25.8.17

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Συνεδριάζει την Δευτέρα 28.8.17 η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:
-Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δκτύου Ε.Ο. 11», προϋπολογισμού 400.000,00 € - Π.Ε. Καστοριάς.
-Έγκριση μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017-18 με ειδικά μαθητικά δελτία συνολικού προϋπολογισμού 254.800,00€.
-Έγκριση αποδοχής πρότασης συμβιβασμού και έγκριση δαπάνης - Π.Ε. Καστοριάς.
-Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την «Αντικατάσταση υφιστάμενης υδροληψίας του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Βασιλειάδας, Σταυροποτάμου,Μελισσοτόπου, Βέργας» - Π.Ε. Καστοριάς.
-Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τον παροδικό τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 2494 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς.
-Έγκριση αποτελέσματος του πρακτικού της δημοπρασίας και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ανέγερση νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας» - Π.Ε. Κοζάνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ