10.8.19

Έκδοση πράξεων βεβαίωσης παράβασης και επιβολής προστίμων Κ.Ο.Κ. από τον Δήμο Καστοριάς, χωρίς νόμιμη αρμοδιότητα

Η ανεξάρτητη Αρχή ο Συνήγορος εξέτασε αίτημα πολίτη, ο οποίος έλαβε από τον Δήμο Καστοριάς ειδοποίηση περί βεβαιωμένης οφειλής ποσού προστίμου για παράβαση διάταξης του Κ.Ο.Κ. (περί παράβασης ελεγχόμενης στάθμευσης).
Η ανεξάρτητη Αρχή διαπίστωσε ότι κατά την περίοδο έκδοσης των Πράξεων Βεβαίωσης Παράβασης (κλήσεων) σε βάρος του ενδιαφερόμενου, ήτοι από 23.9.2013 έως και 31. 3.2014, οι υπάλληλοι του δήμου Καστοριάς δεν είχαν τη νόμιμη αρμοδιότητα άσκησης ελέγχου της τήρησης των διατάξεων της κυκλοφορίας, της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων καθώς και της έκδοσης και επιβολής κλήσεων.
Συγκεκριμένα, μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας από τις 23.9.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 417 2/2013, ο Δήμος Καστοριάς, για τον έλεγχο της τήρησης του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και την επιβολή κλήσεων λόγω μη τήρησής του, εξακολούθησε να εφαρμόζει απόφαση του δημάρχου Καστοριάς του έτους 2011 σύμφωνα με την οποία η εν λόγω αρμοδιότητα είχε ανατεθεί σε συγκεκριμένους υπαλλήλους του Δήμου.
Ωστόσο, σύμφωνα με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, ο δήμος μετά τις 23.9.2013 όφειλε να προβεί στην έκδοση απόφασης δημοτικού συμβουλίου με την οποία θα καθόριζε την παράλληλη (με την ΕΛ.ΑΣ.) άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των αρμοδιοτήτων της καταργηθείσας Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του δημάρχου. Παρόλα αυτά η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εκδόθηκε και αναρτήθηκε μόλις στις 1.4.2014. Κατόπιν της ανωτέρω διαπίστωσης, ο Συνήγορος ζήτησε από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς:
• να προβεί στην επιστροφή ποσού προστίμου που είχε καταβληθεί από τον ενδιαφερόμενο, ως αχρεωστήτως καταβληθέν
• να διαγράψει τα ποσά των προστίμων που είχαν βεβαιωθεί στο ΑΦΜ του ιδίου, τα οποία προέρχονταν από κλήσεις τις προαναφερόμενης περιόδου
• να μην προβεί στη βεβαίωση ποσών προστίμων που αφορούν σε κλήσεις που εκδόθηκαν σε βάρος άλλων πολιτών για παραβάσεις που τελέστηκαν την προαναφερόμενη περίοδο (23.9.2013 έως 31.3.2014).
Ο Δήμος Καστοριάς αποδέχτηκε τις απόψεις του Συνηγόρου και προχώρησε στις σχετικές ενέργειες.

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 16 Μαΐου 2019, αρ. φύλλου 986

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ