25.11.12

Δήμος Πρέβεζας

Απόσπασμα από το πρακτικό 12/2012
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υπογραφής σύμβασης με την Μετροπόλιταν Όπερα Ν.Υόρκης, για προβολές Όπερας στο Δήμο Πρέβεζας, για το χρονικό διάστημα , Οκτώβριος 2012 έως και Απρίλιο 2013»

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου: «Το Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας πραγματοποιεί για τρεις περιόδους και για το διάστημα από Οκτώβριο έως και Μάιο απευθείας μεταδόσεις από τη Μετροπόλιταν Όπερα την Νέας Υόρκης. Οι μεταδόσεις των παραστάσεων πραγματοποιούνται απευθείας στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πρέβεζας. Ο Συμπολίτης μας, γιατρός, κ. Ζώνιος Δημήτρης, είναι ο συνδετικός κρίκος με την Μετροπόλιταν Όπερα και ο οποίος στηρίζει και βοηθάει την προσπάθεια αυτή σε κάθε προβολή (μεταγλώττιση). Τα έσοδα που προέκυψαν από τις παραστάσεις των προβολών για το σχολικό έτος 2011-2012 μετά την κατάθεση όλων των δικαιωμάτων προς την Μετροπόλιταν Όπερα ήταν 208,69 ευρώ. Το αντίτιμο των εισιτηρίων ήταν και θα παραμείνει (8) οχτώ ευρώ για τους ενήλικες και (4) τέσσερα ευρώ για τους μαθητές-σπουδαστές. Τα έξοδα των παραστάσεων για την περίοδο 2012-2013 και τα δικαιώματα της Μετροπόλιταν Όπερας είναι:
1. Δικαιώματα για όλο το χρονικό διάστημα των προβολών ήτοι συνδρομή 400 δολάρια .
2. Δικαιώματα για κάθε προβολή ήτοι συνδρομή 250,00 δολάρια.
3. Το 50% του αντιτίμου των εισιτηρίων που κόβονται σε κάθε παράσταση θα αποδίδονται στη Μετροπόλιταν Όπερα .
4. Τα Έξοδα της τράπεζας αποστολής του ποσού των δικαιωμάτων επιβαρύνουν το Δήμο Πρέβεζας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πρέβεζας προκειμένου να υλοποιηθεί και για την σχολική χρονιά 2012-2013 η συνεργασία μας με την Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης , πρέπει να λάβει Απόφαση για την συνέχιση των προβολών και Απόφαση για την υπογραφή Σύμβασης για την Αδειοδότηση της Παρουσίασης των Εκδηλώσεων. Η πρώτη προβολή έχει προγραμματιστεί για 13 Οκτωβρίου 2012 και για το χρονικό διάστημα 2012-2013 έχουν προγραμματιστεί (8) οχτώ παραστάσεις».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με την Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης , για την προβολή, μέσω δορυφόρου, των παραστάσεων όπερας , για το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο 2012 έως Απρίλιο 2013, με τους κάτωθι οικονομικούς όρους:
-Δικαιώματα για όλο το χρονικό διάστημα προβολών,400,00 $.
-Δικαιώματα για κάθε προβολή,ήτοι συνδρομή 250,00$.
-Το 50% του αντιτίμου των εισιτηρίων που θα κόβονται σε κάθε παράσταση και τα οποία θα είναι 8,00 €/ ενήλικα και 4,00 €/μαθητή-σπουδαστή, θα αποδίδονται στην Μετροπόλιταν Όπερα.
-Τα έξοδα της τράπεζας για την αποστολή του ποσού των δικαιωμάτων θα βαρύνουν το Δήμο Πρέβεζας.
2. Τα έσοδα από τις προβολές της όπερας, θα γράφονται στον Κ.Α. 06.00.0434.004 <έσοδα από λοιπές δραστηριότητες ωδείου>, της στήλης των εσόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2012.
3. Τα έξοδα για την όπερα καθώς και τα έξοδα της Τράπεζας για την αποστολή των δικαιωμάτων της Μετροπόλιταν Όπερα, θα βαρύνουν τον Κ.Α. 02.15.6474.004 «έξοδα για λοιπές δραστηριότητες ωδείου», της στήλης των εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2012.
4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Χρήστο Μπαΐλη , για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 20 Σεπτεμβρίου 2012, αρ. φύλλου 658


Σχετικά κείμενα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ