14.6.14

Λόγος & ΑντίλογοςΣφραγίστηκε την Παρασκευή, 21-03-2014, το κέντρο επανένταξης και ψυχολογικής υποστήριξης, υπό την επωνυµία «Κιβωτός 12+», που λειτουργούσε στην πόλη της Καστοριάς, για χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, σε εκτέλεση της υπ΄ριθµ. πρωτ. 20883/121/28-02-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, δυνάµει της οποίας διατάσσετο η διακοπή των λειτουργιών του, «ενταφιάζοντας» και όλες τις ελπίδες για «σωτηρία» των ανθρώπων που βοηθούσε και υποστήριζε, καθώς και των οικογενειών τους.

Το κέντρο αυτό, το οποίο ειρήσθω εν παρόδω, πολύ πρόσφατα είχε συσταθεί, λειτουργούσε µε τη µορφή της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας, υπό τη διεύθυνση του κ. Ευστάθιου Λαζαρίδη, προέδρου, διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρίας, είχε την έδρα του σ' ένα ειδικά προς το σκοπό της λειτουργίας του διαµορφωµένο και πλήρως εξοπλισµένο οίκηµα στην περιοχή «Χλόη» Ν. Καστοριάς και στόχος του ήταν η αντιµετώπιση του προβλήµατος του εθισµού, βάσει του ευρέως διαδεδοµένου µοντέλου θεραπείας της Μινεσότα (φιλοσοφία των 12 βηµάτων). Το συγκεκριµένο θεραπευτικό µοντέλο χρησιµοποιείται εδώ και πολλά χρόνια µε επιτυχία στα περισσότερα κέντρα απεξάρτησης στην Ευρώπη και την Αµερική και στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού παρέχεται στους τρόφιµους, που επιλέγουν να παραµένουν διαρκώς στο κέντρο αποθεραπείας, ξενώνας και παράλληλα παρακολουθείται ο καθένας χωριστά από εξειδικευµένη οµάδα ψυχιάτρων, οδοντιάτρων, παθολόγων, µικροβιολόγων και νοσηλευτών για την αντιµετώπιση ενδεχοµένων προβληµάτων υγείας.

Ειδικότερα, στόχος του κέντρου αυτού, όπως και σε κάθε άλλη ανάλογη περίπτωση, ήταν τα άτοµα που ακολουθούσαν τα θεραπευτικά προγράµµατα να µάθουν να ζουν χωρίς ναρκωτικά και αλκοόλ. Να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να αναγνωρίσουν τις αιτίες που τους ώθησαν σε αυτές τις νοσηρές και αυτοκαταστροφικές επιλογές, να κατανοήσουν τις πραγµατικές διαστάσεις του εθισµού, να µάθουν να διαχειρίζονται µε εποικοδομητικό τρόπο τα συναισθήµατα, τις σκέψεις και τις συµπεριφορές τους, να ανακτήσουν τη χαµένη αυτοεκτίµησή τους, να δηµιουργήσουν κίνητρα για θετικές αλλαγές, να αποκτήσουν ωριµότητα και να µάθουν νέους τρόπους διευθέτησης των προβληµάτων που προκύπτουν στη ζωή τους, να αποκτήσουν ενδιαφέροντα και να ανακαλύψουν νέους τρόπους διασκέδασης, να γνωρίσουν αξιόλογους ανθρώπους, να δηµιουργήσουν υγιείς και ισορροπηµένες σχέσεις και γενικώς να αποκτήσουν ποιότητα στη ζωή τους, ώστε να επανενταχθούν οµαλά στο κοινωνικό σύνολο.

Θα πρέπει δε, να ληφθεί υπ' όψιν το γεγονός, ότι η πολύ αξιόλογη και ελπιδοφόρα αυτήν προσπάθεια, µε την ιδιαιτέρως ευοίωνη προοπτική εξέλιξης που είχε, πραγµατοποιήθηκε από επαγγελµατίες, που είχαν ως εφαλτήριο τους και µοναδικό κίνητρό τους την ανιδιοτελή αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο και την άδολη και ανυπόκριτη διάθεση να τείνουν χείρα βοηθείας, προσφέροντας αφειδώς τις επιστηµονικές τους γνώσεις και τις επαγγελµατικές τους εµπειρίες, προκειµένου βοηθήσουν όσους ευρισκόµενοι σε κατάσταση ανάγκης προσέτρεξαν µε οδηγό τους την ελπίδα και γνώµονα το γεγονός ότι η βοήθεια προέρχονταν από εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό.

Και βεβαίως, µετά ταυτά εύλογα θα αναρωτιέται κανείς, για ποιον λόγο να αναχαιτιστεί η δράση αυτών των ανθρώπων, που διακατέχονται από σπανίζοντα για τις ηµέρες µας αισθήµατα αλληλεγγύης και αλτρουϊσμού; Ποια ήταν η αιτία για να ανασταλεί το έργο όλων αυτών, που εµφορούµενοι από ανιδιοτελή συναισθήµατα έθεσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία συνανθρώπων µας, που έχρηζαν βοηθείας και να διακοπεί βιαίως η λειτουργία του µοναδικού στον νοµό µας κέντρου αποθεραπείας µε αυτόν τον σκοπό;

Μία και µόνη απάντηση χωρεί. Γιατί όλη αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε από υπερβάλλοντα ζήλο για προσφορά, προσέκρουσε «στον ύφαλο» της γραφειοκρατίας... Οι ιθύνοντες του εν λόγω κέντρου, συναισθανόµενοι τις απεγνωσµένες εκκλήσεις που τους απηύθυναν τόσο χρήστες, όσο και άνθρωποι του οικογενειακού τους περιβάλλοντος για την περίθαλψη των παιδιών τους και την κατ’ επέκταση παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών σ’ αυτά, ένιωσαν επιτακτική την ανάγκη να ξεκινήσουν τη λειτουργία του κατά πάντα νοµίµου συσταθέντος κέντρου επανένταξης και ψυχολογικής υποστήριξης ατόµων εξαρτηµένων από ψυχοτρόπες ουσίες, εκκρεµούσης της έκδοσης άδειας λειτουργίας κατ' άρθρον 58 Ν. 4139/2013. Και µία κακοπροαίρετη και παντελώς κακόβουλη καταγγελία, ενόσω εκκρεμούσε η έκδοση της απαραίτητης αδείας, σε βάρος του κέντρου αυτού στάθηκε αρκετή για να σηµατοδοτήσει την αρχή του τέλους.

Συνεπεία της καταγγελίας αυτής, πραγματοποιήθηκε ένας υποτυπώδης έλεγχος από κλιµάκιο που απαρτίζονταν από τους διευθυντές Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας τόσο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όσο και της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, που προσήλθε συνοδεία αστυνοµικών οργάνων της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Καστοριάς, κατά τη διενέργεια του οποίου τίποτε το µεµπτό δεν διαπιστώθηκε, πλην της «έλλειψης» αυτής, που σαφώς η µη έκδοσή της συνιστά λόγο ανώτερης βίας και ξεπερνά κατά πολύ τόσο την καλή θέληση, όσο και την καλή πίστη του µέσου συνετού ανθρώπου, δοθέντος ότι ήδη είχε υποβληθεί ο οικείος φάκελος στο αρµόδιο Υπουργείο Υγείας.

Σηµειωτέον, δε ότι στα πλαίσια αυτού του, επιβεβλημένου κατά τα άλλα ελέγχου, ουδέποτε ελέγχθησαν τα όποια νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης είχαν οι επικε φαλείς του κέντρου εις χείρας τους, καµία αρνητική επισήµανση ή οποιαδήποτε άλλη προτροπή δεν τους έγινε, όπως άλλωστε ποτέ δεν τους κοινοποιήθηκε η µνηµονευόµενη στην υπ ριθµ. πρωτ. 20883/121/28-02-2014 απόφαση διακοπής της λειτουργίας του κέντρου κοινή εισήγηση των διευθυντών, το περιεχόµενο της οποίας παραµένει µέχρι και τη σήµερον άγνωστο.

Δικαιολογηµένα, λοιπόν, τίθεται το ερώτηµα: «η έλλειψη της αδείας, που η έκδοσή της παρέµενε σε εκκρεµότητα για λόγους γραφειοκρατικούς και βεβαίως ανώτερους της θέλησης των προσώπων που ξεκίνησαν αυτήν την τόσο αξιόλογη συλλογική και µάλιστα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προσπάθεια, είναι αρκετή για να θεµελιώσει έτσι απλά και χωρίς δεύτερη σκέψη λόγο διακοπής της λειτουργίας του συγκεκριµένου κέντρου; Επαρκεί για να διαγραφεί δίκην µονοκονδυλιάς η προσφορά σε συνανθρώπους µας, η οποία είναι γι 'αυτούς αποδεδειγµένα υπεραναγκαία; Και σε κάθε περίπτωση εφαρµόζουµε το Νόµο άκριτα και χωρίς να λαµβάνουµε υπ' όψιν ανθρώπινες παραµέτρους καταλυτικής σηµασίας; Ακόµη και στην περίπτωση του πιο στυγνού εγκληµατία για την πιο ειδεχθή πράξη συνεκτιµώνται τα δεδοµένα, σταθµίζονται τα γεγονότα και αναγνωρίζονται ελαφρυντικά...». Κρίνοντας εκ του αποτελέσµατος στην προκειµένη, έτυχε εφαρµογής το απόφθευγµα «dura lex sed lex», όπερ έστι µεθερµηνευόµενον «σκληρός ο Νόµος, αλλά Νόµος...».

Ασφαλώς, καθίσταται απόλυτη η ανάγκη επιβολής στις σύγχρονες κοινωνίες ενός συστήµατος διοίκησης, που στηρίζεται σε ενιαία ορθολογική και ιεραρχική οργάνωση αξιωµάτων και καταµερισµό αρµοδιοτήτων, καθώς πρέπει να εκτελεστεί ένα σύνθετο και πολύπλοκο διοικητικό έργο και να διοικηθεί ένας µεγάλος αριθµός προσώπων, είναι όµως πανθοµολογούµενο ότι πάρα πολλές φορές το σύστηµα αυτό ταυτίζεται µε την τυπολατρία, την αντιπαραγωγικότητα, την αναποτελεσµατικότητα και την έλλειψη πρωτοβουλιών, που δυσχεραίνουν τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.

Πλανάται δε µεγίστη η απορία: «έχει περισσότερη σηµασία η προσήλωση στους τύπους ή µας ενδιαφέρει και η ουσία;» Διότι, ο βυζαντινισµός, η τυπικότητα, ο ακαδηµαϊσµός και η ενασχόληση µε πράγµατα στερηµένα πρακτικής αξίας µπορεί αφ’ ενός να διατηρούν και να εξυπηρετούν το status quo, ταυτόχρονα όµως αναπαράγουν και µια "γραφειοκρατική λογική", που χαρακτηρίζεται από την ηθική αδιαφορία και µεταβάλλει τους ανθρώπους σε πράγµατα και αριθµούς για να τους διοικεί καλύτερα, και τους λαούς σε αρχεία προσβάλλοντας τοιουτοτρόπως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Αυτός ο σύγχρονος, λοιπόν, γραφειοκρατικός "Λεβιάθαν" στάθηκε η αιτία και η αφορµή για να µην ευδοκιµήσει η κατά τα άλλα αξιέπαινη και άκρως ανθρωπιστική κίνηση και ως εκ τούτου να ναυαγήσουν οι ελπίδες για επαναδραστηριοποίηση και οµαλή επανακοινωνικοποίηση όλων όσων "επένδυσαν" στη λειτουργία αυτού του κέντρου.

Ως εκ τούτου όλοι εµείς, που «υπηρετούµε τη Θέµιδα», από οποιοδήποτε µετερίζι και καλούµαστε καθηµερινά να ερµηνεύσουµε τους κανόνες δικαίου και να τους εφαρµόσουµε, δεν θα πρέπει να λησµονούµε ότι πρωτίστως επιτελούµε λειτούργηµα και ότι Νόµοι θεσπίστηκαν για να προάγεται η οµαλή και αρµονική συνύπαρξη των ανθρώπων σε κοινωνίες και όχι για να δηµιουργούνται περαιτέρω δυσλειτουργίες σε µια ήδη επιβαρυµένη από εγγενείς δυσκολίες καθημερινότητα.

Η πληρεξούσια Δικηγόρος
Λουκία Α. Καραγεωργίου


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 27 Μαρτίου 2014, αρ. φύλλου 733

5 σχόλια:

 1. Ανώνυμος14/6/14

  Δεν υπαρχει κάνενας Λεβιάθαν. Όλα έχουν όνομα και διεύθυνση: Τρόϊκα-Μνημόνια-έλληνες "επιτετραμμένοι"κυβερνητες. Αδημονία-αδηφαγία τραπεζική. Παγκοσμιοι γυπες της αγοράς...
  Με τον ίδιο τρόπο έχουν σφραγιστεί ή θα σφραγιστουν δομές της "Δημο΄σιας" Υγείας όπως Ψυχιατρικες μονάδες και όλοκληρο το πρωτοβαθμιο δίκτυο. Κάνετε μια βόλτα απο το πρωην ΙΚΑ (ΕΟΠΥΥ) και νυν ΠΕΔΥ του Άδωνι και αναζητήστε το γιατρό σας.
  Δειτε τι αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ για καθαριότητα σε ετήσια βάση του ΠΕΔΥ καστροιάς (3500 ευρω για όλο το χρόνο!!!)
  Στο παραπέντε ο Βορίδης μας γλιτωσε απο τον ...Δαραβίγκα σαν αντιπρόεδρο του ΟΚΑΝΑ τον οποίο έιχε διορίσει ο πολυς, επιτυχημένος, ρηξικέλευθος μεταρρυθμιστής Αδωνις Γεωργιάδης. Το απόλυτο τέκνο των μνημονίων και της ιδιωτικοποιησης των πάντων....
  Με καστοριανή φύτρα όπως μαθαίνω...

  Aνάργυρος (αδελφός του Δαμιανού)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Athena14/6/14

  Ένα θέμα μείζονος σημασίας που πέρασε απαρατήρητο...
  Στην εποχή του ήσσονος ενδιαφέροντος για τα ανθρώπινα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος15/6/14

  ΝΤΡΟΠΗ !!!!!!
  ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος15/6/14

  «Κιβωτός 12+»??
  Τι είναι πάλι τούτο??
  Αχ που πηγαίνανε τα χρήματα των φορολογουμένων!!!!!
  Γι' αυτό κατάντησε η Ελλάδα εδώ που κατάντησε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο λαός δεν ξεχνά ...8/2/15

  Τώρα λοιπόν που άλλαξαν τα πράγματα, ας επανέλθουμε και σε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που καίγεται να μάθει αν υπήρξαν εξελίξεις και μάλιστα θετικές.
  Αν μπορούσε η κ. Λουκία Καραγεωργίου να μάς ενημερώσει ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ