5.1.12

Πρόσωπα 2011

ΟΔΟΣ, Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2012, αρ. φύλλου 623

...Oι επιλογές των αναγνωστών, έγιναν άλλες επειδή θεώρησαν ότι τα πρόσωπα που υποδείχθηκαν διακρίθηκαν θετικά, και άλλοτε για πρόσωπα που διακρίθηκαν απολύτως αρνητικά, ή σπάνια, μάλλον αδιάφορα.  Μέσα απ’ αυτά τα πρόσωπα, εντύπωση προκαλεί τα γεγονός ότι η Καστοριά είναι ολιγαρκής. Σχεδόν ασκητική στις απαιτήσεις της για τους εκλεκτούς της. Ευχή αποτελούν όσοι διακρίνονται θετικά για όσα έπραξαν, ή φρόντισαν να αποφύγουν το 2011, και μόνο για τον λόγο ότι κάνουν το καθήκον τους σιωπηλά, δηλαδή διακριτικά, χωρίς φανφάρες, σπατάλες και επιδειξιμανία του πολιτικά κενόδοξου...

[περισσότερα στο φύλλο 623]

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ