25.6.22

Λόγος & Αντίλογος

 

Ανοιχτή επιστολή της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας: «Φτάνει πια! Όχι άλλα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων» 

Πολίτες, οργανώσεις και η ΠΦΠΟ έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας στη συνέχιση της γουνοποιίας στη χώρα μας. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας για την κατάργηση του κλάδου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σπεύδει χωρίς καθυστερήσεις και με συνοπτικές διαδικασίες και παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών κοινοτήτων, να δώσει καινούργιες άδειες σε εκτροφείς, συμπεριλαμβανομένων αυτή τη φορά και Δανών επιχειρηματιών, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα τους, καθώς εκεί πέρασαν στην κατάργηση αυτής της δραστηριότητας, και συνεπώς στην Πρόοδο, ενώ η δική μας χώρα προβλέπεται να γίνει η «χωματερή» της Ευρώπης και να παραμείνει στο σκοτάδι.

Τα τελευταία χρόνια η ΠΦΠΟ έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης, ενεργειών, παρεμβάσεων για το θέμα των επιχειρήσεων εκτροφής γουνοφόρων ζώων, επεξεργασίας δερμάτων που ως συνισταμένη έχουν την αναγκαιότητα για λόγους ηθικούς και περιβαλλοντικούς το τέλος της εκτροφής και εκμετάλλευσης αυτών των βασανισμένων ζώων και την άμεση κατάργηση του κλάδου όπως έχει συμβεί σε πάρα πολλές Ευρωπαϊκές χώρες τελευταίας προστιθέμενης της Γαλλίας, στις οποίες μάλιστα οι δραστηριότητες γύρω από τη γούνα αποτελούσαν την βαριά τους βιομηχανία με χιλιάδες εργαζόμενους και όχι μια ασήμαντη οικονομική δραστηριότητα, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα.

Οι πολίτες αυτής της χώρας και η ΠΦΠΟ καταδικάζουν την έμφυτη και αχρείαστη βαρβαρότητα που περιέχει η εκτροφή και η θανάτωση ζώων για τη γούνα τους και σας καλούμε να αναθεωρήσετε έτσι ώστε να μην ολοκληρωθούν τα υπό ανέγερση νέα εκτροφεία, καθώς και να ακυρώσετε άμεσα κάθε σχέδιο χρηματοδότησης/ίδρυσης/επέκτασης/εκσυγχρονισμού εκτροφείων και γουνοποιητικών επιχειρήσεων με Υπουργική Απόφαση, κάτι που οι πολίτες επίσης επιθυμούν και ζητούν.

Επιπλέον, η ευζωία αυτών των ουσιαστικά άγριων ζώων επηρεάζεται σοβαρά από τα συστήματα στέγασης που δεν ταιριάζουν στις φυσικές τους ανάγκες. Η κυβέρνηση οφείλει να εκφράσει το σεβασμό της για την ευζωία των ζώων και την προθυμία της να τερματίσει μια οικονομική δραστηριότητα η οποία είναι αναμφίβολα επιβλαβής για την ευημερία τους. 

Επισημαίνουμε ότι η αλλαγή των συνθηκών και της διαχείρισης υπό την οποία διατηρούνται τα γουνοφόρα ζώα δεν οδηγεί αυτόματα σε βελτίωση ή εγγύηση καλής μεταχείρισης των ζώων. Η ευζωία των εκτρεφόμενων μινκ περιορίζεται σημαντικά στα τρέχοντα συστήματα εκτροφής, τα οποία αδυνατούν να ικανοποιήσουν και τις «Πέντε Ελευθερίες και δεν παρέχουν στο ζώο «μια ζωή που αξίζει να τη ζει.»

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/58/ EC η εκτροφή μινκ και αλεπούδων για τη γούνα τους πρέπει να απαγορευτεί: «Κανένα ζώο δεν πρέπει να εκτρέφεται εκτός εάν μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι μπορεί να εκτρέφεται χωρίς επιζήμιες συνέπειες για την υγεία ή την ευζωία του με βάση τον γενότυπο ή φαινότυπό του. 

Ως εκ τούτου, η εκτροφή γούνας εξ’ ορισμού συνιστά σοβαρή απειλή για την ευζωία των ζώων. Πιστεύουμε ότι ο σκοπός της παραγωγής γούνας δεν νομιμοποιεί τη διατήρηση και τη θανάτωση αυτών των ζώων και θεωρούμε ότι η διατήρηση και η θανάτωση ζώων αποκλειστικά ή κυρίως λόγω της αξίας της γούνας τους είναι ηθικά απαράδεκτη και για αυτό άλλωστε θεωρείται κατακριτέα από την συντριπτική πλειονότητα σε σύγχρονες κοινωνίες.

Επιπλέον, πολλά κρούσματα COVID-19 συνδέθηκαν με μολύνσεις SARS-CoV-2 από μινκ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η EFSA όρισαν ότι το μινκ μπορεί να λειτουργήσει ως δεξαμενή του SARS-CoV-2, να μεταδώσει τον ιό ανάμεσα σε άλλα μινκ συνεπώς υπάρχει κίνδυνος διαρροής του ιού από τα μινκ στους ανθρώπους ή στα άγρια ζώα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κάτοικοι των περιοχών των νέων εκτροφείων όπως της περιοχής των Κορεστείων απεγνωσμένα τονίζουν την οικολογική υποβάθμιση, έχουν συστήσει επιτροπή αγώνα κατά των εκτροφείων και έχουν και έχουν προχωρήσει στις ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες προς τα αρμόδια δικαστήρια.

Επιπλέον, δεν κρύβουν τον φόβο τους ότι οι νομοί Καστοριάς και Κοζάνης προορίζονται για “στάβλοι της Ευρώπης”. Η Συντονιστική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχει όλο το χωριό, δηλώνει αντίθετη σε επενδύσεις που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, γιατί ανακόπτουν την οποιαδήποτε ελπίδα για την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, και την ανάδειξη και επισκεψιμότητα των ιστορικών πλίνθινων οικισμών. 

Επίσης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών έστειλε εξασέλιδη επιστολή με επιστημονική βιβλιογραφία, προς την περιφέρεια, το υπουργείο και διαφόρους φορείς ενάντια στο άνοιγμα νέων εκτροφείων τονίζοντας τον κίνδυνο από την διαφυγή μινκ στις περιοχές Natura Πρεσπών και Καστοριάς κάτι το οποίο το είχαμε επισημάνει και εμείς στη συνάντηση μας στο YΠΑΑΤ αλλά και την μόλυνση που συνεπάγεται στις περιοχές αυτές και πολλά ζητήματα σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, η κοινωνική αναταραχή γύρω από τη διατήρηση των μινκ και οι αυξανόμενες ηθικές αντιρρήσεις για τη διατήρηση των ζώων για την παραγωγή γούνας απαιτούν άμεσο τερματισμό της εκτροφής γούνας.

Τέλος, νέα έκθεση καταγγέλλει το “περιβόητο” Furmark® (σύστημα περιβαλλοντικής πιστοποίησης) του κλάδου, εκθέτει τον αντίκτυπο της βιομηχανίας γούνας στη βιοποικιλότητα, τη ρύπανση, τη χρήση πόρων, τα τοξικά χημικά τη χρήση, καθώς και τον έλεγχο των αξιώσεων που υποστηρίζουν το «Furmark®».

Η ΠΦΠΟ επανειλημμένα έχει ζητήσει από κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ξεκινήσουν και να επεξεργαστούν «μαζί με τους τοπικούς φορείς των περιοχών που αφορά το ζήτημα την κατάλληλη στρατηγική, ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για κατάργηση του κλάδου, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα και συγχρόνως δημιουργία εναλλακτικών οικονομικών μονάδων ή άλλων πραγματικής ανάπτυξης και προόδου της περιοχής, προκειμένου και οι άνθρωποι που ζουν από τέτοια εισοδήματα να προστατευτούν και να μπορέσουν να προχωρήσουν».

Είναι η στιγμή που πρέπει χωρίς καθυστέρηση, και η Ελλάδα να ορίσει ημερομηνία για πέρασμα στην άμεση κατάργηση εκτροφείων και παραγωγής γούνας, βασιζόμενοι στη λογική και σε επιστημονικά στοιχεία, αλλά και στην ηθική του σύγχρονου κόσμου.

Πανελλαδική Φιλοζωική
και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία


* * *


Η απάντηση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας

Αξιότιμοι ΠΦΠΟ, μαζί με τις ανώνυμες οργανώσεις και τους πολίτες που επικαλείστε, και που εκφράζετε την αντίθεσή σας για τον κλάδο της γουνοποιίας στη χώρα, σας ενημερώνουμε ότι η γνώμη σας δεν μας ενδιαφέρει και δεν μας ενδιαφέρει διότι είναι ανυπόστατη, γεμάτη ψέματα, που εξυπηρετεί προσωπικά συμφέροντα τα οποία δεν είναι της παρούσης να τα αναφέρουμε. Επιφυλασσόμαστε όμως ότι θα βγουν και αυτά στην επιφάνεια, λίαν συντόμως.

Αυτό που ήδη ξέρετε, αλλά ας σας το υπενθυμίσουμε, ο κλάδος της γουνοποιίας είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας στη Δυτική Μακεδονία. Προτείνετε να βρούμε άλλη εργασία, άγνωστη, και να αφήσουμε ακάλυπτους χιλιάδες εργαζομένους. Λυπούμαστε, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Πέρα από το οικονομικό σκέλος, όπου ελαφριά την καρδία αδιαφορείτε για χιλιάδες συνανθρώπους σας, δεν σκοπεύουμε να πετάξουμε, τον πολιτισμό μας, την κληρονομία των προγόνων μας, τη ζωή μας και την αγάπη μας για αυτό που κάνουμε.

Παράλληλα να σας ενημερώσουμε ότι ζούμε και ζείτε σε μια δημοκρατική χώρα, στην οποία ψηφίζονται νομοσχέδια, τα οποία μεταξύ των άλλων δείχνουν εμπράκτως τη στήριξή τους και προς τον κλάδο μας.

Όσον αφορά τον απαράδεκτο χαρακτηρισμό σας ότι η Ελλάδα είναι η χωματερή της Ευρώπης, λόγια δικά σας, λόγια του αέρα, εμείς θα μιλήσουμε μόνο με στοιχεία και θα σας επισημάνουμε ότι ο κλάδος μας είναι ο πιο πράσινος και ο πιο κυκλικός της ελληνικής Οικονομίας και ο μοναδικός που έχει «ΜΗΔΕΝ» αποτύπωμα άνθρακα.

Για να μην πέσετε εκ νέου σε ατόπημα, και επειδή φαίνεται για ακόμη μια φορά ότι δεν είστε ενημερωμένοι, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Γεωργίας και Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (9-10 Σεπτεμβρίου 2021) για τη στρατηγική της Ε.Ε. “Farm to Fork”, απορρίφθη-καν οι δυο τροπολογίες οι οποίες αφορούσαν τo Ban Farming Fur και κατ’ επέκταση δεν περιλαμβάνονται στο τελικό κείμενο. Με απλά λόγια, απορρίφθηκαν οι τροπολογίες από την συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών για την απαγόρευση εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην Ευρώπη, διότι ήταν ανυπόστατες.

Εάν και όπως φαίνεται δεν γνωρίζετε και τι εστί οικονομία, θέσεις εργασίας, κυκλική οικονομία, σας γνωστοποιούμε λοιπόν ότι το 2019 ως οι εξαγωγές άγγιξαν τα 400.000 εκ. ευρώ. Διόλου ασήμαντη οικονομική δραστηριότητα, όπως λέτε στην ανακοίνωση που εκδώσατε (sic μια ασήμαντη οικονομική δραστηριότητα, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα), επιβεβαιώνοντάς μας, για ακόμη μια φορά, ότι διασπείρετε ψευδείς ειδήσεις.

Συμπερασματικά:

• Μην ασχολείστε με όσα δεν γνωρίζετε. Φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας, ανά πάσα στιγμή να σας ενημερώσουμε.

• Μην ασχολείστε, με ζώα που έχετε δει μόνο σε φωτογραφίες. Όποτε θέλετε μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια συζήτηση επ’ αυτού. Μια πολιτισμένη συζήτηση -εάν και δεν το συνηθίζετε- ούτως ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στους πολίτες αυτής της χώρας, εφόσον τους ενημερώσουμε και τους καταθέσουμε τα πρακτικά της συζήτησής μας, να αποφασίσουν τι πραγματικά θέλουν.

Φτύστε επιτέλους την καραμέλα της δήθεν οικολογία σας. Εάν θέλετε έναν κόσμο γεμάτο πλαστικό εμείς δεν σας τον χαρίζουμε.

Είναι λοιπόν η στιγμή:
Η Ελλάδα, η Ευρώπη, ολόκληρος ο κόσμος, να καταργήσει την πλαστική γούνα.
Η Ελλάδα, η Ευρώπη, ολόκληρος ο κόσμος, να καταργήσει την συνθετική γούνα.
Η Ελλάδα, η Ευρώπη, ολόκληρος ο κόσμος, να καταργήσει οτιδήποτε πλαστικό υπάρχει.

Ήρθε η ώρα να επιβραβευτεί το μοναδικό, φυσικό, οικολογικό προϊόν που είναι η γού-να. Να στηριχτεί και να ενισχυθεί ακόμα περαιτέρω, από την κυβέρνηση και από τους πολίτες.

Με εκτίμηση,
Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας* * *Απάντηση της Πανελλαδικής Περιβαλλοντικής και Φιλοζωικής Ομοσπονδίας στην Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας

Με λύπη διαβάσαμε την απάντηση σας στο δελτίο τύπου της ΠΦΠΟ στην οποία επικαλείστε ότι η γνώμη μας δεν σας ενδιαφέρει. Προφανώς για να μπείτε στον κόπο να συγγράψετε και να δημοσιεύσετε απάντηση στο Δελτίο Τύπου μας η ‘γνώμη’ μας, σας ενδιαφέρει.

Ως προς τις κατηγορίες σας ότι λέμε ψέματα και ότι παραπληροφορούμε σας ενημερώνουμε ότι στο Δελτίο Τύπου μας αλλά και σε όσα άρθρα και επιστολές έχουμε συγγράψει υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία και στοιχεία σε κάθε επιχείρημα ή στοιχείο που αναφέρουμε, σε αντίθεση με τους δικούς σας ισχυρισμούς ότι ο κλάδος της γούνας είναι ο πιο πράσινος και ο πιο κυκλικός της ελληνικής Οικονομίας και ο μοναδικός που έχει «μη-δέν» αποτύπωμα άνθρακα χωρίς να παραθέτετε κανένα στοιχείο για αυτή σας την δήλωση. Μάλλον εσείς προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις ισχυριζόμενοι κατι τέτοιο αυθαίρετα.

Σε σύγκριση με άλλα υφάσματα, η γούνα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο ανά κιλό σε 17 α-πό τις 18 περιβαλλοντικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής, του ευτροφισμού και των τοξικών εκπομπών. Σε πολλές περιπτώσεις, η γούνα έχει ε-πιπτώσεις που είναι υψηλότεροι από 2 έως 28 σε σχέση με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ακόμη και όταν λαμβάνονται τι-μές χαμηλότερου ορίου για διάφορους συνδέσμους στην αλυσίδα παραγωγής. Η με-λέτη έλαβε υπόψη 18 διαφορετικά περιβαλλοντικά θέματα ώστε να καταστεί δυνατό να ποσοτικοποιηθούν οι επιπτώσεις της παραγωγικής διαδικασίας. 

Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν σημαντικά στις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γούνας βιζόν είναι οι εκπομπές N2O (υποξείδιο του αζώτου) και NH3 (αμμωνία) από την κοπριά του βιζόν. Αυτές οι εκπομπές συμβάλλουν κυρίως στην οξίνιση και στο σχηματισμό σωματιδίων. Επιπλέον, νέα έκθεση καταγγέλλει το Furmark® (το σύστημα περιβαλλοντικής πιστοποίησης) για greenwashing και εκθέτει τον αντίκτυπο της βιομηχανίας γούνας στη βιοποικιλότητα, τη ρύπανση, τη χρήση πόρων, τα τοξικά χημικά τη χρήση, καθώς και τον έλεγχο των αξιώσεων που υποστηρίζουν το «Furmark®».

Tη διετία 2018-2019 έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια πρόστιμα σε δεκάδες –τουλάχιστον 25– εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του δέρματος και της γούνας. Τα πρόστιμα αφορούν σε παραβιάσεις –πολλές φορές μακροχρόνιες– της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που συνδέονται και με τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. 

Ενδεικτικά, στις σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίμων προς τις επιχειρήσεις, η περιφέρεια αναφέρει ως πλημμέλειες τη χρήση τετραχλωροαιθυλένιου εκτός των μηχανημάτων στεγνού καθαρισμού των γουνοφόρων δερμάτων ή σε μη αδειοδοτημένα πλυντήρια γουναρικών, τη χρήση τετραχλωροαιθυλένιου χωρίς να έχει δηλωθεί στις αρμόδιες Αρχές ή χωρίς παραστατικά διάθεσης αποβλήτου (Έντυπο Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων), την υπερχείλιση των λυμάτων έξω από οριοθετημένους χώρους, την αποθήκευση στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων μεγάλης ποσότητας επικίνδυνων αποβλήτων με τετραχλωροαιθυλένιο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της νόμιμης προσωρινής αποθήκευσης –που είναι έως έναν χρόνο– την παράλειψη παράδοσης απόβλητων ουσιών σε εξειδικευμένη εταιρεία προς περαιτέρω ασφαλή επεξεργασία, την παράβαση των όρων της άδειας λειτουργίας λόγω λιμναζόντων επικίνδυνων υγρών αποβλήτων με τριχλωροαιθυλένιο και τετραχλωροαιθυλένιο σε περιβάλλοντα χώρο της επιχείρησης.

______________________________

Μας κατηγορείτε ότι εξυπηρετούμε προσωπικά συμφέροντα τα οποία δεν είναι της παρούσης να τα αναφέρετε αλλά και ότι θα βγουν και αυτά στην επιφάνεια, λίαν συντόμως. Αδημονούμε! 

Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αδιανόητο για εσάς να πιστέψετε ότι δεν έχουμε κανένα προσωπικό συμφέρον, μιας και εσείς έχετε συνδέσει την ενασχόληση σας με τα ζώα με ένα και μοναδικό σκοπό να σας αποφέρουν κέρδος. Εμείς από την άλλη μεριά,υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των ζώων δίνοντας τεράστιο αγώνα καθημερινά με προσωπικές θυσίες, είμαστε όλοι εθελοντές, ακτιβιστές για τα ζώα και το περιβάλλον. 

Ο απώτερος στόχος μας είναι η καθιέρωση των δικαιωμάτων των ζώων, η ολική απελευθέρωση τους αλλά και η μη εκμετάλλευση τους για κανένα ανθρώπινο σκοπό και συμφέρον.

Ισχυρίζεστε ότι προτείνουμε να βρείτε άλλη εργασία, άγνωστη, και να αφήσετε ακάλυπτους χιλιάδες εργαζομένους ενώ, εδώ και πολλά χρόνια,η ΠΦΠΟ επανειλημμένα έχει ζητήσει από κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ξεκινήσουν και να επεξεργαστούν «μαζί με τους τοπικούς φορείς των περιοχών που αφορά το ζήτημα την κατάλληλη στρατηγική, ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για κατάργηση του κλάδου, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα και συγχρόνως δημιουργία εναλλακτικών οικονομικών μονάδων ή άλλων πραγματικής ανάπτυξης και προόδου της περιοχής, προκειμένου και οι άνθρωποι που ζουν από τέτοια εισοδήματα να προστατευτούν και να μπορέσουν να προχωρήσουν».

______________________________

Μας κατηγορείτε ότι είμαστε ανενημέρωτοι ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Γεωργίας και Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (9-10 Σεπτεμβρίου 2021) για τη στρατηγική της Ε.Ε. “Farm to Fork”, απορρίφθηκαν οι δυο τροπολογίες οι οποίες αφορούσαν τo Ban Farming Fur και κατ’ επέκταση δεν περιλαμβάνονται στο τελικό κείμενο. Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι το γνωρίζουμε και μπορείτε να το διαπιστώσετε εδώ, ωστόσο απορρίφθηκαν οι τροπολογίες όχι διότι ήταν ανυπόστατες, αλλά επειδή και οι ίδιοι οι Ευρωβουλευτές έχουν παραπλανηθεί από τους λομπίστες του κλάδου σας και δεν έχουν εκτιμήσει σωστά τις συνολικές επιπτώσεις της γούνας στο περιβάλλον και στην ευημερία των ζώων αυτών.

Η υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα ως μέσο διασφάλισης της ανθρώπινης υγείας. Τα μινκ έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τον κορονοϊό, με ξέσπασμα κρουσμάτων σε όλο τον κόσμο, τα οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, μολύνουν ανθρώπινους πληθυσμούς. Παρά την αυξημένη βιοασφάλεια, την έγκαιρη παρακολούθηση προειδοποιήσεις και την άμεση σφαγή ζώων μολυσμένων εκτροφείων, υπάρχει συνεχής μετάδοση στα εκτροφεία σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα τα εκτροφεία που έχουν μολυνθεί ανέρχονται σε 24, ενώ εμφανίστηκε και η μετάλλαξη Y453F.

Η δημιουργία μιας νέας ζωικής δεξαμενής του Covid-19 θα μπορούσε να εμποδίσει τις ικανότητές μας να ελέγξουμε τον ιό και θα μπορούσε να ωθήσει μελλοντικές διαρροές του ιού πίσω στους ανθρώπους, καθώς και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια πολλών άλλων ειδών ζώων. Στο πλαίσιο αυτό, ο OIE έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για αλληλεπιδρώντας με ασφάλεια με την άγρια ζωή, ζώα συντροφιάς και εκτρεφόμενα ζώα ευπαθή στον Covid-19. Τα τελευταία χρόνια πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και μη, έχουν καταργήσει ή βρίσκονται σε διαδικασία κατάργησης τελευταίας προστιθέμενης της Γαλλίας, ενώ κοινό μυστικό είναι η βλέψη της Ευρώπης προς κατάργηση ειδικά μετά την υιοθέτηση της One Health Προσέγγισης και την κατάργηση των κλουβιών, μέχρι το 2027.

______________________________

Υποστηρίζετε ότι ο κλάδος σας είναι μέρος του πολιτισμού μας και κληρονομιά των προγόνων μας, ενώ η αίτηση για ένταξη της γουνοποιίας στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς απορρίφθηκε ομόφωνα από την Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς «η συγκεκριμένη δραστηριότητα, που βασίζεται στη θανάτωση ζώων αποκλειστικά για την εκμετάλλευση της γούνας τους, δεν είναι συμβατή με την αειφορική ανάπτυξη, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ένα στοιχείο να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο πεδίο της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (2003)».

Η ανωτέρω Δ/νση έκρινε επίσης, ότι το αίτημα που προέρχεται από τον κλάδο σας, έχει αποκλειστικά οικονομικά κίνητρα, όχι επαρκή ή απολύτως συμβατά ως προς το σκοπό της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Παρόλα αυτά ακόμα παρουσιάζετε τη γούνα ως πολιτισμικό αγαθό και μορφή αειφόρου ανάπτυξης, με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των οικονομικών σας συμφερόντων.

______________________________

Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας διατηρεί την τελευταία θέση στους τουριστικούς δείκτες, ανάμεσα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Αυτό είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις και η τοπική ηγεσία, η οποία επένδυσε στη γούνα, αφήνοντας αναξιοποίητες τις δυνατότητες που παρουσιάζει η Δυτ. Μακεδονία στην ανάπτυξη του τουρισμού. Τα δύο τελευταία χρόνια, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χρηματοδότησε τον κλάδο με τεράστια ποσά πάνω από 22.000.000 αλλά και πολλά εκατομμύρια δόθηκαν και από de minimis.

Γνωρίζουμε ότι ζούμε και ζείτε σε μια δημοκρατική χώρα, στην οποία ψηφίζονται νομοσχέδια, τα οποία μεταξύ των άλλων αντανακλούν την στήριξή συγκεκριμένων βουλευτών και κομμάτων προς τον κλάδο σας, τα οποία όμως έρχονται σε αντίθεση με την θέληση του λαού. Η συντριπτική πλειοψηφία του 81% των πολιτών σε έρευνα που έγινε πανελλαδικά δηλώνει την επιθυμία της να μπει ένας τέλος, στην καθημερινή αυτή βαρβαρότητα και την δολοφονία τόσων ζώων.

Όσον αφορά την γνωστοποίηση σας ότι το 2019 ως οι εξαγωγές άγγιξαν τα 400.000 εκ. ευρώ θα θέλαμε τα στοιχεία για αυτή σας την αναφορά καθώς σε συνέντευξή σας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δηλώσατε:
«Το 2019, που ήταν κακή χρονιά, ο τζίρος μας ήταν μόλις 250 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό στις αρχές του φθινοπώρου φέτος, υπολογίζω πως ήταν 3 εκατομμύρια». 
Συνεπώς, ποιος σκοπίμως παραπληροφορεί Κύριε Τσούκα;

Συμπερασματικά:

• Φυσικά και θέλουμε ανα πάσα στιγμή να μας ενημερώνετε για τις προσωρινές διακοπές λειτουργίας εργοστασίων μετεπεξεργασίας γουνοφόρων δερμάτων για μη εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς και για τα περιβαλλοντικά πρόστιμα που θα επιβάλλονται στα εκτροφεία όπως ακριβώς έχει γίνει και στις δικές σας επιχειρήσεις στο παρελθόν αλλά και σε πάμπολλα άλλα εκτροφεία και εγκαταστάσεις.

• Θα παλεύουμε για όλα τα ζώα ακόμα και για αυτά που έχουμε δει μόνο σε φωτογραφίες.

• Μας καλείτε να πραγματοποιήσουμε μια συζήτηση επ’ αυτού αν και δεν το συνηθίζουμε λέτε. Να σας ενημερώσουμε ότι συζητάμε πολιτισμένα με ποικίλους δημόσιους, πολιτικούς, περιβαλλοντικούς φορείς σχεδόν καθημερινά. Επιπλέον οργανώνουμε και δημόσια debate, εκπαιδευτικά σεμινάρια αλλά και ημερίδες για τα δικαιώματα των ζώων. Μέρος της δράσης μας μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μας στο Youtube. Σε πρώτη φάση θα θέλαμε να μας προωθήσετε στοιχεία ως προς τους ισχυρισμούς σας. Οι πολίτες αυτής της χώρας, έχουν ήδη αποφασίσει τι πραγματικά θέλουν, δείτε την επισυναπτόμενη έρευνα παραπάνω. Ωστόσο είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με προτάσεις που αφορούν τη μετάβαση του κλάδου σας στη δημιουργία εναλλακτικών βιώσιμων οικονομικών μονάδων.

_________________

Στην κατακλείδα σας για άλλη μια φορά μας κατηγορείτε ως δήθεν οικολόγους και αυτό καταδεικνύει την παντελή άγνοια σας προς το έργο της Ομοσπονδίας μας πάνω από δεκαετία. Μια περιήγηση στην ιστοσελίδα μας θα σας κατατόπιζε αναλόγως.

• Αναρωτιόμαστε, είναι “δήθεν” η οικολογική μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα της Καστοριάς και της Σιάτιστας από τις δραστηριότητες της γουνοποιητικής επεξεργασίας;

• Είναι “δήθεν”, οι φόβοι για οικολογική υποβάθμιση της περιοχής των Κορεστείων, της οποίας οι κάτοικοι εξεγείρονται για την εγκατάσταση φάρμας γουνοφόρων ζώων δίπλα στα σπίτια τους; 

• Είναι “δήθεν” οι ανησυχίες για οικολογικές επιπτώσεις από την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών αλλά και η μη σύσταση περιβαλλοντικών μελετών για την έγκριση νέων εκτροφείων; 

• Είναι “δήθεν” οι ανησυχίες για οικολογικές επιπτώσεις από τον σχεδιαζόμενο “καυστήρα απορριμμάτων” από τις εν λόγω φάρμες στη περιοχή της Μεσοποταμίας Καστοριάς για την παραγωγή ενέργειας;

Τέλος, ειρωνικά αναφέρετε την συνθετική γούνα και το πλαστικό. Η κατάργηση της γούνας δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να αντικαταστήσουμε την βιομηχανία φυσικής γούνας με αυτή της συνθετικής γούνας. Ουδέποτε υποστηρίξαμε να αντικατασταθεί από συνθετική. Ακόμα και αν το κάναμε η εναλλακτική γούνα δεν είναι τόσο επιζήμια για το περιβάλλον όσο η φυσική και δεν εμπεριέχει βασανισμό ζώων και άδικη θανάτωση.

______________________________

Η γούνα δεν είναι Πράσινη και δεν ανήκει στην Πράσινη Κυκλική Οικονομία.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, η κοινωνική αναταραχή γύρω από τη διατήρηση των μινκ και οι αυξανόμενες ηθικές αντιρρήσεις για τη διατήρηση των ζώων για την παραγωγή γούνας απαιτούν τερματισμό της.

Η Ελλάδα, η Ευρώπη, ολόκληρος ο κόσμος, να καταργήσει την γούνα.
Η Ελλάδα, η Ευρώπη, ολόκληρος ο κόσμος, να καταργήσει τον βασανισμό των ζώων.
Η Ελλάδα, η Ευρώπη, ολόκληρος ο κόσμος, να καταργήσει οτιδήποτε εμπεριέχει εκμετάλλευση ζώων.

Με εκτίμηση
Πανελλαδική Περιβαλλοντική και Φιλοζωική Ομοσπονδία 
(80 σωματεία)


Δημοσιεύθηκαν στην ΟΔΟ στις 9 Δεκεμβρίου 2021, αρ. φύλλου 1105.


12 σχόλια:

 1. Ανώνυμος25/6/22

  Έτσι ακριβώς αγαπητή φιλοζωική.
  Επιχειρήματα μηδέν οι "γουναράδες". Καστοριά, ίσως η πιό εχθρική πόλη πρός την φύση και τα ζώα παγκοσμίως.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος26/6/22

  Καλά τα λές αγαπητή φιλοζωική αλλά μπορείς να μου πεις με τι χρήματα θα αγοράσω το μερσεντές αν σταματήσω να πουλάω γουναρικά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος26/6/22

  Συμφωνώ με σχεδόν όλα, αλλά έχω την εξής απορία. Γιατί όλο αυτό δεν γίνεται συστηματικά απέναντι στην χειρότερη κακοποίηση ζώων και καταστροφή του περιβάλλοντος μακροπρόθεσμα και του κλίματος που είναι η κρεατοφαγία;
  Τι υποκρισία είναι αυτή απέναντι στο ζωικό βασίλειο, έχετε επιλέξει αποκλειστικά και έχετε στοχοποιήσει τους ελάχιστους γουναράδες του πλανήτη, είδος και τέχνη και τεχνογνωσία προς εξαφάνιση από την ανθρώπινη δραστηριότητα επί γης και βάλατε στόχο να τους εξαφανίσεται;
  Και καλά τα μεγάλα λόμπι εκτός χώρας, πες αυτοί δεν ξέρουν , εσείς που είστε πολίτες αυτής της χώρας, έχετε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς κάνετε και με ποιο μέρος είστε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος27/6/22

   Αν είσαι vegan είμαι μαζί σου ότι αφορά τους κρεατοφάγους, αν όμως δεν αρνείσαι την γουνοποιία είσαι περισσότερο υποκριτής από τους κρεατοφάγους.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος27/6/22

   Γιατί θα πρέπει να αρνηθώ την γούνα, που μεγάλωσαν τόσα χιλιάδες στόματα από τα καλά της χρόνια, γιατί θα πρέπει να απαξιωθεί όλο αυτό;

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος27/6/22

   Ναι είμαι βιγκαν κιόλας, αλλά τι σημασία έχει;

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος27/6/22

   Γιατί ένας βιγκαν αρνείται την κακοποίηση των ζώων σε κάθε μορφή και όχι μόνο σε ότι αφορά την κρεατοφαγία.

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος27/6/22

   "μεγάλωσαν τόσα χιλιάδες στόματα" λέει ο φίλος. Και αγοράστηκαν και χιλιάδες μερσεντές θα συμπλήρωνα εγώ. Το ίδιο μπορούν να πούν και οι λαθρέμπορι ναρκωτικών, οι έμποροι όπλων, οι μισθοφόροι δολοφόνοι κλπ., κλπ..

   Διαγραφή
  6. Ανώνυμος27/6/22

   Αυτό τι είναι τώρα, σύμπλεγμα κατωτερότητας ή ζήλεια για τις μάρκες; Και τι σύγκριση είναι αυτή, συγνώμη αλλά κάτι δεν έχετε αντιληφθεί σωστά.

   Διαγραφή
  7. Ανώνυμος28/6/22

   σύμπλεγμα κατωτερότητας ή ζήλεια για τις μάρκες;
   Σίγουρα δεν έζησες στην δεκαετία του 1970 στην Καστοριά και δεν γνώρισες τους κομπλεξικούς νεόπλουτους της γούνας που έδειχναν το μεταξωτό βρακί τους. Γιυατό ρωτάς.

   Διαγραφή
  8. Ανώνυμος28/6/22

   Μεταξωτό βρακί είχαν μεταξωτο .... δεν είχαν....

   Διαγραφή
 4. Ανώνυμος27/6/22

  λόμπι οι φιλόζωοι; τι να πουν οι φαρμακευτικές, οι βιομηχανίες όπλων, οι πετρελαϊκές, οι ποδοσφαιρικές ομάδες, οι αερατζήδες κάθε είδους και οι κουμπάροι. Στην Καστοριά το λόμπι είναι οι γουναράδες και η εστίαση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ