12.6.18

ΠΣΕ ΣυΡιζΑ Δυτικής Μακεδονίας: «Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ιστορική ευκαιρία για την Δυτική Μακεδονία»

Με στόχο την αναβάθμιση του χώρου της έρευνας και της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής, το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ήδη από τις αρχές του 2017, ανακοίνωσε την πρόθεση του για ενοποίηση και αναβάθμιση του χώρου της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με συμπράξεις πανεπιστημίων και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Με πίστη στις δημοκρατικές αρχές και στο αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων η διαδικασία αυτή εξελίσσεται από την βάση προς την κορυφή, δηλαδή με προτάσεις από τα ιδρύματα προς το υπουργείο.

Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας φάνηκαν ήδη και οδήγησαν στην δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που θα δεχτεί τους πρώτους φοιτητές του από το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2018-2019). Ταυτόχρονα οι συνομιλίες μεταξύ των Συγκλήτων και οι κοινές επιτροπές έχουν οδηγήσει σε ορατά αποτελέσματα και προτάσεις από τα περισσότερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το ΤΕΙ Ιονίων νήσων καθώς και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με το ΤΕΙ Ηπείρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτροπή διερεύνησης της συνεργασίας μεταξύ ΤΕΙ και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο συνέργειας και να καταθέσει πρόταση που θα ενδυναμώνει τον ρόλο του νέου ιδρύματος στην Δυτική Μακεδονία. Οι τοπικές κοινωνίες εξάλλου προσδοκούν και στηρίζουν ανεπιφύλακτα την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού αποτυπώματος στις περιοχές τους.

Εν αντιθέσει με τις καταστροφικές πολιτικές των σχεδίων Αθηνά, που πόνεσαν την Δυτική Μακεδονία, δίνεται η ιστορική ευκαιρία για ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων πόλων ανώτατης εκπαίδευσης με ένα και ενιαίο ΑΕΙ που θα αποτελέσει το εφαλτήριο της πνευματικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μας. Σε αυτές τις ιστορικές στιγμές δεν χωρούν συντεχνιακές λογικές και μονοδιάστατες αντιλήψεις.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία των πολιτών της περιφέρειάς μας, πρέπει να καταθέσει εγκαίρως την πρόταση της επιταχύνοντας τις διαδικασίες για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης, που θα αξιοποιεί το παραγωγικό μοντέλο και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας και θα δώσει πνοή στο όραμα για μία σύγχρονη ανώτατη εκπαίδευση στη Δυτική Μακεδονία.

Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή
ΣυΡιζΑ Δυτικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ