24.5.16

Λόγος & Αντίλογος


Η σινδόνη στην οποία ήταν τυλιγμένα τα οστά του Σαμουήλ, τα οποία ανέσκαψε το 1969 στη βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, στο νησάκι στη Μικρή Πρέσπα, ο καθηγητής του ΑΠΘ Νικόλαος Μουτσόπουλος. Σήμερα η σινδόνη φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

«Περί Βουλγαρικού εθνικισμού και άλλων»


Κύριε Διευθυντά,

Στό 815ο φύλλο τῆς ΟΔΟΥ διάβασα χθές τό ἄρθρο «Ἡ Βουλγαρία ἀρνεῖται νά ἐπιστρέψει βυζαντινά ἀρχεία».  Μιά παλαιότερη προσπάθεια συμφωνίας νά ἐπιστραφοῦν τά χειρόγραφα, οἱ κώδικες καί ἄλλα κειμήλια, τά ὁποία ἐκλάπησαν κατά τόν Αʼ Παγκόσμιο Πόλεμο ἀπό τούς Βουλγάρους κυρίως ἀπό τήν μονή τῆς Εἰκοσιφοινίσσης ἡ ὁποία βρίσκεται στήν βόρειο πλευρά τοῦ ὄρους Παγγαίου, μέ ἀνταλαγή τῶν ὀστῶν τοῦ τσάρου τῶν βουλγάρων Σαμουήλ (ὁ ὁποῖος, εἰρήσθω ἐν παρόδω, δέν ἤταν Βούλγαρος, λέγεται μάλιστα ὅτι ἤταν ἀρμενικῆς καταγωγής), δέν εὐοδώθηκε γιατί οἱ Βούλγαροι ἤθελαν νά ἐκμεταλλευτούν τήν περιοχή τῶν Πρεσπῶν, ὅπου ἀνευρέθηκαν τά λείψανα τοῦ Σαμουήλ, μέ ἀπώτερο σκοπό τους νά ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ περιοχή αὐτή, ὅπως καί ἄλλες περιοχές -ἰδίως τῆς Δυτικής Μακεδονίας- ἤσαν βουλγαρικές καί ἔχουν καί σήμερα δικαιώματα ἐπʼ αὐτῶν.

Ἕνα παρόμοιο γεγονός, μέ ἄγνωστες πιθανῶς ἐξελίξεις καί ἀποτελέσματα, παρʼ ὀλίγον να δημιουργεῖτο στήν πόλη μας τήν δεκαετία τοῦ ἐξῆντα.

Ὅπως μοῦ διηγήθηκε ὁ μακαρίτης πατέρας μου, σέ μιά του ἐπίσκεψη στήν Καστοριά, ἄκουσε στην Ἐκκλησία νά μνημονεύεται ἀπό τοῦς ἱερεῖς στούς ναούς ὁ Μητροπολίτης, ὡς «Μητροπολίτης Καστορίας και Ἔξαρχος πάσης Βουλγαρίας».

Σέ μιά μικρή σχετικῶς περίοδο τῶν βυζαντινῶν χρόνων, ὅταν εἶχε δημιουργηθεῖ ἡ Ἀρχιεπισκοπή τῆς Νέας Ἰουστινιανῆς μέ ἕδρα τήν Ἀχρίδα, δώθηκε ὅντως ὁ τίτλος αὐτός στόν ἐπίσκοπο Καστορίας πλήν ὅμως δέν ἐπεκράτησε γιά πολύ, ἀτόνησε καί ποτέ δέν χρησικοποιήθηκε ἔκτοτε.

Ὁ τότε Μητροπολίτης, ὁ ἴδιος πού ὑπεξαίρεσε τίς εἰκόνες, ἐμφορούμενος ἀπό μεγαλομανία καί μή ἀρκούμενος μόνον στόν τίτλο τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας ἤθελε νά μνημονεύεται καί ὡς ἔξαρχος μεγαλυτέρας περιοχής τῆς Μητροπόλεώς του.

Τήν περίοδο ἐκείνη ὅμως ἤταν σέ ἔξαρση οἱ σχέσεις μας μέ τό κράτος τῶν Σκοπίων καί οἱ βόρειοι γείτονές μας ἔψαχναν παντοῦ καί χρησιμοποιούσαν πάν μέσον γιά νά ἀπόδείξουν τό ἀναπόδεικτο, ὅτι ἡ Μακεδονία δέν ἤταν ποτέ Ἑλληνική καί ὅτι κατοικεῖτο ἀπό Σλαβομακεδόνες.

Ἡ ἄστοχη ἐνέργεια τοῦ Μητροπολίτου ἔδινε στούς Σκοπιανούς ἐπιχειρήματα νά ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Δυτική Μακεδονία καί ἡ Καστοριά ἤταν κάποτε βουλγαρική ἐπαρχία ἀφοῦ καί ὁ Μητροπολίτης τῆς Καστοριᾶς παραδέχεται καί τό διαλαλεῖ ὅτι κατέχει τόν τίτλο τοῦ ἐξάρχου τῆς Βουλγαρίας.

Ὁ πατέρας μου ἀντελήφθηκε τό τεράστιο σφάλμα τοῦ Μητροπολίτου καί μέ τρεῖς Καστοριανούς φίλους του, στούς ὁποίους ἐξήγησε τήν ἐθνική ζημιά πού θά προκαλοῦσε ἡ συνέχεια τῆς ἀπαιτήσεως τοῦ Μητροπολίτου νά μνημονεύεται καί ὡς Ἐξαρχος Βουλγαρίας, μετέβησαν στό μητροπολιτικό μέγαρο ἐξήγησαν τούς προβληματισμούς τους καί ἀπαίτησαν νά σταματήσει ἀμέσως ἡ μνημόνευσή του μέ τίτλους πού στήν οὐσία δέν τούς δικαιοῦτο καί ἤταν καί ἐπιζήμιοι στά ἐθνικά συμφέροντα.

Τόν ἀπείλησαν μάλιστα ὅτι σέ ἐνδεχόμενη ἄρνησή του θά προέβαιναν σέ ἐπίσημη καταγγελία καί δικαστικό ἀγῶνα.

Ὁ Μητροπολίτης ἔπαυσε νά ἀπαιτεῖ τήν τοιαύτην μνημόνευσή του, μετά τήν ἐνέργεια αὐτήν τῶν Καστοριανῶν πολιτῶν καί ἀποδεικνύεται ἔτσι ὅτι ὄχι μόνον οἱ Ἅγιοι ἀλλά καί οἱ Δεσποτᾶδες θέλουν ἐνίοτε φοβέραν.

Τά ἀνωτέρω τά ἀναφέρω γιά νά γνωρίζουν καί οἱ νεώτεροι συμπολίτες μας πράγματα καί συμβάντα τῆς νεώτερης ἱστορίας τῆς πόλεώς μας.

Μέ ἐκτίμηση
Ἀναστάσης Κων. Πηχιών
apichion@yahoo.com


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 21 Ιανουαρίου 2016, αρ. φύλλου 820.

Σχετικά:
Η Βουλγαρία αρνείται να επιστρέψει βυζαντινά κειμήλια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ