31.12.20

Υποβλήθηκε η αίτηση χρηματοδότησης για τη σήραγγα της Κλεισούρας

Εχθές 30 Δεκεμβρίου 2020 υποβλήθηκε από την Εγνατία Οδό αε, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, η αίτηση χρηματοδότησης (τεχνικό δελτίο με τα συνοδά έγγραφα) του έργου "Κατασκευή επαρχιακής οδού Καστοριάς-Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη-όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα Κλεισούρας" προϋπολογισμού 71.737.000 ευρώ, μέσω της εφαρμογής Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ), στην πρόσκληση της διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
Η υποβολή αυτή αποτελεί το πρώτο και ουσιαστικό βήμα για την ένταξη του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και στη συνέχεια στην υλοποίησή του.
Σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή της επαρχιακής οδού Καστοριάς-Πτολεμαΐδας στο τμήμα από ρέμα Κώτουρη έως όρια νομού Κοζάνης συμπεριλαμβανομένης και της σήραγγας Κλεισούρας. Πρόκειται για οδικό τμήμα συνολικού μήκους 10,40 χλμ. με συνολικό πλάτος οδοστρώματος 8,0 μ και μήκος της σήραγγας 1.365 μ. Θα υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και επιπλέον λωρίδα καθοδήγησης. Σε περιοχές με κλίση μεγαλύτερη του 6%, έχει προβλεφθεί λωρίδα βραδυπορείας για την κίνηση των βαρέων οχημάτων. Περιλαμβάνονται, επίσης, όλα τα απαιτούμενα έργα σήμανσης, ασφάλισης, φωτισμού, αερισμού, πυρόσβεσης, μικρών τεχνικών, αποχέτευσης/αποστράγγισης κλπ, καθώς και η κατασκευή δύο οικίσκων ελέγχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ