1.6.18

Τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των αιτήσεων στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 «Σχέδια Βελτίωσης» του ΠΑΑ 2014 – 2020

Η διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την  παράταση των προθεσμιών υποβολής των αιτήσεων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και τη δράση 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος».
Οι νέες ημερομηνίες υποβολής ορίζονται ως εξής: Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου σταδίου, ορίζεται η 05/06/2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δεύτερου σταδίου, ορίζεται η 05/07/2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, ορίζεται η 20/07/2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων  για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ, ορίζεται η 18-06-2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ