24.12.18

Έκδοση πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση έργων ολοκλήρωσης του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδούΟ περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε Πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 50.000.000 € που αφορά στη χρηματοδότηση έργων για την ολοκλήρωση του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού.

Ειδικότερα, αφορούν στη χρηματοδότηση στοχευμένων παρεμβάσεων στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού «Νίκη Φλώρινας – Κοζάνη – όρια νομού Λάρισας», όπως αυτές περιγράφονται στο στρατηγικό πλαίσιο επενδύσεων μεταφορών  2014-2025, με στόχο τη βελτίωση της προσπελασιμότητας, της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και τη μείωση της «χρονοαπόστασης» όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  της διαδρομής του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού "Νίκη Φλώρινας – Κοζάνης – όρια Νομού Λάρισας" «κατά 15 λεπτά, από 100 σε 85 λεπτά».
Δικαιούχος της πρόσκλησης είναι η Εγνατία Οδός αε, ενώ οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου  και Εθνικών Πόρων, μέσω του άξονα προτεραιότητας 7 – «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων» του επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ