8.3.21

Ολοκλήρωση κτηριακών υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα

Την σύμβαση του έργου «Ολοκλήρωση κτηριακών υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα» υπέγραψε ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης με την μειοδότρια εταιρεία. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.750.000,00€ και μετά την έκπτωση ανέρχεται σε 754.338,12 €.

Η συγκεκριμένη εργολαβία αποσκοπεί να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για την ομαλή λειτουργία της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, η οποία με τις συνεχόμενες κτηριακές παρεμβάσεις που έγιναν από την αρχική της λειτουργίας ως Σχολή Εκπαίδευσης Δημοτικών Αστυνόμων αναμένεται να είναι ένα άρτιο και πλήρες κτηριακό συγκρότημα που ανταποκρίνεται κατά το μέγιστο στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης και φιλοξενίας των σπουδαστών και των βαθμοφόρων εκπαιδευτών της. Ακολούθησε συζήτηση στην οποία ο κ. Κασαπίδης ζήτησε από τις υπηρεσίες να μελετήσουν και να εισηγηθούν την μετατροπή του κτηρίου με σύγχρονες «πράσινες» τεχνολογίες για την ενεργειακή του αναβάθμιση συμβάλλοντας στον στόχο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την «πράσινη ενεργειακή περιφέρεια της χώρας μας».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ