24.12.18

Συνεδριάζει την Πέμπτη η οικονομική υπηρεσία του δήμου ΚαστοριάςΣυνεδριάζει την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου στις 12:00 η οικονομική υπηρεσία του δήμου Καστοριάς με τα εξής θέματα:

-Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού – πίνακα στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του δήμου Καστοριάς έτους 2019.

-Άσκηση ή μη πρόσθετης παρέμβασης στην υπόθεση της με αριθμό κατάθεσης 2728/2017 υπαλληλικής προσφυγής, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

-Παροχή πληρεξουσιότητας στην δικηγόρο του δήμου αναφορικά με την με αριθμ. κατ. 45/2018 αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης που εκκρεμεί να εκδικαστεί ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς.

-Υποβολή αίτησης στο Κτηματολογικό γραφείο Καστοριάς για καταχώρηση στο κτηματολογικό φύλλο των ακινήτων με ΚΑΕΚ 230190501016 και 230190501014 τελεσίδικης απόφασης και διόρθωσης των ανακριβών πρώτων εγγραφών.

-Διορισμός δικηγόρου στην με αριθμ. κατάθεσης 63/2018 αγωγή ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς του Ραφαήλ Κέφη κατά του δήμου Καστοριάς – Παράσταση ή μη κατά την ένορκη κατάθεση μαρτύρων ενώπιον της ειρηνοδίκη Καστοριάς.

-Διορισμός ή μη νομικού για τη νομική στήριξη πρώην αντιδημάρχου του δήμου Καστοριάς που παραπέμπεται ενώπιον του μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καστοριάς σύμφωνα με το αριθμ. Ωρ. 361 κλητήριο θέσπισμα της αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών Καστοριάς.

-Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 315/2018 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής.

-Έγκριση ή μη του από 07-12-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) του έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων Λιθιάς», Α.Μ. 64/2018, προϋπολογισμού 12.000,00 €

-Έγκριση του από 11-12-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες οργάνωσης – πραγματοποίησης τοπικών εκδηλώσεων του έργου Culture Lands», Α.Μ. 33/2018, προϋπολογισμού 59.900,00€.

-Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 325/2018 απόφασης της oικονομικής eπιτροπής με θέμα «Απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια τροφίμων (β' ομάδα, γ' ομάδα) μετά από διαδικασίες που απέβησαν άγονες».

-Συγκρότηση επιτροπής του Ν.4412/2016 διενέργειας διαγωνισμών-αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ