3.12.09

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ έγραψαν

"Ανώνυμος" προς "Στοχαστή"

Το βράδυ εις τας 7 ήλθε πάλιν ο ηγούμενος και μας επήγεν εις το μοναστήρι. Αφού ετοποθέτησα τους άνδρας μου εις τα τρία μεγάλα δωμάτια που μας έδωκεν ο ηγούμενος, επήγα εις την εκκλησίαν του μοναστηρίου, την χαμηλήν, παναρχαίαν εκκλησίαν. Και εκεί μόνος εις το σκότος έκλαυσα με απελπισίαν. Ησθανόμην ως εις την κόλασιν και εντελώς μόνος. Ελησμόνησα όλον το ωραίον, το υψηλόν και το ευγενές μέρος της αποστολής μου, και έβλεπα μόνον φόνους αγρίους, δολίους, ερήμωσιν οικογενειών, απελπισίαν γονέων, τέκνων, αδελφών. Ενθυμήθηκα την γλυκύτητα του οικογενειακού βίου, όλους σας, τας λεπτάς και ευγενείς υπάρξεις υπάρξεις σας και η απελπισία μου μ’ ετρέλανε σχεδόν. Αλλ’ ολίγον κατ’ ολίγον συνήλθα και επήγα να εύρω τον Πύρζαν, με τον οποίον ήμεθα μόνοι εις ένα δωμάτιον. Του είπα τα βάσανά μου. Αυτός όμως έχει τοιούτον πάθος κατά των κακούργων, ώστε όχι μόνον μ’ ενεθάρρυνεν, αλλά και με ησύχασεν εντελώς[…]
Παύλος Μελάς
(αλληλογραφία με την Ναταλία Μελά).

Δεν γνωρίζω ποιός κρύβεται πίσω απο αυτήν την υπογραφή ("ο στοχαστής") βρίσκω όμως τη σκέψη του πολύ συχνά απλοϊκή και εμπαθή (πράγμα που συνάδει και σχεδόν μοιάζει υποχρεωτικό με όλες τις παρόμοιες στήλες οι οποίες όμως χαρίζουν τόνο και ζωντάνια στις εφημερίδες). Ετσι τη βλέπω και τώρα αυτή τη σκέψη. Εντόπισε αμέσως την "ύβρη" -την προσβολή των θέσφατων και ακαταμάχητων συμβόλων. Ο Τσε Γκεβάρα είναι άβατο και απαραβίαστο. Που να χωρέσεις εκεί δίπλα έναν Παύλο Μελά; Που να καταλάβει βέβαια ο άνθρωπος τη λεπτή διαφορά του ανάμεσα στο να διαπράττεις φόνο όντας χριστιανός κι αυτό να συμβαίνει με πόνο ψυχής -ζώντας "στην κόλαση"- και του να διαπράττεις το φόνο στη βάση του σκοπού και του δικαίου που έχεις θεσπίσει (ακαταμάχητη η δική σου αλήθεια και ΜΟΝΑΔΙΚΗ : "όλοι οι άλλοι έχουν άδικο και πρέπει να χαθούν"). Βέβαια αν είχε διαβάσει "ο στοχαστής" το παραπάνω σχετικό κομμάτι θα αντιλαμβάνονταν πως ο Παύλος Μελάς βγαίνει απο την προσευχή στο Τσιρίλοβο ...Τσε Γκεβάρα!!! Ομως έχει προηγηθεί αυτη η εσώτερη συνομιλία ένωπιον του Θεού (συνείδηση το λέω εγώ) που τον κάνει να διαφέρει απο κάθε φανατισμένο ιδεολόγο στον αιώνα τον άπαντα.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία

"Ανώνυμος"

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ