16.3.21

Πρόγραμμα Leader της ΑΝΚΑΣ

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων της β’ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος Leader της Αναπτυξιακής Καστοριάς αε. Υποβλήθηκαν 33 προτάσεις προϋπολογισμού 5.267.800 ευρώ

Οι προτάσεις αφορούν σε επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Υποβλήθηκαν προτάσεις στον τομέα του τουρισμού για δημιουργία και εκσυγχρονισμό τουριστικών εγκαταστάσεων, στον τομέα της μεταποίησης για δημιουργία και εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, επίσης υποβλήθηκαν επενδυτικά σχέδια στις βιοτεχνίες επεξεργασίας ξύλου, μαρμάρου παραγωγής τροφίμων, επεξεργασίας δερμάτων κλπ. Αυξημένο ήταν και το ενδιαφέρον σε επενδύσεις παροχής υπηρεσιών που αφορούν σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, υγείας, χημικών αναλύσεωνκλπ. Κατατέθηκαν και δυο καινοτόμα σχέδια συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και δημιουργίας νέων προιόντων στον αγροδιατροφικό τομέα. Εγκρίθηκε από την επιτροπή διαχείρισης του προγράμματος CLLD/Leader η αξιολόγηση των προτάσεων, όπως αυτή διεξήχθη από την ομάδα της ΑΝΚΑΣ. Ακολουθεί δειγματοληπτικός έλεγχος από τη διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, στη συνέχεια οι ενστάσεις επί της αξιολόγησης και κατόπιν η ένταξη των έργων που προκρίνονται. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Leader υλοποιούνται ήδη 17 δημόσια έργα προϋπολογισμού 1.107.000 ευρώ και 14 ιδιωτικές επενδύσεις προϋπολογισμού 3.865.000 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ