2.6.18

Λόγος & Αντίλογος
«O γύρος της λίμνης»Κύριε διευθυντά

Ἡ πρόταση τῶν Ἐνεργῶν Πολιτῶν, πού ἀναρτήθηκε στά μέσα δικτυακῆς ἐνημέρωσης γιά τήν ἐσωτερική περιλίμνια διαδρομή, πού εἶναι περισσότερο γνωστή ὡς “μικρός γύρος τῆς λίμνης”, τήν ἀξιοποίησή της τουριστικά, ἀλλά καί γιά νά γίνει περισσότερο φιλική ἀκόμα καί στον Καστοριανό πού ἐπιθυμεῖ νά τήν ἀπολαύσει, πρέπει νά μελετηθεῖ ἀπό τούς ἁρμοδίους δημοτικούς ἄρχοντες μέ προσοχή καί, εἰ δυνατόν, νά ὑλοποιηθεῖ.

Ἡ πρόταση ὑποβλήθηκε κατόπιν ἐμπεριστατωμένης μελέτης, ἡ ὁποία ἔλαβε ὑπόψιν της τά χωροταξικά, χρονικά καί οἰκονομικά στοιχεῖα, ἤτοι τήν διαδρομή (ποῦ ὑπάρχει πλάτωμα καί ποῦ στενεύει ὁ δρόμος), τόν χρόνο τῆς διαδρομῆς καί τήν οἰκονομική ἀπόδοση ἐάν τοποθετηθοῦν μπάρες πού νά ἐπιτρέπουν τήν διάβαση τῆς διαδρομῆς.

Ἀναφέρονται λεπτομερῶς τά πλεονεκτήματα μιᾶς ρυθμιζόμενης διαδρομῆς, τῆς ἐλάττωσης τῆς ἄσκοπης διαδρομῆς, ἡ ὁποία θά περιορισθεῖ μέ τήν καταβολή ἑνός μικροῦ εὔλογου τιμήματος τό ὁποῖο ταυτοχρόνως θά ἀποφέρει ἔσοδα γιά τήν συντήρηση τοῦ ὀδοστρώματος τῆς διαδρομῆς, ἀλλά καί θά ἐνισχύσει οἰκονομικά τίς τουριστικές δραστηριότητες τῆς ἁρμόδιας ὑπηρεσίας τοῦ Δήμου.

Πολύ ὡραῖα ἡ πρόταση γιά τήν χρήση τῶν ποδηλάτων τοῦ Δήμου, πού μένουν ἀκινητοποιημένα, αὐτά ὅμως θά ἐξυπηρετοῦν κυρίως τά νεώτερα τήν ἠλικίαν ἄτομα, ἐνῶ ἡ ἀγορά καί χρησιμοποίηση τοῦ τουριστικοῦ μικροῦ τραίνου, πιό συχνά ἀπό αὐτό πού προτείνεται, θά ἐξυπηρετεῖ καί τούς ἡλικιωμένους τουρίστες καί Καστοριανούς.

Ἡ χρησιμοποίηση τοῦ ἡλιακοῦ σκάφους, καλή βέβαια ἐάν τό ἐπιτρέπουν οἱ καιρικές συνθῆκες ἀλλά δέν μπορεῖ νά ἐξυπηρτήσει πλέον τῶν ὀκτώ ἐπιβατῶν καί μέ τόν χειριστή καί τήν συντήρησή του, νομίζω ὅτι θά εἷναι ἀντιοικονομικό.

Εἶναι καιρός νά πραγματοποιηθοῦν ἔργα στήν πόλη μας, τά ὁποία ἀφʹ ἑνός θά ἀξιοποιήσουν τίς φυσικές της ὁμορφιές καί ἀφʹ ἑτέρου θά ἐξυπηρετοῦν καλύτερα τοῦς ἐπισκέπτες τῆς πόλεώς μας.

Εὔχομαι ἡ πρόταση αὐτή νά μήν καταλήξει στόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων, ἀπό τούς δημοτικούς ἄρχοντές μας ἀλλά νά ληφθεῖ σοβαρά ὑπόψιν καί νά ὑλοποιηθεῖ τό γρηγορότερο δυνατόν.

Μέ ἐκτίμηση

Ἀναστάσης Κων. Πηχιών

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 21 Δεκεμβρίου 2017, αρ. φύλλου 915

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ