13.2.17

46,6 εκ. ευρώ εκχωρούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης 2014-2020

Εκχωρούνται στις περιφέρειες της χώρας αρμοδιότητες που αντιστοιχούν περίπου στο 37% των πόρων του νέου ΠΑΑ, για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, μέσω των οποίων οι περιφέρειες καλούνται να υλοποιήσουν τις χωρικές στρατηγικές τους επιλογές σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα, οι οποίες θα συνεργούν και θα συμπληρώνουν τις εθνικές στρατηγικές επιλογές, με στόχο την αποκέντρωση και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Στην πρώτη φάση κατανομής, 46,6 εκ. ευρώ εκχωρούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του Προγράμματος Παραγωγικής Ανασυγκρότησης (Π ΑΑ) 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), σύμφωνα με έγγραφο της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης ΠΑΑ, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατανομή ανά Περιφέρεια 

143,1 Κεντρική Μακεδονία
81,8 Θεσσαλία
81,0 Πελοπόννησος
76,3 Δυτική Ελλάδα
74,9 Ανατ. Μακεδονία & Θράκη
74,6 Κρήτη
66,6 Στερεά Ελλάδα
46,6 Δυτική Μακεδονία
43,8 Ήπειρος
38,4 Βόρειο Αιγαίο
25,3 Νότιο Αιγαίο
22,0 Ιόνια Νησιά
22,5 Αττική

Η πρώτη φάση της κατανομής για τη Δυτική Μακεδονία, αφορά στις  εξής παρεμβάσεις:
-23,4 εκ. στο υπομέτρο 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού (σχέδια βελτίωσης).
-12 εκ. στο υπομέτρο 6.1: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς. Η έκδοση της συγκεκριμένης πρόσκλησης βρίσκεται επί του πιεστηρίου.
-2,1 εκ. στις δράσεις 4.3.3: Δασική οδοποιία
-2 εκ. στις δράσεις 4.3.4: Αγροτική οδοποιία
-3,1 εκ. στο υπομέτρο 6.2: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, αφορά σε παροχή υπηρεσιών και μικροεμπορικές δραστηριότητες.
-1,7 εκ. στο υπομέτρο 6.3: Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων.

Η δεύτερη φάση ύψους θα περιλαμβάνει:
-Πόρους του Μέτρου 19: Leader/Clld (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013) που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των τοπικών προγραμμάτων.
-Πόρους του υπομέτρου 4.2: Επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων, ανεξάρτητα αν το παραγόμενο προϊόν είναι ή όχι γεωργικό για έργα με προϋπολογισμό έως 600.000 € και με χωροθέτηση εκτός των περιοχών Leader (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013).
-Πόρους των δράσεων 4.3.1: Εγγειοβελτιωτικά, για έργα έως 2,2 εκ. € και 4.3.2: Αναδασμοί (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013).

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 6 Οκτωβρίου 2016, αρ. φύλλου 854


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ