18.11.16

Ψηφιακή υπογραφή από το Επιμελητήριο Καστοριάς

Το Επιμελητήριο Καστοριάς ενημερώνει τα μέλη του, ότι έχουν την δυνατότητα έκδοσης ψηφιακής υπογραφής για τις  επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Καστοριάς. Πρόκειται για μια σύγχρονη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική λύση, η οποία προσφέρει ένα εύχρηστο, γρήγορο και απόλυτα ασφαλή τρόπο διαχείρισης των συναλλαγών των επιχειρήσεων.  Ένα τεχνικά άρτιο και αξιόπιστο εργαλείο, που μπορεί να εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο και χρήμα στην καθημερινότητα.
Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, επιτρέποντας την αποκλειστική διακίνηση των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, δίνοντας στο φορέα τη δυνατότητα να λειτουργήσει ψηφιακά χωρίς την χρήση έντυπων μέσων (paperless). Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στον επιχειρηματία χωρίς να απαιτείται φυσικό μέσο αποθήκευσης, δίνοντας πρόσβαση στην ψηφιακή υπογραφή από κάθε τύπου συσκευή (desktop, laptop, tablet, Smartphone). Τονίζεται ότι η ψηφιακή υπογραφή έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή και η διάρκεια ισχύς της είναι πενταετής και το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 80,00 € πλέον ΦΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες τηλ.2467028981, 2467027537.

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 9 Ιουνίου 2016, αρ. φύλλου 839

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ