4.6.18

3η Συνάντηση δικτύου εμπλεκομένων μερών – Epicah
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης συνάντησης του δικτύου εμπλεκόμενων μερών στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού προγράμματος Epicah«Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για την διασυνοριακή προαγωγή της κληρονομιάς» που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Europe.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου στα γραφεία του περιφερειακού ταμείου ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη με την συμμετοχή εκπροσώπων φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι οποίοι συμμετέχουν ήδη στο τοπικό δίκτυο εμπλεκόμενων μερών του έργου Epicah.

Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν καλές πρακτικές στους τομείς της αξιοποίησης των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, που έχουν καταγραφεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στη διασυνοριακή περιοχή Καστοριάς και Φλώρινας.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης τονίσθηκε από τους συμμετέχοντες, η ανάγκη να αναδειχθούν και να προβληθούν οι εν λόγω πρακτικές, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων περιφερειακού ή/ και διασυνοριακού χαρακτήρα, αλλά συνεχίζουν να είναι 100% βιώσιμες και αξιοποιήσιμες και μετά την ολοκλήρωση των έργων αυτών.

Οι πρακτικές αυτές -όπως ισχυρίζονται οι συμμετέχοντες- "έχουν ήδη δημιουργήσει ήδη μία νέα αντίληψη αναφορικά με τον τουρισμό σε περιφερειακό επίπεδο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της ελκυστικότητας και την αύξηση της επισκεψιμότητάς στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ευρύτερα".

Τέλος, οι συμμετέχοντες συνέβαλαν και στο σχεδιασμό του διήμερου προγράμματος της επικείμενης διακρατικής συνάντησης του έργου Epicah, η οποία θα λάβει χώρα στη Δυτική Μακεδονία στις 5 και 6 Ιουνίου 2018.


-Το Epicah, στοχεύει στην βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για την διασυνοριακή προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ εταίρων με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών, έργων και δράσεων στο αντικείμενο η οποία βασίζεται σε διαδικασίες διασυνοριακής συνεργασίας. Η αμοιβαία μάθηση και εργασία των εταίρων και των εμπλεκομένων θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης μέσω των προτάσεων νέων τύπων δράσεων στα τρέχοντα διασυνοριακά προγράμματα ή ακόμα με προτάσεις για ένα νέο πλαίσιο των προγραμμάτων του Interreg για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Με τον τρόπο αυτό οι περιφέρειες θα βελτιώσουν τη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς και θα της προσδώσουν αξία μέσω μίας κοινής προσέγγισης για την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ