2.12.19

Λόγος & ΑντίλογοςΤο κείμενο που ακολουθεί αναρτήθηκε στην διαδικτυακή πύλη OTA πανελλήνιας ενημέρωσης "Δημοτικά Νέα"

"Ακυβέρνητο καράβι" ο Δήμος Καστοριάς...

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ το θέμα της επιβολής τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καστοριάς οικονομικού έτους 2019 που συζητήθηκε στην συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2019 του δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς, άνοιξαν οι «ασκοί του Αιόλου» με το «καράβι» του Δήμου Καστοριάς, να φαίνεται πλέον «ακυβέρνητο».

Η πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη δεν έπεισε με τις ανακριβείς προτάσεις της, το σύνολο των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα η ισχνή πλειοψηφία της, των 19 ατόμων που διαθέτει στο Σώμα, να μην «επαρκεί» να περνάει τις προτεινόμενες επιβαρυντικές για τους κατοίκους, αποφάσεις της…

Σε ό,τι αφορά τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού των Δήμων και Κοινοτήτων, επισημαίνεται πως καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο σύμφωνα με το εμβαδόν την επιφάνειας του, με συντελεστή που ορίζεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικά και πρέπει να καλύπτουν τα αντίστοιχα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

«Μετά τον καταμερισμό και τον εξορθολογισμό όλων των δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και τον έλεγχο πολλών παροχών ηλεκτροδότησης, αντλιοστασίων, δημοτικών κτιρίων, γηπέδων, περιορίστηκαν σημαντικά οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» αναφέρει σε εισήγηση της, η οικονομική επιτροπή προς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Καστοριάς και συνεχίζει:

«Στα πραγματοποιηθέντα έσοδα μέχρι 31.8.2019 έχει συμπεριληφθεί η εκκαθάριση μηνός Ιουνίου 2019 και προκύπτουν ανείσπρακτα τέλη ύψους 893.402 ευρώ! Αυτό είναι αποτέλεσμα της γενικότερης οικονομικής κρίσης της χώρας μας (!) και του γεγονότος ότι πολλοί καταναλωτές καταβάλλουν τμηματικά τις οφειλές τους κάνοντας ρύθμιση στη ΔΕΗ. Τα εκτιμώμενα έξοδα μέχρι 31.12.2019 ανέρχονται στο ποσό 3.954.997 ευρώ συμπεριλαμβανομένου των δαπανών μεταφοράς απορριμμάτων στη ΔιΑΔυΜα έτους 2019 ποσού 919.916 ευρώ και δ’ δόσης έτους 2018 ποσού 235.081 στην εταιρεία αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης».

Από την εκτίμηση των εισπράξεων μέχρι τη λήξη του έτους 2019 ποσού 2.450.000 ευρώ και την εκτίμηση των εξόδων 3.954.997 ευρώ προκύπτει αρνητική διαφορά ύψους 1.504.997 ευρώ (!) ποσό το οποίο πρέπει να προστεθεί στα έξοδα του έτους 2020 για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικείου δήμου οικονομικού έτους 2020. Μετά από τα παραπάνω στο σύνολο των εξόδων του έτους 2020 ποσού 3.163.537 ευρώ πρέπει να προστεθεί και το ποσό των 1.504.997 ευρώ ως αρνητική διαφορά έτους 2019...

Με δεδομένο το σύνολο εξόδων έτους 2020: 3.163.537 + 1.504.997 = 4.668.535 ευρώ συζητείται τώρα στους διαδρόμους του δημαρχείου Καστοριάς: «Μπορεί άραγε να καταρτισθεί ισοσκελισμένος προϋπολογισμός έτους 2020 ή πάμε ολοταχώς στο οικονομικό παρατηρητήριο»;

«Το σύνολο εξόδων έτους 2020 ύψους 4.668.535 ευρώ δεν καλύπτεται από το σύνολο των εσόδων όπως αυτά προκύπτουν με τους υπάρχοντες συντελεστές. Το πρόβλημα αυτό προκύπτει από τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει από τα τέλη που ενσωματώνονται στις καταστάσεις της ΔΕΗ και σε αυτά που αποδίδονται στο Δήμο Καστοριάς, διότι μεγάλος αριθμός των δημοτών πληρώνει τμηματικά τους λογαριασμούς της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται πολλές οφειλές προς τον οικείο δήμο από τα ανείσπρακτα τέλη καθαριότητας και φωτισμού» απαντά στην αναφορά της, η οικονομική επιτροπή προς το δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς και καταλήγει:

«Προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα έτους 2020 εισηγούμαστε αύξηση του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού κατά 40%» (!)

Σημειώνεται πως, στην συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής σχετικά με την εισήγηση της, προς το δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς, αυτής της τρομακτικής αύξησης του 40% η επικεφαλής της μείζονος πλειοψηφίας Κατερίνα Σπύρου δήλωσε παρούσα ενώ μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Αθανάσιος Ευαγγέλου, δηλώνοντας τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη: το μεγάλο ποσοστό ανεργίας στην περιοχή μας, την τάση μετανάστευσης των δημοτών μας σε άλλες περιοχές για βιοποριστικούς λόγους, το γεγονός ότι ο Δήμος Καστοριάς είναι παραμεθόρια περιοχή, την αυξημένη φορολογία των πολιτών λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας, το «κοινωνικό πρόσωπο» του οικείου Δήμου, το γεγονός ότι τα ανείσπρακτα τέλη καθαριότητας και φωτισμού μέχρι 30.6.2019 ανέρχονται σε 893.402 ευρώ, μια αύξηση τελών ως «οριζόντιο» μέτρο εξασφάλισης εσόδων στο Δήμο Καστοριάς, με μοναδικό στόχο την κάλυψη αρνητικών διαφορών εσόδων εξόδων, δεν μπορεί να θεωρηθεί αναπτυξιακό μέτρο. Μια αύξηση των τελών δεν σημαίνει και αύξηση εσόδων, αφού θα μπορούσε να είναι λόγος επιπλέον αύξησης των ανείσπρακτων τελών, με παράλληλη αύξηση αριθμού των κακοπληρωτών, αλλά και αντικίνητρο νέας επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας.

Πάντως, η αύξηση του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού θα πρέπει να θεωρείται ως έσχατη λύση και σίγουρα μετά από μείωση και εξορθολογισμό των εξόδων στις δαπάνες καθαριότητας, μείωση και εξορθολογισμό των εξόδων στις δαπάνες φωτισμού, εξοικονόμηση από την ορθότερη οικονομική διαχείριση των εσόδων του οικείου δήμου, ειδικές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών και τελών, εξεύρεση εναλλακτικών πόρων για χρηματοδότηση, πιθανές πολιτικές λύσεις σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Η δημοτική αρχή του Γιάννη Κορεντσίδη όμως, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα έτους 2020 εισηγήθηκε - ως έσχατη λύση - αύξηση του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού κατά 40% στους πολίτες του Δήμου Καστοριάς, μια εισήγηση που δεν «πέρασε» ποτέ αφού η αντίδραση ήταν γενικευμένη αποτυπώνοντας την κάθετη δυσαρέσκεια του συνόλου των κατοίκων της περιοχής, πλην «Λακεδαιμονίων».

Σύσσωμη η αντιπολίτευση όλων των δημοτικών παρατάξεων αντιδρώντας σθεναρά ύψωσε τοίχο στα ετσιθελικά διλήμματα που παρουσιάστηκαν από αυτή τη δημοτική αρχή και εν τέλει θα είχαν σοβαρό αντίκτυπο στον οικογενειακό προγραμματισμό των ανήμπορων σε μεγάλο αριθμό κατοίκων της περιοχής, προβλήματα που προκλήθηκαν τα τελευταία χρόνια από λανθασμένες επιχειρηματικές και συνδικαλιστικές κινήσεις ανθρώπων του μονοεπαγγελματισμού της γούνας, όπου κατάφεραν να ωθήσουν την περιοχή στο «χείλος του γκρεμού». Είναι ορισμένοι από εκείνους που συμμετέχουν σήμερα στην αυτοδιοίκηση...


Σχετικά:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ