7.3.16

Λόγος & αντίλογος


Εικόνα του Αγίου Γεωργίου, (στην πίσω όψη εικονίζεται ο Άγιος Ανδρέας σε δύο ζώνες ζωγραφικής) δεύτερο μισό του 12ου αιώνα (107Χ71cm) από τον Άγιο Ανδρέα Καστοριάς, σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βέροιας (σύμφωνα με τον κατάλογο της έκθεσης "The Glory of Byzantium: Art and Culture of the Middle Byzantine Era", A.D. 843-1261 των  Helen C. Evans και William D. Wixon (The Metropolitan Museum of Art, NY, 1997)

Περί κειμηλίων και σιωπήςΚύριε Διευθυντά

Στόν “Λόγο καί Ἀντίλογο” τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 813 τῆς 26ης /11/15 φύλλου τῆς ΟΔΟΥ διάβασα μέ εὐχαρίστηση τήν ἐπιστολή τοῦ ἀνωνύμου ἀναγνώστου τῆς ἐφημερίδος -ἀλήθεια γιατί ἀποφεύγουν νά ὑπογράψουν τά γραπτά τους, τί ἤ ποιούς φοβοῦνται;- ὁ ὁποῖος ψέγει τούς ἄρχοντες τῆς πόλεως καί ὅσους ἄλλους συμπατριῶτες μας, γιά τήν ἀκηδία πού ἐπιδεικνύουν, οἱ μέν γιά τόν ἐπαναπατρισμό πολυτίμων κειμηλίων καί λοιπῶν ἀξιόλογων ἀντικειμένων στήν πόλη μας, οἱ δέ ἐνώ γνωρίζουν πρόσωπα καί ἀντικείμενα πού ἐκλάπησαν ἀπό τήν πόλη μας, ἀποφεύγουν νά τά γνωστοποιήσουν στό εὐρύτερο κοινό τῆς πόλεως, ὥστε οἱ μέν ὑπεύθυνοι τῆς κλοπῆς νά κολασθοῦν, οἱ δέ ἁρμόδιοι ἄρχοντες νά ἐνεργήσουν γιά τήν ἐπανάκτισήν τους.

Προσωπικά ἔχω γράψει, καί δημοσιεύθηκαν στήν ΟΔΟ δύο ἤ τρεῖς φορές γιά τούς κώδικες, τίς κλαπείσες φορητές εἰκόνες καί γιά τήν ἀρχιερατική μίτρα. Γιά τούς κώδικες, γνωρίζω ἀπό πρῶτο χέρι, ἀπό τόν μακαρίτη πατέρα μου, ὅτι ἐστάλησαν τό 1916 στήν Ἀθήνα, στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη πρός φύλαξη. Μέχρι σήμερα ἀναφέρονται στούς καταλόγους της ὡς κώδικες τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Καστορίας. Ἐφού πέρασαν 100 χρόνια ἀπό τήν ἀνάγκη τῆς ἀποστολής τους ἐκεί πρός φύλαξη (καί μόνον), κάλλιστα μπορεῖ νά ἀπαιτήσει ὁ Δῆμος ἤ ἡ Μητρόπολη τήν ἐπιστροφή τους.

Τίς φορητές εἰκόνες εἶναι γνωστό ποιός τίς ἀφήρεσε καί τίς οἰκειοποιήθηκε. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, παλαιότερα, μέ δήλωσή του διαβεβαίωσε τό ποίμνιό του ὅτι γνωρίζει ποῦ βρίσκονται καί ὅτι εἶναι σέ καλά χέρια. Δέν εἶπε ὅμως ποτέ ποῦ ἀκριβῶς βρίσκονται καί σέ ποιά χέρια. Γιατί ὅπου καί νά βρίσκονται δέν ἀνήκουν στούς νύν κατόχους καί ἀποτελοῦν προϊόν ὑπεξαίρεσης καί κλοπής.

Γιατί ὁ Σεβασμιώτατος ποιμένας μας δέν ἀποκαλύπτει τούς νύν κατόχους, ἄν πράγματι γνωρίζει ποιοί εἶναι, ἐάν δέ δέν γνωρίζει τίποτα ἄς παραδεχθεῖ ὅτι δέν γνωρίζει; Γιατί δέν φροντίζει, ὁ ἴδιος γιά τήν ἐπιστροφή τους καί τήν φύλαξή τους στό ἐκκλησιαστικό μουσεῖο τῆς Μητροπόλεως; Μήπως ὑφίσταται καί στούς ἐκκλησιαστικούς κύκλους ἡ omerta;Ἐρωτήματα πού ζητοῦν ἀπαντήσεις.

Ἔγραψα πρό μηνῶν καί δημοσιεύθηκε στήν ΟΔΟ γιά τήν ἀρχιερατική μίτρα, πολύτιμο κόσμημα τῆς Μητροπόλεώς μας, τόσο ἀπό ἱστορικῆς ὅσο καί καλλιτεχνικῆς καί οικονομικῆς ἀξίας. Εἶνα δύσκολο νά μᾶς πληροφορήσει ὁ Ἱεράρχης μας ἐάν βρίσκεται στό σκευοφυλάκιο τῆς Μητροπόλεως ἤ ὄχι; Ἐάν δέν βρίσκεται, κανείς δέν πρόκειται νά κατηγορήσει τόν ἰδιο, τό πιθανότερο θά εἶναι ὅτι ἀφηρέθη καί ἡ μίτρα πρός φύλαξη (!) μαζί μέ τίς εἰκόνες. Ἐάν δέν ὑπάρχει δέν θά πρέπει νά ἀναζητηθεῖ; Ἐάν δέν γίνει αὐτό θά εἶναι ἀσέβεια πρός τούς συμπατριῶτες μας δωρητές καί ἐμφανής ἀπόδειξη τῆς ἀδιαφορίας τῶν ἰθυνόντων γιά τήν περιουσία τῆς κοινότητος.

Γιά τήν ὑπεξαίρεση τῶν βιβλίων-κειμηλίων τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης δέν ἔχω ἰδίαν γνώμη, οἱ γνωρίζοντες ὅμως πρέπει νά κατονομάσουν τόν ὑψηλόβαθμο συμπολίτη μας καί νά τόν ὑποχρεώσουν νά τά ἐπιστρέψει.

Ἡ ὁλιγωρία ὅλων μας ὡς πρός τήν κατάδειξη ἀνόμων πράξεων, τήν καταγγελία τους καί τήν ἐπιμονή μας νά διωχθούν καί νά κολασθοῦν εἶναι τεράστιο σφάλμα γιατί ὄχι μόνον δέν ἀποτρέπει τό ἔγκλημα, ἀλλά πολλές φορές δίνει τήν ἐντύπωση ὅτι στήν χώρα μας ὅλα ἐπιτρέπονται, δικαιολογούνται καί μένουν ἀτιμώρητα.

Μέ ἰδιαίτερη ἐκτίμηση
Ἀναστάσης Κων. Πηχιών Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 10 Δεκεμβρίου 2015, αρ. φύλλου 815Επιλογή σχετικών αναρτήσεων:

1 σχόλιο:

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ