1.8.17

Λόγος & Αντίλογος

Γούνα: τη στηρίζουν χωρίς να τη χρηματοδοτούν. Δεν φρόντισαν να εντάξουν το επιχειρησιακό σχέδιο του κλάδου στο ΕΣΠΑ.

Δύο δυσάρεστες ειδήσεις μας πρόσφερε ο κ. πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στην περιοχή. Η μία είχε σχέση με την ενέργεια και τη ΔΕΗ και η δεύτερη με τη γούνα.
Στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας δεν ανέφερε τίποτε για την χρηματοδότηση του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδίου που καταρτίστηκε με πρωτοβουλία της ομοσπονδίας της Γούνας, των επιμελητηρίων και των εργατικών κέντρων σε συνεργασία με τους επιμέρους συλλόγους και συνδέσμους της Γούνας στη Δυτική Μακεδονία.

Το σχέδιο με 8 στοχευμένες ομάδες δράσεων και προϋπολογισμό 33,9 εκ. € θα στηρίξει με την υλοποίησή του, την ανάκαμψη, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα αυτού του δυναμικού παραγωγικού κλάδου και προβλεπόταν να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Όμως ο πρωθυπουργός παρέπεμψε την χρηματοδότησή του στον αναπτυξιακό νόμο! Φυσικά ο κ. Τσίπρας με την είδηση που μας έδωσε δεν αποκάλυψε τίποτα περισσότερο από την, γνωστή πια σε όλους, ανικανότητα της περιφερειακής μας αρχής που αν και είχε υποσχεθεί πως θα εντάξει το σχέδιο στο ΕΣΠΑ, ως όφειλε, το ξέχασε και τώρα προσπαθεί να σώσει τα προσχήματα μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Δεν είναι όμως το ίδιο. Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ του συνολικού σχεδίου σημαίνει:

∙ χρηματοδότηση της πιστοποίησης των εργαζομένων του κλάδου και των ανέργων,
∙ περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων,
∙ Ερευνητικό κέντρο γούνας στην Καστοριά,
∙ εξωστρέφεια,
∙ Μονάδα παραγωγής βιοαερίου και ηλεκτρικής Ενέργειας από τα απόβλητα,
∙ Νέα πιστοποίηση – εφαρμογή κανόνων logistics & ιχνηλασιμότητας,
∙ εξειδικευμένη ενίσχυση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων γουνοποιίας,
∙ στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω της οικοτεχνίας και της δημιουργίας συνεταιριστικών επιχειρήσεων, και
∙ αναβάθμιση όλων των υφιστάμενων υποδομών του κλάδου.

Χρηματοδότηση μέσω αναπτυξιακού νόμου σημαίνει απλώς την επιχορήγηση με μικρό ποσοστό, ή χορήγηση φορολογικών κινήτρων σε επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν, κάτι που έτσι και αλλιώς υπήρχε ήδη ως δυνατότητα και δεν χρειαζόταν κάποια ιδιαίτερη εξαγγελία. Η μέρα με τη νύχτα δηλαδή! Γι' αυτό ο συνδυασμός μας κατέθεσε στο περιφερειακό συμβούλιο την πιο κάτω ερώτηση:

Κύριε πρόεδρε, ο πρωθυπουργός κ. Α. Τσίπρας από το βήμα του "Αναπτυξιακού Συνεδρίου" της Δυτικής Μακεδονίας (12 Ιουλίου 2017) μας έφερε δύο δυσάρεστες ειδήσεις που αφορούσαν δύο από τους σημαντικότερους παραγωγικούς κλάδους μας. Την Ενέργεια και τη Γούνα. Και ενώ οι υπόλοιπες εξαγγελίες του ήταν γενικόλογες και ασαφείς, για την ενέργεια και τη γούνα ήταν απόλυτα ξεκάθαρος, με αρνητικό τρόπο βέβαια. Για την ενέργεια τα έχουμε ήδη πει και γράψει αναλυτικά. Ας δούμε, όμως, τι γίνεται με τη γούνα για να μη μένουν εσφαλμένες εντυπώσεις. Με μια κουβέντα του ο κ. πρωθυπουργός ουσιαστικά έθεσε εκτός ΕΣΠΑ το επιχειρησιακό σχέδιο για τη Γούνα. Πώς συνέβη αυτό; Επειδή, πολύ απλά, παρέπεμψε τους φορείς της στον αναπτυξιακό νόμο.Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.

Μια ομιλία πρωθυπουργού σ' αυτές τις περιπτώσεις προετοιμάζεται ουσιαστικά απ' τους τοπικούς φορείς, σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες και στοχευμένες αναφορές που πρέπει να γίνουν ανά κλάδο και τομέα. Δηλαδή, ο περιφερειάρχης και οι συνεργάτες του, μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης, όφειλαν να μεριμνήσουν για να υπάρχει σαφής και ρητή αναφορά στην εφαρμογή του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδίου για τη Γούνα και δέσμευση για την κατά προτεραιότητα χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ. Τέτοια αναφορά δεν υπήρξε. Και πώς να υπάρξει όταν μέχρι σήμερα οι γουνοποιοί μας χόρτασαν λόγια και υποσχέσεις από την Περιφερειακή αρχή, την ώρα που έπρεπε να δράσει και μάλιστα άμεσα. Η άμεση εφαρμογή του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδίου είναι αναγκαία και απαραίτητη συνθήκη που υπαγορεύεται απ' τις εξελίξεις στον κλάδο της γούνας.

Τη διετία 2015 – 2016 προέκυψαν ραγδαίες αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο και δημιούργησαν νέα παγκόσμια κρίση στη γούνα. Γεγονότα που αφορούσαν, κυρίως, την πολύ μεγάλη μείωση της κατανάλωσης στη ρωσική αγορά, την πολύ μεγάλη μείωση της παραγωγής των εκτρεφόμενων γουνοφόρων ζώων και την πολύ μεγάλη μείωση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στον κλάδο. Έτσι, οι δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής, της ρευστότητας, της έρευνας και της πιστοποίησης της παραγωγής, ήταν οι ενδεδειγμένες απαντήσεις στη νέα κρίση της γούνας. 

Δυστυχώς, μόλις τον Ιούλιο του 2016 και με καθυστέρηση δύο χρόνων από την ανάληψη των καθηκόντων της σημερινής περιφερειακής αρχής, χάρη στην πίεση της ομοσπονδίας της Γούνας, των επιμελητηρίων, των εργατικών κέντρων και των φορέων της, ολοκληρώθηκε το "Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο του κλάδου της Γούνας και της γουνοποιίας στην Δυτική Μακεδονία". Η εκπόνηση του σχεδίου είχε τεθεί ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση του κλάδου από τον περιφερειάρχη, με στόχο, όπως αναφέρεται και στο Σχέδιο, ο κλάδος της γουνοποιίας να ωφεληθεί από το νέο ΕΣΠΑ και τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης που προέβλεπε συγκεκριμένα κονδύλια για στρατηγικούς παραγωγικούς κλάδους.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου και με την περιφερειακή αρχή να συμπληρώνει τον τρίτο χρόνο της θητείας της, το περιβόητο επιχειρησιακό σχέδιο, ένα τόσο χρήσιμο εργαλείο για τη γούνα είναι ακόμη στα χαρτιά και η συγκεκριμένη τοποθέτηση του κ. Τσίπρα ήρθε απλώς να επιβεβαιώσει τις έντονες ανησυχίες μας. Με βάση τα παραπάνω, τα ερωτήματα που ο Συνδυασμός μας θέτει είναι πολύ συγκεκριμένα:

1ο Η αναφορά του πρωθυπουργού σημαίνει ότι η ένταξη των δράσεων του επιχειρησιακού σχεδίου στο ΕΣΠΑ ακυρώνεται και η όποια ενίσχυση παραπέμπεται απλά στον αναπτυξιακό νόμο;

2ο Γιατί στην εξειδίκευση του Π.Ε.Π. 2014-2020 και στην 2η επιτροπή παρακολούθησης (23/6/2015), οι ενδεικτικές δράσεις που αφορούν στον κλάδο της Γούνας δεν εξειδικεύθηκαν με αποτέλεσμα να μην μπορούν ακόμη και μέχρι σήμερα να βγουν οι σχετικές προσκλήσεις;

3ο Γιατί ο περιφερειάρχης ενώ γνώριζε ότι η ενδεικτική δράση 10.1.1.01 «Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση» δεν είχε συμπεριληφθεί στην εξειδίκευση της 23/6/2015, υποσχέθηκε τις 500 θέσεις εργασίας για πιστοποιημένους εργαζόμενους στο κλάδο; Γιατί δύο χρόνια μετά εξακολουθεί η συγκεκριμένη δράση να είναι ανενεργή;

4ο Γιατί ενώ αυτή είναι η ενδεδειγμένη δράση, καθώς η πιστοποίηση θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικά προϊόντα και θα «κλειδώσει» εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, οι φορείς της Γούνας, , παραπέμπονται σε άλλες ενδεικτικές δράσεις που όμως καμιά σχέση δεν έχουν με την πιστοποιημένη κατάρτιση; (έγγραφο διαχειριστικής Αρχής 3-5-2017, ενδεικτική δράση 10.1.1.01 “Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την προώθηση στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχια και κοινωνικό αποκλεισμό”),

5ο Η πιθανή αιτιολογία ότι οι δράσεις που αφορούν στον κλάδο της Γούνας απαιτούν εγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης, ενέργεια στην οποία οφείλει να προβεί το υπουργείο Ανάπτυξης, δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή τη διετή καθυστέρηση για έναν κλάδο αιχμής της Περιφέρειας. Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία, αν αφορούσε όντως την ανάπτυξή της, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για να δεσμευθεί το αρμόδιο υπουργείο ή ακόμη καλύτερα να φέρει μαζί του το εγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης και την εξειδίκευση των σχετικών ενδεικτικών δράσεων;

6ο Γιατί σε συνέχεια αυτής της αρνητικής εξέλιξης ο περιφερειάρχης και οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, χωρικός και ανάπτυξης, δεν κάλεσαν σε έκτακτη σύσκεψη τους φορείς της γούνας και την ομοσπονδία για να συνεργαστούν προκειμένου να πιέσουν το αρμόδιο υπουργείο έστω και εκ των υστέρων;

7ο Γιατί άξονες προτεραιότητας του ΠΕΠ, καθοριστικοί για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που αφορούν και στο επιχειρησιακό σχέδιο της γούνας βρίσκονται ακόμη στο μηδέν, με μηδενικές εντάξεις και φυσικά μηδενική απορρόφηση; (πχ «Αξ. Προτ.03 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 31.080.937€», με μηδενικές εντάξεις, συμβάσεις και φυσικά πληρωμές, πίνακας πορείας pepdym.gr 30.6.2017 )

8ο Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων του bussiness plan για τη Γούνα ανέρχεται σε 33.880.950 €, με την χρηματοδότησή του να προβλέπεται να γίνεται μέσα από το ΠΕΠ 2014 – 2020 και το επιχειρησιακό πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα έπρεπε ήδη το 60% του σχεδίου να έχει υλοποιηθεί. Μπορείτε να μας ενημερώσετε τελικά τι ποσό του σχεδίου προτίθεσθε να χρηματοδοτήσετε μέσω του ΠΕΠ 2014-2020 και τι ποσό διασφαλίσατε μέσω του προγράμματος του υπουργείου Ανάπτυξης; Με δεδομένο ότι το σχέδιο βρίσκεται ακόμη στο μηδέν ποιο είναι πλέον το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του;


Ο κλάδος της γούνας δεν είναι απλώς χρήσιμος και καθοριστικός για όσους ασχολούνται μ' αυτή. Είναι κρίσιμος για την οικονομία ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας. Θα δοθούν πειστικές απαντήσεις και θα γίνουν, επιτέλους, οι ενέργειες που πρέπει για να μην μετρήσουμε μια ακόμα σημαντική απώλεια σε έναν σημαντικό παραγωγικό μας κλάδο;

Γεωργία Ζεμπιλιάδου
Περιφερειακή σύμβουλος, επικεφαλής του συνδυασμού «Ελπίδα»


Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ