8.10.16

Μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός

(χωρίς  φόρους και κρατήσεις)

1. Switzerland 5,035.71 €
2. Bermuda 4,269.52 €
3. Qatar 2,967.89 €
4. Norway 2,899.67 €
5. United Arab Emirates  2,815.15 €
6. Australia 2,806.79 €
7. Singapore 2,674.86 €
8. Denmark 2,626.71 €
9. Hong Kong 2,503.71 €
10. United States 2,473.88 €
11. Ireland 2,351.28 €
12. Netherlands 2,232.94 €
13. Finland 2,221.74 €
14. United Kingdom 2,173.91 €
15. Germany 2,171.79 €
16. Sweden 2,125.33 €
17. Iceland 2,038.55 €
18. Canada 2,026.46 €
19. New Zealand 2,026.16 €
20. South Korea 1,935.42 €
21. France 1,928.47 €
22. Belgium 1,843.95 €
23. Israel 1,838.58 €
24. Austria 1,790.38 €
25. Oman 1,785.70 €
26. Italy 1,652.89 €
27. Saudi Arabia 1,623.67 €
28. Puerto Rico 1,315.43 €
29. Taiwan 1,281.92 €
30. Bahrain 1,273.72 €
31. Spain 1,269.02 €
32. Malta 1,088.94 €
33. Brunei 984.48 €
34. Lebanon 963.41 €
35. South Africa 958.14 €
36. China 877.99 €
37. Czech Republic 819.27 €
38. Estonia 811.20 €
39. Portugal 790.63 €
40. Greece 787.41 €
41. Malaysia 773.19 €
42. Costa Rica 761.24 €
43. Argentina 759.20 €
44. Slovakia 732.78 €
45. Chile 724.39 €
46. Poland 694.44 €
47. Croatia 673.21 €
48. Latvia 595.97 €
49. Panama 592.24 €
50. Lithuania 589.32 €
51. Turkey 585.60 €
...........
60. Russia 472.62 €
61. Hungary 466.72 €
66. Bulgaria 436.70 €
70. Bosnia-Herzegovina 405.41 €
73. Kazakhstan 346.13 €
74. Serbia 331.14 €
79. FYROM 288.00 €
84. Uzbekistan 264.75 €
85. Azerbaijan 261.12 €
86. Egypt 255.90 €
87. Georgia 252.27 €
88. Armenia 233.66 €
93. Ukraine 174.51 €
95. Uganda 146.76 €
97. Syria 121.97 €
98. Cuba 23.17 €
πηγή: Νumbeo

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 19 Μαΐου 2016, αρ. φύλλου 836


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ