19.2.17

Πιθανές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της λίμνης από την διαβίωση οικόσιτων πτηνών

Το τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, μετά από παράπονα πολιτών για την παρουσία οικόσιτων πτηνών στις παραλίμνιες περιοχές (ειδικά στην λεωφόρο των Κύκνων) απέστειλε έγγραφο προς προς την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία ζητώντας τις θέσεις της εταιρείας για τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της λίμνης της διαβίωσης οικόσιτων πτηνών. Πιο συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει:

«Σε ορισμένες παραλίμνιες περιοχές, εντός του αστικού στοιχείου κυρίως της νότιας παραλίας της λίμνης της Καστοριάς, παρατηρούνται ιδιαίτερα αυξημένοι πληθυσμοί οικόσιτων πτηνών (χήνες), οι οποίες δημιουργούν προβλήματα ρύπανσης, θορύβου και ασφάλειας διέλευσης των διερχομένων από τις ανωτέρω περιοχές. Η υπηρεσία μας έχει γίνει αρκετές φορές αποδέκτης καταγγελιών και παραπόνων πολιτών σχετικά με την προαναφερθείσα κατάσταση.

Με το παρόν έγγραφο, ζητάμε τις απόψεις σας αναφορικά με την αναγκαιότητα απομάκρυνσης των οικόσιτων αυτών πτηνών και σε περίπτωση θετικής απάντησης, με ποιον τρόπο θα μπορούσε να λάβει χώρα η απομάκρυνση αυτή και ποια θα ήταν η ενδεδειγμένη διαχείριση του πληθυσμού που θα απομακρυνθεί.

Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε ότι το ανωτέρω είδος δεν είναι ενδημικό ούτε προστατευόμενο και σύμφωνα με πληροφορίες της υπηρεσίας μας ο πληθυσμός του εμφανίστηκε στο λιμναίο οικοσύστημα μέσω αυθαίρετων εμπλουτισμών που υλοποιήθηκαν σε παρελθόντα χρόνο.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει, σύμφωνα με μαρτυρίες ενδιαφερομένων και τοπικών φορέων, αλλοιώσεις τόσο στη δομή όσο και στους πληθυσμούς άλλων, άγριων ειδών που διαβιούν στη λίμνη, δρώντας ανταγωνιστικά και διαταράσσοντας τις εύθραυστες ισορροπίες ενός ευαίσθητου οικοσυστήματος, όπως αυτό της λίμνης της Καστοριάς.

Αναμένοντας τις απόψεις σας επί του θέματος, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.»

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 13 Οκτωβρίου 2016, αρ. φύλλου 855

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ