24.6.18

Ενδοεπιχειρησιακή επιχειρηματική επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις “Accel”

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18 Ιουνίου στην Καστοριά, στις εγκαταστάσεις του μεταπτυχιακού προγράμμματος Entex του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου “Accel”.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ως επικεφαλής εταίρος και η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχουν στο έργο με τίτλο “Ενδοεπιχειρησιακή επιχειρηματική επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις” (Corporate Acceleration in existing Ventures, “Accel”).

Από την πλευρά της Αλβανίας συμμετείχαν στην συνάντηση οι εταίροι του προγράμματος:
-Center for Development and Democratization of Institutions, Tirana, (Αλβανία)
-Chamber of Commerce and Indusrty Gjirokater Gjirokaster, (Αλβανία)
-Albanian Network for European Integration (Αλβανία)

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης, οι εταίροι του έργου παρουσίασαν τους οργανισμούς τους και τη δράση τους καθώς και την εμπειρία που διαθέτουν στην υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Στη συνέχεια αναλύθηκαν: ο σκοπός του έργου, οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι του καθώς και τα άμεσα βήματα τα οποία θα πρέπει να αναλάβουν οι εταίροι.

“Το έργο είναι εξαιρετικά φιλόδοξο, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό με στόχο να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας να αποκτήσουν τεχνογνωσία αλλά και εμπειρία στη διαδικασία της καινοτομίας, σχεδιάζοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες με τη βοήθεια έμπειρων μεντόρων από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά.” δήλωσε ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, καθ. Κ. Ιωάννης Μπακούρος.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί σύζευξη επιχειρήσεων με πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την εκτέλεση έργων καινοτομίας (ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών). Παράλληλα, θα σχεδιαστούν εξειδικευμένα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής επιτάχυνσης με στόχο οι συμμετέχοντες να έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα εργαλεία και την υποστήριξη για να εκτελέσουν επιτυχώς τα έργα καινοτομίας.

Το έργο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής, σε αποφοίτους ανωτάτων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αλλά και σε φορείς χάραξης πολιτικής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν Ιnterreg Ipa II Cross border cooperation programme “Greece - Albania 2014 - 2020”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ