13/9/16

Μνημείο

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δ/νση Προστασίας και Αναστήλωσης
Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων
Αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/59826/5187/849, 11 Μαρτίου 2016

Θέμα: Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κελύφους του κτηρίου στρατωνισμού-διοίκησης στο πρώην στρατόπεδο «Μαθιουδάκη» του Δήμου Καστοριάς, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου.

Απόφαση

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχοντας υπόψιν τις διατάξεις [....] αποφασίσουμε τον χαρακτηρισμό ως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 3028/2002 του κελύφους του κτηρίου στρατωνισμού-διοίκησης στο πρώην στρατόπεδο «Μαθιουδάκη» του Δήμου Καστοριάς, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, λόγω της ιστορικής, πολεοδομικής, κοινωνικής αρχιτεκτονικής και επιστη- μονικής σημασίας του. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός 
Αριστείδης Μπαλτάς


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 28 Απριλίου 2016, αρ. φύλλου 833

Σχετικά: ΟΔΟΣ: Άοπλο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας δεν θα εμφανισθεί αμέσως. Θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ. Υπενθυμίζεται ότι η εφημερίδα δεν δημοσιεύει σχόλια που έχουν προσβλητικό χαρακτήρα.