25.1.24

3,5 εκατ. ευρώ για 6 ΚΗΦΗ στην Κοζάνη και 1 στην Φλώρινα

 
ΟΔΟΣ εφημερίδα της Καστοριάς

Ο (απερχόμενος) περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης, υπέγραψε πρόσκληση που εκδόθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ  2021-2027, προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά την συνέχιση της λειτουργίας των 7 Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων που λειτουργούν στη Δυτική Μακεδονία. 

Πρόκειται για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης (Κοζάνη), του Δήμου Εορδαίας (Πτολεμαΐδα), του Δήμου Βοΐου (Σιάτιστα, Πεντάλοφος, Τσοτύλι), του Δήμου Σερβίων (Σέρβια) και του Δήμου Φλώρινας (Φλώρινα). 

Στόχο της Πρόσκλησης αποτελεί η συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των ΚΗ ΦΗ, τα οποία χρηματοδοτούνταν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, μέχρι 31.12.2025. 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που φθίνει δημογραφικά και γηράσκει πληθυσμιακά, τα  6 κέντρα ΚΗΦΗ στην Κοζάνη το ένα στην Φλώρινα, παρέχουν σε άτομα της 3ης και 4ης ηλικίας,  μη δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, τη δυνατότητα να παραμείνουν στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και διασφαλίζουν το δικαίωμά τους να υποστηρίζονται ώστε να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και την αυτάρκειά τους και να απολαμβάνουν υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που τους εξασφαλίζουν υγεία και ποιοτική διαβίωση. 

Συγχρόνως, παρέχει υποστήριξη στα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος που τα φροντίζουν, τα οποία εργάζονται ή αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατούν να ανταποκριθούν στη φροντίδα του ηλικιωμένου. 

Όπως και την περίοδο 2014-2020-2023, η συνέχιση της λειτουργίας των ΚΗΦΗ πλέον έως το τέλος του 2025 θα υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικών πόρων, μέσω του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027. 


* * *

143.381,45 € | 1.556.415,50 €
Ψηφιακή καταγραφή κειμηλίων μοναστηρίων

Υπογράφηκε στις 24 Οκτωβρίου 2023από τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γ. Κασαπίδη και τον ανάδοχο, η σύμβαση για την υλοποίηση του υποέργου «Υπηρεσίες για τη δημιουργία ενιαίου δίκτυο και ψηφιακού αποθέματος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιερών Μοναστηριών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού 143.381,45 ευρώ. 

Το έργο αποτελεί το πρώτο από τα τρία υποέργα της πράξης «Υπηρεσίες για τη δημιουργία ενιαίου δίκτυο και ψηφιακού αποθέματος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιερών Μοναστηριών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Mis 5123945, συνολικού προϋπολογισμού 1.556.415,50 ευρώ και είναι ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. 

Επιγραμματικά, οι εργασίες που θα γίνουν είναι: Καταγραφή  μνημείων, κειμήλιων και αντικειμένων για το κάθε ιερό μοναστήρι. Καταγραφή άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργία ψηφιακού αποθέματος άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς για το κάθε μοναστήρι της περιοχής. Φωτογράφιση περιβάλλοντα χώρου και αξιολόγηση σημείων. Συγγραφή-επιμέλεια κειμένων μοναστηριών και μετάφραση. Γραφιστικός σχεδιασμός των πινακίδων σήμανσης και ερμηνείας. Εφαρμογή ψηφιακής ξενάγησης σε android και ios. Δημιουργία διαδικτυακής πύλης αλληλεπίδρασης των ερευνητών, του εκπαιδευτικού κοινού αλλά και των επισκεπτών, με το ψηφιοποιημένο υλικό των μοναστηριών. Δημιουργία κύκλων εκπαίδευσης-πιλοτικής λειτουργίας. Υπηρεσίες web marketing και προώθησης. 

Όπως σημείωσε ο περιφερειάρχης: «Η υλοποίηση του έργου, σκοπό έχει την καταγραφή, ανάδειξη και αξιοποίηση  του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, τη γνωριμία μας με αυτή και στην εν γένει περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η αξιοποίηση και η προβολή των θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων της Δυτικής Μακεδονίας θα δώσει προστιθέμενη αξία στην περιοχή». Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 10 μήνες.


* * * 

44.200,30 €
Καταγραφή σημείων μαχών

Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γ. Κασαπίδη και τον ανάδοχο του έργου, η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης των σημείων μαχών της Δυτικής Μακεδονίας», που αποτελεί το πρώτο από τα τρία υποέργα της πράξης «Υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για την ανάδειξη και δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των σημείων μαχών της Δυτικής Μακεδονίας» MIS 5123945. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται και 44.200,30 ευρώ, με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020» και συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑΕΠ 005. 

Επιγραμματικά, οι εργασίες που θα γίνουν είναι: Καταγραφή σημείων μαχών και αναζήτηση και καταγραφή ιστορικών γεγονότων. Συγγραφή, επιμέλεια κειμένων και μετάφραση. Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης ενημέρωσης και προβολής των σημείων μαχών. Γραφιστικός σχεδιασμός πινακίδων σήμανσης και ερμηνείας. Εφαρμογή ψηφιακής ξενάγησης σε android και ios. Εκπαίδευση-πιλοτική λειτουργία. Υπηρεσίες wed marketing και προώθησης. Μέσω της ανάδειξης των σημείων μαχών θα δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες, να ενημερώνονται για την ιστορική, πολιτιστική, πολιτισμική και αναπτυξιακή αξία των ιστορικών σημείων. Ταυτόχρονα το έργο θα συμβάλει στην ανάδειξη των τόπων θυσίας των ανθρώπων που θυσιάστηκαν για τα μεγάλα ιδανικά. 


Δημοσιεύθηκαν στην ΟΔΟ στις 2 Νοεμβρίου 2023, αρ. φύλλου 1197.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ