13.9.16

Μνημείο

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δ/νση Προστασίας και Αναστήλωσης
Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων
Αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/59826/5187/849, 11 Μαρτίου 2016

Θέμα: Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κελύφους του κτηρίου στρατωνισμού-διοίκησης στο πρώην στρατόπεδο «Μαθιουδάκη» του Δήμου Καστοριάς, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου.

Απόφαση

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχοντας υπόψιν τις διατάξεις [....] αποφασίσουμε τον χαρακτηρισμό ως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 3028/2002 του κελύφους του κτηρίου στρατωνισμού-διοίκησης στο πρώην στρατόπεδο «Μαθιουδάκη» του Δήμου Καστοριάς, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, λόγω της ιστορικής, πολεοδομικής, κοινωνικής αρχιτεκτονικής και επιστη- μονικής σημασίας του. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός 
Αριστείδης Μπαλτάς


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 28 Απριλίου 2016, αρ. φύλλου 833

Σχετικά: ΟΔΟΣ: Άοπλο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ