15.10.16

Λόγος & Αντίλογος


- Ἐπί τοῦ πιεστηρίου -

Κύριε Διευθυτά

Στήν ἐνυπόγραφη, προσωπική μου αἴτηση πρός τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Καστοριᾶς, τήν ὁποίαν ὑπέβαλα τήν 22α τρέχοντος μηνός, μέ αἴτημα νά μοῦ ἀπαντήσει ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Σεραφείμ στό ἐρώτημα τό ὁποῖο ἐτέθη διά τοῦ τύπου γιά τήν τύχη τῶν εἰκόνων πού ἐκλάπησαν ἀπό τήν Καστοριά, καθῶς καί γιά τήν πολύτιμον  ἀρχιερατικήν μίτραν, ἐάν βρίσκεται στήν Μητρόπολιν, ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μοῦ ἀπήντησε μέ υπογεγραμμένη ἐπιστολήν μέ ἡμερομηνίαν τήν 25ην τοῦ μηνός αὐτοῦ. Τόν εὐχαριστῶ γιά τήν ἄμεσο ἀπάντησή του καί αἰτοῦμαι τήν εὐλογίαν του

Στήν ἐπιστολή του ἀναφέρει ὅτι δέν γνωρίζει ¨τί συνέβη κι ἄν συνέβη ἐπί τῶν προκατόχων του¨ δέν ἀναφέρεται ὅμως ἐάν γνωρίζει ἤ ὄχι πού βρίσκεται μέρος ἤ τό σύνολο τῶν εἰκόνων πού ἀφηρέθησαν ἀπό τήν πόλη μας. Γιά τά ἄλλα ἱερά κειμήλια, πολυελαίους, κανδῆλες κ.λ.π. μπορεῖ νά μήν γνωρίζει πολλά, ἐάν δέν τοῦ ἔχουν ἐνημερώσει οἱ παλαιότεροι τῆς ἐπισκοπείας του στήν Καστοριά, ἐπίτροποι, κληρικοί καί λοιποί πού πρέπει νά γνώριζαν τό τί συνέβη τήν περίοδο τῶν προκατόχων του. Ἡ πολύτιμη ἀρχιερατική μίτρα, ἡ ὁποία κατασκευάσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη τό 1728, μᾶς βεβαιώνει ὅτι εὐρίσκεται στήν Καστοριά. Φυλάσσεται στό μητροπολιτικό μέγαρο, ὅτι δέν εἶναι τελικά ἡ μίτρα τοῦ ἀειμνήστου μακαριστοῦ Καραβαγγέλη καί ὅτι ἀνήκει στήν Μητρόπολη τῆς Καστοριᾶς (ἄρα οὐχί στήν κοινότητα τῆς Καστοριᾶς).

Φρονῶ ὅτι οὐδείς Καστοριανός ἀμφισβητεῖ τό ποιμαντικό ἔργο τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τοῦ σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Σεραφείμ καί ὅλοι μας ἀναμέναμε μιά ἀπάντηση ἀπό τόν ἴδιο στά τεθέντα ἐρωτήματα, τήν ὁποίαν ἐν τέλει ἐλάβαμε διά τῆς ἐπιστολής του πρός ἐμένα.

Οἱ ἐνέργειες ὅμως γιά τήν ἀναζήτηση  τῶν κειμηλίων δέν πρἐπει νά ἀτονήσει καί σʹαὐτό πρέπει νά βοηθήσει καί ἡ μητρόπολις καί ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης, μέ τίς γνωριμίες καί τό κύρος πού διαθέτει. Πρέπει νά άναζητηθούν στή Μητρόπολη, ἐάν ὑπάρχουν, πιθανά ἔγγραφα πού νά ἀναφέρονται στήν τύχη τῶν κειμηλίων, νά ἐνεργήσει ἡ Μητρόπολις σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο γιά τόν ἐπαναπατρισμό τῶν κωδίκων τῆς Μητροπόλεως ἀπό τήν ἐθνική βιβλιοθήκη, καί νά ἔλθει σέ ἐπικοινωνία μέ τήν νύν Μητρόπολη Κηφησίας καί τό Μητροπολίτη της κ.κ. Κύριλλο ἐάν εὐρίσκονται σʹαὐτήν εἰκόνες ἤ ἄλλα ἀντικείμενα ἀπό αὐτά πού πῆρε μαζί του ὁ Δωρόθεος πηγαίνοντας ἐκεί στήν νέα του θέση.

Ἐπίσης ἐάν ὑπάρχουν φωτογραφίες στίς ὁποῖες νά φαίνεται ὁ κεντρικός πολυέλαιος τῆς Μητροπόλεως, ὅπως καί τῶν κανδηλῶν.

Ἐάν ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μαζί γιά τόν σκοπό αὐτό μπορεῖ κάτι νά πετύχουμε.

Ἀναστάσης Κων. Πηχιών
26/4/2016Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ την Μ. Πέμπτη 28.4.2016, αρ. φύλλου 833
Φωτογραφία: Michal Macku Εσταυρωμένος
Επιλογή σχετικών αναρτήσεων:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ