20.9.16

Η λίμνη της Καστοριάς ΙΙ
Από την εικόνα της χημικής κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων νερών της λεκάνης προκύπτει ότι παρόλο ότι στην πόλη της Καστοριάς και στα περίχωρα λειτουργεί κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο για την συλλογή των αστικών αποβλήτων και μεταφορά στον κεντρικό σταθμό επεξεργασίας, αστικά απόβλητα ρυπαίνουν υπόγεια και επιφανειακά νερά συμπεριλαμβανομένης και της λίμνης.

Καφεΐνη βρέθηκε σχεδόν σε όλες τις θέσεις επιφανειακών και υπόγειων νερών συμπεριλαμβανομένης και της λίμνης Καστοριάς.

Κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου (2010-2012) στα υδατοσυστήματα της λεκάνης της Καστοριάς ανιχνευτήκαν έστω και μία φορά 62 γεωργικά φάρμακα όπως abamectin, bentazone, cyprodinil, diazinon, prochloraz, triclopyr…

Είναι ενδιαφέρουσα η κατανομή των ανιχνεύσεων γεωργικών φαρμάκων στις διάφορες κατηγορίες υδατοσυστημάτων της λεκάνης. Από τις 312 συνολικά εγγραφές ανιχνεύσεων γεωργικών φαρμάκων οι 13 αφορούν την λίμνη, οι 42 τα υπόγεια νερά και οι υπόλοιπες τα υπόλοιπα επιφανειακά νερά της λεκάνης.

Στην λίμνη της Καστοριάς ανιχνεύθηκαν τα γεωργικά φάρμακα chlorpyrifos ethyl, HCB, pendimethalin και bifenthrin αλλά βρέθηκαν μόνο σε ίχνη.

Στα υπόγεια νερά όμως ανιχνεύθηκε ένας μεγάλος αριθμός γεωργικών φαρμάκων και ορισμένα όπως τα chlorthal dimethyl, fenoxycarb και τα μυκητοκτόνα myclobutanil, fluquinconazole, cyproconazole και tebuconazole βρέθηκαν σε σημαντικές συγκεντρώσεις.

Οι υψηλότερες όμως συγκεντρώσεις βρέθηκαν σε θέσεις στραγγιστικών Τοιχιού και Μαυροχωρίου.

Όλα τα γεωργικά φάρμακα που βρέθηκαν σε υψηλές συγκεντρώσεις στις θέσεις 2390 και 2392 είναι εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα και ασφαλώς προέρχονται από σημειακές πηγές.

Υψηλές είναι οι συγκεντρώσεις των ιζημάτων σε νιτρικά, αμμωνιακά, φωσφορικά, αλλά και σε μαγγάνιο, μόλυβδο, νικέλιο, χαλκό, ψευδάργυρο και σίδηρο ενώ οι συγκεντρώσεις αρσενικού και καδμίου βρίσκονται σε μέτρια επίπεδα (μέγιστη συγκέντρωση 20 ppm για το αρσενικό και 5 ppm για το κάδμιο).

Στα ιζήματα των θέσεων 602, 604 και 606 οι συγκεντρώσεις μαγγανίου κυμαίνονται από 1,9 με 3,5 g/kg που είναι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις μαγγανίου που βρέθηκαν στα ιζήματα μεταξύ όλων των λιμνών του έργου.

Στις ίδιες θέσεις επίσης οι συγκεντρώσεις μολύβδου ανέρχονται σε 27,5 με 26,5 ppm όταν η υψηλότερη συγκέντρωση που βρέθηκε μεταξύ όλων των λιμνών.

Η υψηλότερη συγκέντρωση νικελίου που βρέθηκε στα ιζήματα της Καστοριάς ανέρχεται σε 95 ppm. Στα ιζήματα της Καστοριάς βρέθηκε από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις σιδήρου (68 g/kg) που βρέθηκαν μεταξύ όλων των λιμνών του έργου.

Αρσενικό σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από το επίπεδο αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης βρέθηκε σε ορισμένες Σ.Θ.Δ. της λίμνης Καστοριάς αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση του σχετικού ορίου του ΕΜΣ-ΠΠΠ.

Συγκεντρώσεις καδμίου ανώτερες από το όριο αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης βρέθηκαν σε ορισμένες Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών και υπόγειων νερών της λεκάνης Καστοριάς.

Οι Σ.Θ.Δ. της λεκάνης Καστοριάς στις οποίες βρέθηκε κάδμιο περιλαμβάνονται οι Σ.Θ.Δ. 605 της λίμνης Καστοριάς και 2348, 2390, 2395 και 2398.

Σε όλες τις ανωτέρω Σ.Θ.Δ. στις οποίες βρέθηκε κάδμιο επίσης υπάρχει υπέρβαση των σχετικών ορίων των ΠΠΠ.

Σημαντικές συγκεντρώσεις μολύβδου βρέθηκαν σε ορισμένες ΣΘΔ κυρίως των επιφανειακών νερών της λεκάνης της Καστοριάς.

Οι ΕΜΣ των Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών στις οποίες βρέθηκε μόλυβδος και οι τιμές ΕΜΣ υπερβαίνουν την αντίστοιχη τιμή του ΕΜΣ-ΠΠΠ των 7,2 ppb στην ΣΘΔ 604 της λίμνης Καστοριάς και στην Σ.Θ.Δ. 2398.

Όμως σε ορισμένες Σ. Θ.Δ. της λεκάνης Καστοριάς υπάρχουν ΜΕΣ τιμές που είναι υψηλότερες από την αντίστοιχη ΜΕΣ-ΠΠΠ.


Αποτελέσματα (απόσπασμα) Λεκάνης Καστοριάς, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το  ΑΠΘ.


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 21 Απριλίου 2016, αρ. φύλλου 832


Επιλογή σχετικών αναρτήσεων:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ