης, καί τήν χαρακτηρίζει ὡς  ’’ἕδρα τοῦ ἄκρατου συντηρητισμοῦ, τοῦ μεσαιωνικοῦ σκοταδισμοῦ καί τῆς ὀπισθογρομικῆς θεοκρατίας’’. Δέν ξέρω ἀπό πού συμπεραίνει αὐτό γιατί ἀπ᾽ ὅτι εἶμαι εἰς θέσιν νά γνωρίζω ἡ Θεσσαλονίκη προηγεῖται σέ πολλά πολιτιστικά καί πνευματικά δρώμενα στήν χώρα μας. Ἀλλά ὁ ἀνώνυμος ἐπιστολογράφος σας ἔρχεται καί εἰς ἀντίφαση μέ τόν ἑαυτόν του γιατί λέγοντας ὅτι τό ἤμισυ καί κάτι τῶν ψηφισάντων στίς δημοτικές ἐκλογές ἐψήφισαν τόν προοδευτικό κύριο Μπουτάρη, παραδέχεται ὅτι τό ἤμιση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Θεσσαλονίκης εἶναι προοδευτικό καί οὐχί ‘‘μεσαιωνικοῦ σκοταδισμοῦ’’. Δέν μᾶς διευκρινήζει δέ, οἱ μή ψηφίσαντες, πού ἦταν τό ἤμισυ σχεδόν τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, τί ἦσαν, προοδευτικοί ἤ σκοταδιστές ;

Ὁ κύριος Μπουτάρης, ὁ κυρ Γιάννης, ὁ ὁποῖος ἔχει κότσια, κατά τόν ἐπιστολογράφο σας, εἶναι πράγματι ἕνας εὐθύς, εἰλικρινής καί ντόμπρος ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔχει πάντοτε τό θάρρος νά ἐκφράζει εὐθαρσῶς τήν γνώμη του, νά τήν ὑποστηρίζει καί νά ἐμμένει σ᾽αὐτήν, δέ ὑπεκφεύγει καί δέν κρύπτεται ὄπισθεν μιάς ἀνωνυμίας. Ὁ ἐπιστολογράφος σας θά ἔπρεπε νά μιμηθεῖ τό πρότυπό του, τόν κυρ Γιάννη, καί νά διατυπώσει τίς ἀπόψεις του ἐνυπογράφως. Ἡ ἀνωνυμία ὑποδηλώνει μιά δειλία καί ἔλλειψη θάρρους. Ὁ ἐνεργός πολίτης ὅταν θέλει νά κρίνει τά κακῶς κείμενα τῆς κοινωνίας ἤ τῆς Πολιτείας θά πρέπει νά τά κατονομάζει καί νά τά ψέγει ἐνυπογράφως. Ἔχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα μιά ἐνυπόγραφη ἐπιστολή ἀπό μιά ἀνώνυμη, ἡ ὁποία μπορεί καί νά ἀμφισβητηθεί, ὡς πρός τά γραφόμενα, γιά τήν ἀλήθεια τους.

Τά γράφω αὐτά γιάτι παρατηρῶ, ὅτι εἶναι πολλοί οἱ ἀνώνυμοι ἐπιστολογράφοι στήν ΟΔΟ, οἱ ὁποῖοι αὐτά τά ὁποῖα καταγγέλουν εἶναι καθ᾽ὁλα ἀκριβῆ καί σωστά, δέν ἔχουν ὅμως τό θάρρος νά ὑπογράψουν τήν ἐπιστολή τους.
Εὔχομαι στόν ἀνώνυμο ἐπιστολογράφο σας καί στόν καθ᾽ὅλα ἀξιόλογο καί σεβαστό κύριο Μπουτάρη νά ἐπιτύχει εἰς τό ἔργο του καί νά βγάλει τήν Θεσαλονίκη ἀπό τόν ‘‘σκοταδισμό’’ της. Ἐξ ἄλλου οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι ἔλεγαν: Ἀρχή τόν ἄνδρα δείκνυσι.

Ευχαριστῶ γιά τήν φιλοξενία, μέ ἰδιαιτέρα ἐκτίμηση

Ἀναστάσης Κων. Πηχιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ