7.8.18

Αντικατάσταση σωληνώσεων του δικτύου ύδρευσης της Καστοριάς

Με το αριθ. πρωτ. 2351/31.07.2018 έγγραφο της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η διακήρυξη για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Καστοριάς», συνολικού προϋπολογισμού 9.950.000,00 ευρώ, με κύριο του έργου την ΔΕΥΑΚ και φορέα υλοποίησης τον δήμο Καστοριάς.
Το έργο περιλαμβάνει τις κατασκευαστικές εργασίες για την αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης Καστοριάς, την σύνδεση όλων των κατοικιών με το νέο δίκτυο σωληνώσεων και την προσθήκη δύο νέων δεξαμενών ύδρευσης από σκυρόδεμα χωρητικότητας 2.000 και 500 m3 αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ