23.5.16

Λόγος & Αντίλογος

Μορφίδης Δημήτριος
Απόσκεπος Καστοριάς
τηλ 6974595094

Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

Κύριε πρόεδρε, με την παρούσα γραφή, απευθύνομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας απαντήσεις σχετικά με ζητήματα που έχουν προκύψει μεταξύ εμού και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, ζητήματα για τα οποία δεν έχω λάβει απαντήσεις ούτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, ούτε και από τον Δήμαρχο Καστοριάς. Και εξηγώ.

Στις 29.12.14, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς ανακοίνωνε την πρόθεσή της για «Πρόσληψη λογιστή». Στην παραπάνω ανακοίνωση αναφερόταν λεπτομερέστατα το είδος των εργασιών που ζητούσε από τον λογιστή η Επιχείρηση, όπως επίσης, στη υπ΄ αριθμό 9 ενότητα, τα «Απαραίτητα προσόντα» του λογιστή. Στις 13 Φεβρουαρίου 2015 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης με θέμα την «Επιλογή λογιστή για την Κοινωφελή Επιχείρηση». Η απόφαση που ελήφθη είναι η παρακάτω:

Αριθμός Απόφασης 7/2015: Εισηγούμενος του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών, όπως προανέφερε και σε προηγούμενο Δ.Σ το εξής:
• ότι έχουμε 6 υποψηφίους εκ των οποίων οι 3 (Κωνσταντίνου Ιωάννα, Γιάρου Κωνσταντίνα και Σπυρίδου Σοφία) εξ αυτών δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Άρα πάμε στους επόμενους τρείς και συγκεκριμένα όσων αφορά τον κ. Μορφιδη είμαι επιφυλακτικός λόγω των συμπερασμάτων των ορκωτών για το έτος 2012, επομένως πάμε στους επόμενους δύο: στην κ. Σιμώτα Θωμαή και στον κ. Κωτούλα Θωμά όπου και οι δύο είναι αξιόλογοι ωστόσο προτείνω τον κ. Κωτούλα Θωμά γιατί έχω άριστη συνεργασία.

 Στο σημείο αυτό παίρνει τολόγο ο κ. Μαλέας Γεώργιος και είπε τα εξής;
• Ότι ο κ. Κωτούλας Θ.δεν είχε βάλει το προαπαιτούμενο δικαιολογητικό της προκήρυξης τo Α Τάξης έγκαιρα.
• συμφωνεί με το γεγονός ότι οι 3 υποψήφιες δεν έχουν τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα.
• ότι περνώντας ένα ένα τα στοιχεία διαπιστώνω ότι οι 2 η κ. Σιμώτα Θ. και κ. Μορφιδης Δ.έχουν ΑΕΙ ενώ ο κ. Κωτούλας Θ. ΤΕΙ, το έτος κτίσης βάσει παλαιότητας πρώτη είναι η κ. Σιμώτα Θ. μετά ο κ. Μορφιδης Δ. και τέλος ο κ. Κωτούλας Θωμάς. Επίσης στην βεβαίωση Ά τάξης βάσει παλαιότητας υπερισχύει η κ. Σιμώτα Θ..
•Ο κ. Κωτούλας Θ. τι έκανε ένα μισό χρόνο για το έλλειμμα. Γι αυτό το λόγο θέλεις το λογιστή. Δεν έδωσε μία ενημέρωση για το έτος. Έχουν γίνει βήματα για να διορθώσει τα συμπεράσματα του ορκωτού.
Πως λέτε λοιπόν ότι η συνεργασία είναι εξαιρετική.
•Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω πρώτη για εμένα επιλογή είναι η κ. Σιμώτα Θ. δεύτερος ο κ. Μορφίδης Δ. και τρίτος ο κ. Κωτούλας Θ.

Ο Κος. Βασιλείου σημειώνει:
• Συμφωνεί με τον κ. Μαλέα.
• Οι 2 υποψήφιοι ο κ. Μορφίδης Δ. και η κ. Σιμώτα Θ. έγκαιρα έφεραν τα δικαιολογητικά ενώ ο κ. Κωτούλας Θ. δεν έφερε έγκαιρα την βεβαίωση Α τάξης όπως διαπιστώσαμε και στο προηγούμενο Δ.Σ.
• Η κ. Σιμώτα Θ. παλαιότερη αλλά ο κ. Μορφίδης Δ. εμπειρότερος και με αυτοπρόσωπη παρουσία.
• Διοικητικά Διαχειριστικό είναι το θέμα του ορκωτού Λογιστή, υπαίτιο είναι το προηγούμενο Δ.Σ
•Τον κ. Κωτούλα Θ. τον έλαβε παράτυπα η προηγούμενη Διοίκηση
• Θα έπρεπε να συγκληθεί η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών.
Για όλους αυτούς τους λόγους προτείνω τον κ. Μορφίδη Δ.
Στο σημείο αυτό παίρνει το λόγο η κ. Ιωσηφίδου Ά. όπου είπε:
•δεν συμφωνεί ότι παίζει ρόλο η παλαιότητα του έτους κτίσης.
•δεν ψηφίζω τον κ. Κωτούλα Θ.επειδή έχει τον αδελφό του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο Κ. Λιανός είπε το εξής:
• θέλω τον Κ. Κωτούλα Θ. έχει λογιστικό γραφείο και είναι και παλιός μας συνεργάτης.  Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Τα μέλη μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζουν 5 υπέρ και 3 κατά για τον κ. Θ.Κωτούλα.
Ωστόσο σε αυτό το σημείο συμφώνησαν όλοι ότι θα αναλάβει ο Κ. Κωτούλας Θ. εφόσον έχουμε έκφραση γνώμης νομικού για την νομιμότητα της διαδικασίας όσον αφορά το κομμάτι της μη έγκαιρης καταβολής του προαπαιτούμενου από την προκήρυξη δικαιολογητικού Α Τάξης από τον κ. Θ. Κωτούλα.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υποβάλλω την πρώτη σειρά από παρατηρήσεις – ερωτήματα:
• από ποιο σημείο της προκήρυξης προκύπτει πως βασικό προσόν για την πρόσληψη είναι παλαιότητα του πτυχίου (στοιχείο που επικαλούνται οι κύριοι Μαλέας και Βασιλείου)
• από που προκύπτει πως βασικό προσόν για την πρόσληψη είναι το να έχεις λογιστικό γραφείο και να είσαι παλιός συνεργάτης (ανακάλυψη του κ. Λιάνου).
• Γιατί δεν ελήφθη υπόψη από κανένα μέλος του Δ.Σ. της Επιχείρησης το βασικό προσόν (σύμφωνα με την προκήρυξη) εμπειρίας στα Ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί η Επιχείρηση

Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να σταθώ λίγο περισσότερο στην εισήγηση του Προέδρου της Κοινωφελούς. Ο κύριος Λίτσκας απορρίπτει ευθύς εξ’ αρχής την δική μου υποψηφιότητα, διότι «είναι επιφυλακτικός λόγω των συμπερασμάτων των ορκωτών για το έτος 2012.» Αναζητώντας αυτά τα συμπεράσματα από τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Στεργιόπουλο, μου ανέφερε πως «αυτά είναι απόρρητα, δεν έχουν γίνει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να μου τα δώσει. Αν τα θέλω να τα ζητήσω από την Κοινωφελή Επιχείρηση».

Πράγματι, μετά από αίτησή μου, μου παραδόθηκαν, από τον Πρόεδρο στις 30. 3.15. Εκεί με περισσή έκπληξη διαπίστωσα πως η έκθεση αυτή δεν περιέχει κάτι το επιβαρυντικό για τον λογιστή – ή γιανά είμαι και δίκαιος, κάποιες παρατηρήσεις αναφέρονται στο πρόσωπό μου, αλλά δεν νομίζω πως είναι αιτία απόρριψης αίτησης το γεγονός πως «δεν έχει ενημερωθεί το βιβλίο απογραφής και ισολογισμών» ή το «ισοζύγιο γενικών – αναλυτικών καθολικών».

Συνεχίζω. Η έκθεση του ορκωτού λογιστή περιλαμβάνει 34 παρατηρήσεις και καταλήγει «Δεδομένης της σημαντικότητας των θεμάτων που μνημονεύονται ως άνω αδυνατούμε να εκφέρουμε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Καστοριάς». Ο ορκωτός λογιστής δεν είναι σε θέση να εκφέρει γνώμη. Ο κύριος Λίτκσας δύναται.
Προχωρώ. Σε αρκετά σημεία ο ορκωτός λογιστής, στο τέλος κάποιας διαπίστωσης, αναφέρει την φράση «δεν μας δόθηκαν σχετικές διευκρινήσεις».

Στις 15  7.14, δηλαδή τρεις μήνες πριν τον έλεγχο του ορκωτού λογιστή, με την υπ΄ αριθμό 97/2014 απόφαση της τότε προέδρου κ. Μισκία – Γεωργοσοπούλου Ειρήνης, ανατέθηκε (με απ΄ ευθείας ανάθεση), η «Οριστικοποίηση του ελέγχου έτους 2012 εκκρεμοτήτων από την ΣΟΛ των ορκωτών λογιστών» για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς «Ορεστειάς», στον κ. Κωτούλα Θ.και αναρτήθηκε «Ιδιωτικό συμφωνικό» μεταξύ της Κοινωφελούς Επιχείρησης και του κ. Κωτούλα Θ. Λογιστικό & φοροτεχνικό γραφείο, με αμοιβή 3.750,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – καθαρή αμοιβή 3.048,78). Δηλαδή ανατέθηκε στο εν λόγω λογιστή, έναντι αμοιβής, η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων για το 2012. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που αναφέρει ο ορκωτός λογιστής: να μην γίνει καμιά τακτοποίηση, να μην παρασχεθεί καμιά διευκρίνιση.

Παρόλα αυτά ο κ. Λίτκσας απέρριψε την δική μου υποψηφιότητα και πρότεινε ως κατάλληλο για την θέση του λογιστή τον κ. Κωτούλα γιατί μαζί του είχε άριστη συνεργασία. Είχε άριστη συνεργασία με εκείνον που πήρε αμοιβή για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, δεν ταχτοποίησε τίποτε, δεν παρείχε καμία διευκρίνιση και άφησε να σπιλώνεται η υπόληψη κάποιου επαγγελματία, αφήνοντάς τον μάλιστα και χωρίς δουλειά. «Εν-Τιμή πρόταση» γαρ.

Στις 8.5.15 με ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη, πληροφορούμε ότι έχει προκύψει καινούργια προκήρυξη για την θέση του λογιστή της κοινωφελούς επιχείρησης, αυτή την φορά με μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης. Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο επιστημονικά. Η ειλημμένη απόφαση για την θέση λογιστή θα έχει και δημοκρατική επίφαση. Τα μόρια. Μόνο που επειδή τα προσόντα του καθενός υποψηφίου είναι γνωστά από την πρώτη προκήρυξη, συντάσσουμε την λίστα κατά πως μας συμφέρει. Μοριοδοτούμε τον χρόνο κτήσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Α΄ τάξης, την εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος, εξομοιώνουμε τα Ευρωπαϊκά προγράμματα (το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» ή «Βρεφονηπιακός σταθμός» που υλοποιεί η Επιχείρηση με το πρόγραμμα π.χ. «Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς» που είναι παντελώς άσχετο με την δραστηριότητα της Επιχείρησης.

Και το πιο κραυγαλέο: κανένα μόριο στο βασικότερο. Στην προϋπηρεσία στο ίδιο αντικείμενο και στον ίδιο φορέα. Δεν υπήρξε ποτέ προκήρυξη, οπουδήποτε, χωρίς την μοριοδότηση της προϋπηρεσίας στον ίδιο φορέα, πλην της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς επί δημαρχίας Α.Αγγελή. Εδώ βέβαια είναι ολοφάνερη η παρέμβαση του Μαλέα Γ., προέδρου, αν δεν κάνω λάθος, του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς. Απόδειξη η τοποθέτησή του κατά την συνεδρίαση για την κατακύρωση της θέσης του λογιστή στην πρώτη προκήρυξη. Εκεί ως γνωστόν αναφέρει: περνώντας ένα ένα τα στοιχεία διαπιστώνω ότι οι 2 η κ. Σιμώτα Θ. και κ. Μορφιδης Δ.έχουν ΑΕΙ ενώ ο κ. Κωτούλας Θ. ΤΕΙ, το έτος κτίσης βάσει παλαιότητας πρώτη είναι η κ. Σιμώτα Θ. μετά ο κ. Μορφιδης Δημήτριος και τέλος ο κ. Κωτούλας Θωμάς. Επίσης στην βεβαίωση Ά τάξης βάσει παλαιότητας υπερισχύει η κ. Σιμώτα Θωμαή.

Και κάτι ακόμη. Στην κατάρτιση της λίστας των μορίων, δυστυχώς, συναίνεσε και ο κ. Βασιλείου Θ., μέλος της νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς.

Κύριε πρόεδρε,
Εργάστηκα στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς για δέκα συνεχόμενα έτη. Από 01 -07 -2003 έως 31- 08 - 2013. Συνεργάστηκα με Δημάρχους όπως ο κ. Παπουλίδης Δ., ο κ. Τσαμίσης Ι. και ο κ. Χατζησυμεωνίδης Ε. και με προέδρους της επιχείρησης όπως ο κ. Χατζησυμεωνίδης Ε., ο κ. Μιχαηλίδης Ι., ο κ. Κεχαγιάς Γ. και εσχάτως η κ. Μισκία - Γεωργοσοπούλου Ε. Μαζί τους συνέταξα πλήθος προκηρύξεων για την πλήρωση κενών θέσεων της Επιχείρησης. Ουδέποτε και από κανέναν δεν έγινε παρέμβαση για την υποστήριξη ή την πριμο δότηση κάποιου υποψηφίου. Αυτά γίνανε μόνον από την αρχή της «εν τιμή πρότασης» του κ. Α. Αγγελή.

Με την παρούσα παρέμβασή μου αιτούμαι όπως μου δοθεί μια πειστική απάντηση, σε ηθικό και όχι νομικό πεδίο, στα παρακάτω ερωτήματα:
• γιατί δεν τηρήθηκε η κανονική διαδικασία προσλήψεων, αλλά αυτή της τακτοποίησης ημετέρων,
• γιατί μετά από δέκα χρόνια συνεχούς εργασίας στην κοινωφελή επιχείρηση, αποπέμπομαι απ΄ αυτή με σπιλωμένη την ηθική και επαγγελματική μου ακεραιότητα, με μια εισήγηση – απόφαση ενός προέδρου για αμφιβολίες προς το πρόσωπό μου, βάση μιας έκθεσης, για τα αποτελέσματα της οποίας άλλος ήταν υπεύθυνος.

Στην συνέχεια, θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να υποβάλλω μια σειρά ερωτημάτων, θεωρώντας ότι ζω σε μια χώρα όπου η δημοκρατία είναι ζωντανός θεσμός και ο πολίτης δύναται και πρέπει να ελέγχει την κάθε εξουσία.
1-Με απόφαση της τότε προέδρου της κοινωφελούς επιχείρησης κ. Μισκία Γεωργοσοπούλου Ειρήνης, έχουν ανατεθεί, με απ’ ευθείας ανάθεση, οι παρακάτω «υπηρεσίες»:
• «Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για την βιωσιμότητα του Α΄ και Β΄ Βρεφικού σταθμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς» - Απόφαση Προέδρου 134/2014 ποσό ανάθεσης 3.075,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – καθαρό ποσό 2.500,00€.
• «Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για την βιωσιμότητα των δομών Βοήθεια στο σπίτι, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς» - Απόφαση Προέδρου 136/2014 ποσό ανάθεσης 3.075,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – καθαρό ποσό 2.500,00 €.
• «Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για την βιωσιμότητα του Σπηλαίου του Δράκου, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς» - Απόφαση Προέδρου 137/2014 ποσό ανάθεσης 3.075,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – καθαρό ποσό 2.500,00 €.

Και οι τρείς «υπηρεσίες» (χαρακτηρισμός της Προέδρου), έχουν ανατεθεί – τονίζω με απ’ ευθείας ανάθεση – στην εταιρεία: Κωτούλας Αλεξ. Θωμάς – Λογιστικό & φοροτεχνικό γραφείο..
Ερωτήματα:  Ποια σκοπιμότητα επιτάσσει την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης του Α΄ και Β΄ Βρεφικού σταθμού καθώς και των δομών «Βοήθεια στο σπίτι», την στιγμή που πρόκειται για Ευρωπαϊκά προγράμματα με χρηματοδότηση από το κράτος και αν χρειαζόταν οικονομοτεχνική μελέτη αυτή θα έπρεπε να γίνει από αρμόδιο Υπουργείο. Ποια σκοπιμότητα επιτάσσει την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για το σπήλαιο του Δράκου την στιγμή που έχει συνταχθεί η αναγκαία μελέτη κατά την έναρξη λειτουργίας του Σπηλαίου ενώ είναι τοις πάσι γνωστό πως η δραστηριότητα είναι κερδοφόρος. Παραλήφθηκαν οι μελέτες από την Κοινωφελή επιχείρηση. Πληρώθηκε ο μελετητής  Ο μελετητής είχε την απαραίτητη άδεια για την εκπόνηση μελετών.

Αναγκαία επισήμανση: και οι τρεις «υπηρεσίες» έχουν ανατεθεί επί θητείας του κ. Ανέστη Αγγελή.
-Με απόφαση επίσης της τότε προέδρου της κοινωφελούς επιχείρησης κ. Μισκία Γεωργοσοπούλου Ε., έχει ανατεθεί, με απ’ ευθείας ανάθεση, οι παρακάτω «υπηρεσία»: «Ανανέωση της σύμβασης χρήσης του προγράμματος μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς Ορεστειάς» - Απόφαση Προέδρου 62/2014 ποσό ανάθεσης 891, 85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – καθαρό ποσό 725,08 €. απ’ ευθείας ανάθεση – στην εταιρεία: Κωτούλας Αλεξ. Θωμάς – Λογιστικό & φοροτεχνικό γραφείο.

Εξ όσων δύναμαι να γνωρίζω η Επιχείρηση είχε πρόγραμμα μισθοδοσίας, το XLINE της εταιρείας ALTEC με πληρωμή δικαιωμάτων χρήσης στον κ. Δέσπα Δ. Αγοράστηκε και νέο πρόγραμμα μισθοδοσίας ή καταβάλλονταν στον λογιστή επί πλέον αμοιβή για την χρήση του προγράμματος μισθοδοσίας;

-Ο κ. Κωτούλας Θ. λογιστής της Επιχείρησης από 01.9.13 και για ολόκληρο το 2014, δεν προσκόμισε ως όριζε η προκήρυξη για το 2013 και στην συνέχεια, την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγέλματος Α’ τάξης, όπως απαιτεί ο νόμος για την παρακολούθηση των λογιστικών της Κοινωφελούς Επιχείρησης, γιατί απλούστατα εκείνη την χρονική περίοδο δεν κατείχε την συγκεκριμένη άδεια. Προσλήφθηκε όμως, κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου, προσκομίζοντας σχετική άδεια υπαλλήλου ή συνεργάτη του. Παρόλα αυτά συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες του, φυσικά και αμείβεται, ακόμη και επί δημαρχίας του κ. Ανέστη Αγγελή. Σχετικά γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα οι κύριοι Μαλέας Γ.και Βασιλείου Θ. (Αλήθεια, ο επίτροπος που ελέγχει τα εντελλόμενα, πώς έδωσε την άδεια πληρωμής των τιμολογίων του κ. Κωτούλα;).

-Η θητεία του κ. Κωτούλα Θ. έληγε στις 31.12.14. Η πρόσληψη του νέου λογιστή της επιχείρησης έγινε μετά τον Απρίλιο του 2015. Για το χρονικό διάστημα από 01.1.15 έως και την ανάληψη των καθηκόντων του νέου λογιστή ποιός παρακολουθούσε τα λογιστικά της Επιχείρησης, με ποιόν τρόπο προσλήφθηκε – ως γνωστόν απαγορεύονται οι ανανεώσεις σύμβασης έργου – αν πληρώθηκε και πώς;
-Όταν αποχώρησα από την Κοινωφελή Επιχείρηση, εκκρεμούσε απαίτηση της επιχείρησης από το ΙΚΑ άνω των 20.000, 00€, γεγονός για το οποίο είχε υποβληθεί σχετικό έγγραφο στο ΙΚΑ Καστοριάς. Ποια είναι σήμερα η τύχη της εν λόγω απαίτησης;

-Στην υπ’ αριθμό 15 παρατήρηση, που περιλαμβάνεται στην λίστα με τα συμπεράσματα των ορκωτών λογιστών, αναφέρεται: «Στην καταμέτρηση μετρητών της 22.10.14 προέκυψε διαφορά ταμείου € 15.559,17 η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιχείρησης οφείλεται στη μη παραλαβή των διαθεσίμων της νέας διοίκησης από την προηγούμενη». Καλύφθηκε η εν λόγω διαφορά και πώς;

-Η παραπάνω αναφερομένη λίστα συμπερασμάτων, κατά τον κύριο Στεργιόπουλο Ε. είναι απόρρητη (έως τουλάχιστον την παρουσίασής της στο δημοτικό συμβούλιο). Πώς αυτή η λίστα βρέθηκε στα χέρια τρίτου προσώπου και παρουσιάστηκε σε δίκη, στο Δικαστικό Μέγαρο Καστοριάς όπου χρησιμοποιήθηκε γιανά εμφανιστώ στα μάτια του ακροατηρίου ως αναξιόπιστο και μειωμένου κύρους πρόσωπο; Πόσο συνάδει μια τέτοια ενέργεια με την «εν τιμή» δράση ενός συνδυασμού και κατ’ επέκταση ενός Δημάρχου.

Κατακλείδα κύριε Πρόεδρε,
Επειδή θεωρώ πως οι διάφορες θέσεις εργασίας στον Δήμο καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτού, ανήκουν ισότιμα σ’ όλους τους δημότες (εν αντιθέσει με τον κύριο Ζαχαρία Παύλου που θεωρεί ότι η ΔΕΥΑΚ είναι κάτι σαν το σούπερ μάρκετ Ομόνοια επειδή είναι Ν.Π.Ι.Δ.), μπορεί η διοίκηση του κ. Ανέστη Αγγελή, σε νομικό επίπεδο να είναι εντός πλαισίων, σε ηθικό είναι απολύτως εκτεθειμένη.

Με τιμή 
Δημήτριος Μορφίδης 

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 21 Ιανουαρίου 2016, αρ. φύλλου 820

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ