26.12.18

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου ΚαστοριάςΣυνεδριάζει την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου στις  18:00, σε ειδική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς με  θέμα την «Ψήφιση προϋπολογισμού – στοχοθεσίας του Δήμου Καστοριάς οικον. έτους 2019». Στην συνέχεια στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

-Ανακοινώσεις – ενημερώσεις.

-Επικύρωση πρακτικών 26ης και 27ης συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς.

-Ορισμός μελών – εκπροσώπων του δήμου Καστοριάς στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καστοριάς και ΔΕΥΑ Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου: "Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης οικισμών Κολοκυνθούς και Μεσοποταμίας".

-Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου Καστοριάς ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς.

-Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό και την παραχώρηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατά τη διάρκεια των καρναβαλιών.

-Λήψη κανονιστικής απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στον πεζόδρομο της Ερμού, αριθ. 6, στη Δ.Κ. Καστοριάς.

-Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στον πεζόδρομο της Ερμού – Άρτη, αριθ. 1 και στονπεζόδρομο της Κολοκοτρώνη, αριθ. 4.

-Έγκριση παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Τσόντου Βάρδα 62.

-Έγκριση ή μη, τροποποίησης (παράταση) των συμβάσεων του διαγωνισμού "Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών δήμου και νομικών προσώπων για τα έτη 2017-2018".

-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου "Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων οικισμού Κορησού".

-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών) του έργου "Διαμόρφωση χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ του Κέντρου συμβουλευτικής υποστηρίξης κακοποιημένων γυναικών"

-Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών του έργου "Αποπεράτωση διαμόρφωσης μεγάλης βρύσης Κορησού".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ