28.11.16

Πρόσληψη προσωπικού στην Π.Ε. Καστοριάς

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ1/2016 ανακοίνωση, προκήρυξε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ενός (1) ατόμου, και διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Ο αριθμός των θέσεων εποχικού προσωπικού, έχει ως εξής:
1) Ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Γ΄ ( C ) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, μία (1) θέση.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν 3528/2007 Υπαλληλικού Κώδικα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από τις 25/11/16 έως και 05/12/2016
Ο ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.4 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Καστοριάς, Διοικητήριο, Καστοριά, Τ.Κ. 50100, υπόψη κα. Μαμάρα Γλυκερία (τηλ. επικοινωνίας 2467350270) και κα. Στεργίου Μαρίνας (τηλ. επικοινωνίας 2467350311).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α) στην ανωτέρω διεύθυνση της υπηρεσίας, β) στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (asep.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτες-Έντυπα-Διαδικασίες-Διαγωνισμών Φορέων- Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, ή γ) κατεβάζοντας την από την ιστοσελίδα της ΠΕ Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr) ή την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr): ακολουθώντας τη διαδρομή: Ενημέρωση Πολιτών-Προκηρύξεις Θέσεων

Πληροφορίες τηλ. 2467350216

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ