8.3.16

Λόγος & Αντίλογος


Χειρόγραφο της Καστοριάς «Κύρος και οι ζεμένοι βασιλείς» (1574)
[Κωνσταντίνος Δούφλιας | ΟΔΟΣ]


«Περί κειμηλίων & σιωπής ΙΙ»


Κύριε Διευθυντά,

Τήν ἐπιστολή μου Περί κειμηλίων καί σιωπής”, πού δημοσιεύθηκε στό 815ο φύλλο τῆς 10ης Δεκεμβρίου τοῦ 2015 τῆς ΟΔΟΥ, σχολίασαν δύο εὐυπόληπτοι συμπατριῶτες μας (ἀνωνύμως βεβαίως-βεβαίως), οἱ ὁποῖοι πρότειναν καί ὁρισμένες ἐνέργειες μέ τίς ὁποῖες μπορούν νά ἀνακτηθοῦν οἱ εἰκόνες πού ἐκλάπησαν καί τά ἄλλα κειμήλια.

Θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά ἐπισημάνω ὁρισμένα πράγματα σχολιάζοντας καί ἐγώ τά σχόλια τῶν συμπατριωτῶν μας. Κατʾ ἀρχάς πρέπει νά διευκρινίσουμε ὅτι οἱ εἰκόνες ὑπεξαιρέθηκαν ἀπό τόν Μητροπολίτη Καστοριᾶς Δωρόθεο Γιανναρόπουλο, τόν μετέπειτα Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος, κατά τήν μετάθεσή του στήν νέα του θέση.

Ὁ νύν Μητροπολίτης μας κ.κ. Σεραφείμ, ἀξιολογότατος ποιμενάρχης, ὁ ὁποῖος ἔχει προσφέρει πάρα πολλά στό ποίμνιό του καί γενικῶς στήν κοινωνία τῆς Καστοριᾶς, ἐπʾ ουδενί μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὑπόλογος γιά τήν πράξη τῆς ἱεροσυλίας προκατόχου του καί ὡς έκ τούτου δέν μπορούν νά τοῦ ἀποδωθοῦν εὐθύνες.

Ἁπλῶς δέν ἐνημερώνει τούς Καστοριανούς ποῦ βρίσκονται οἱ εἰκόνες καί σέ ποιά χέρια, ἄν πράγματι τό γνωρίζει, καί αὐτό πού εἶχε εἰπεῖ παλαιότερα ὅτι τό γνωρίζει, ἤταν κάτι πού λέχθηκε ἐν τῆ ρύμη τοῦ λόγου.

Αὐτό δέν εἶναι παράπτωμα ἀλλά ἀσέβεια πρός τό ποίμνιό του, παρʾ ὅλο πού ἐπανειλημμένως προκλήθηκε διά τοῦ Τύπου καί ἔπρεπε νά δώσει μιά ἀπάντηση. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τήν ἀρχιερατική μίτρα, τό μόνο πού ζητοῦμε νά μάθουμε εἶναι ἐάν ὑπάρχει στό σκευοφυλάκιο τῆς Μητροπόλεως ἥ ὄχι.

Νομίζω ὅτι ὁ προσφερότερος τρόπος νά πληροφορηθοῦμε ἐπί τέλους πώς ἔχουν τά πράγματα εἶναι νά μεταβεῖ ὁ ἁρμόδιος τῶν πολιτιστικῶν πραγμάτων Ἀντιδήμαρχος, μαζί μέ δύο ἤ τρεῖς συμπατριῶτες μας στό μητροπολιτικό μέγαρο, νά συναντήσει ἐκεί τόν Σεβασμιώτατο καί εὐσεβάστως νά ζητήσει μιά ὑπεύθυνο ἀπάντηση. Ἄλλες ἐνέργειες ἤ τακτκές δέν νομίζω ὅτι εἶναι πρέπον, πρός τό παρόν, νά ἀναληφθοῦν. Ἡ ἐνέργεια πού προτείνω, νομίζω ὅτι θά ἀποδώσει.

Γιά τούς κώδικες τῆς Μητροπόλεως πού βρίσκονται στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη ἠ ἐνδεδειγμένη ἐνέργεια, κατά τήν γνώμη μου, εἶναι νά ἐρωτηθεῖ ἕνας νομικός τίνι τρόπω μπορεῖ νά ἀπαιτηθεῖ ἡ ἐπαναφορά τους στήν Καστοριά, καί νά αἰτηθοῦν ἐπισήμως ἀπό τήν Δημοτική Ἀρχή ἤ ἀπό τήν Μητρόπολη, μέ τήν προϋπόθεση βέβαια ὅτι θά ἐξασφαλισθεῖ προηγουμένως ὁ χῶρος πού θά φυλάσσονται.

Ἐάν ὑπῆρχε τό Ἱστορικό Ἀρχεῖο τῆς πόλεως, τό ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι θά δημιουργεῖτο στήν πόλη μας, θά τοποθετοῦνταν ἐκεί, μπορεῖ ὅμως νά ἀποτελέσουν μέρος τῶν ἐκθεμάτων στό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο τῆς Μητροπόλεως, ἐάν βεβαίως ἐπαναπατρισθοῦν κάποτε στήν Καστοριά.

Καί στούς δύο ἀνωτέρω χώρους, κι ἄν τοποθετηθοῦν, θά πρέπει νά φυλάσσονται καλῶς γιατί θά ὑπάρχει πάντοτε ὁ κίνδυνος νά ἀφαιρεθοῦν ἀπό εκεί ἀπό τούς ἴδιους τούς πρός φύλαξή τους φύλακες. Παράδειγμα ἡ ὑπεξαίρεση τῶν ἱστορικῶν βιβλίων ἀπό τήν Δημοτική Βιβλιοθήκη ἀπό ἀνώτερο ἀξιωματοῦχο τῆς πόλεώς μας, ὅπως φημολογεῖται.

Τά ἀνωτέρω ἀποτελοῦν δικές μου σκέψεις καί προτάσεις, τίς ἐνέργειες πρέπει νά τίς ἀναλάβουν οἱ ἁρμόδιες Ἀρχές, ἤ σέ περίπτωση ὁλιγαρκείας αὐτῶν, μιά μικρή μερίδα συμπολιτῶν μας πού ἀγαπούν καί ἐπιθυμούν τήν πρόοδο τῆς πόλεώς μας οἱ οποῖοι αὐτοβούλως θά ἀναλάβουν τήν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου.

Πρέπει πάντοτε νά ἔχουμε ὑπόψιν μας τό τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου «Ἀρκεί είς ἄνθρωπος ζήλω πεπυρωμένος ὁλόκληρον διορθώσασθαι Δῆμον».

Χρόνια Πολλά
και Καλά Χριστούγεννα

Μέ ἐκτίμηση 
Ἀναστάσης Κων. ΠηχιώνΔημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 24 Δεκεμβρίου 2015, αρ. φύλλου 817Επιλογή σχετικών αναρτήσεων:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ