22.4.12

Προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς

Καστοριά 12 Μαρτίου 2012

Κύριε Πρόεδρε,

Η ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής στην Καστοριά, θέμα που χρονίζει και απασχολεί την τοπική κοινωνία για μακρό χρονικό διάστημα, είχε αναδειχθεί και είχε προταχθεί ως διεκδίκηση αιχμής στην διαβάθμιση των αναπτυξιακών αλλά και εν γένει ευρύτερα πνευματικών προτεραιοτήτων του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.
Το Πανεπιστήμιο εξάλλου ως προϊόν γνώσης που θα επενδυθεί στην αγορά εργασίας θεωρούμε ότι θα είχε να συνεισφέρει πολλαπλά οφέλη στην αναβάθμιση της περιοχής. Όμως παρ όλες τις κατά καιρούς δεσμεύσεις, οι ανεπίτρεπτα ανακόλουθες συμπεριφορές από κυβερνήσεις και υπουργούς, οδήγησαν δυστυχώς στην σημερινή κατάσταση, της πλήρους αδιαφορίας και εγκατάλειψης.
Κύριε Πρόεδρε,
Θεωρούμε ότι το θέμα θα πρέπει να έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, εναρμονισμένο φυσικά και με τα προτάγματα της τοπικής κοινωνίας σε επίπεδο συλλογικής, σωματειακής αλλά και ατομικής έκφρασης, για να μάθουμε επιτέλους και τις πραγματικές προθέσεις της πολιτείας, αλλά και για να συντονίσουμε επιπλέον τις ενέργειές μας.

Με εκτίμηση
Οι δημοτικοί σύμβουλοι

Κώστας Κοντόπουλος
Νίκος Καραμανίδης
Θεόδωρος Ζήσης
Βασίλειος Καραΐσκος
Παναγιώτης Παπαϊωαννίδης

Δημοσιεύθηκε στις 22 Μαρτίου 2012, αρ. φύλλου 634

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ