11.12.18

Η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Καστοριάς για το 2019Πόλη Καστοριάς

Για κατανάλωση 1-15 m3 = 0,15 €
Για κατανάλωση 16-50 m3 = 0,50 €
Για κατανάλωση 51> m3 = 0,80 €
Πάγιο τέλος ανά δίμηνο = 18,00 €

Συχνότητα έκδοσης λ/σμών:
• Έναντι - Έναντι - Εκκαθαριστικός
• Έναντι - Έναντι - Εκκαθαριστικός

Αποχέτευση: 

Τέλος σύνδεσης = 2,40€/m2 οικοδομής
Τέλος χρήσης = 60% της αξίας
του καταναλισκομένου νερού
Πάγιος τέλος ανά δίμηνο = 3,00 €

Συχνότητα έκδοσης λ/σμών:
• Έναντι - Έναντι - Εκκαθαριστικός
• Έναντι - Έναντι - Εκκαθαριστικός


Κοινότητες του δήμου Καστοριάς

Για κατανάλωση 1- 80 m3 = 0,16 €
Για κατανάλωση 81 > m3 = 0,32 €
Πάγιο τέλος ανά εξάμηνο = 21,00 €

Συχνότητα έκδοσης λ/σμών:
• Έναντι - Εκκαθαριστικός

Αποχέτευση: 

Τέλος χρήσης = 40% της αξίας
του καταναλισκομένου νερού
Πάγιος τέλος ανά εξάμηνο = 6,00 €

Συχνότητα έκδοσης λ/σμών:
• Έναντι - Έναντι - Εκκαθαριστικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ