22.7.23

Μερομήνια


ΟΔΟΣ εφημερίδα της Καστοριάς


[...] Ακαταστασία είναι η «επικρατούσα» κατά τους τελευταίους μήνες πραγματικότητα στους κεντρικούς, αλλά και τους δευτερεύοντες δρόμους, στους οποίους εκτελούνται έργα από τον Δήμο Καστοριάς ή από άλλους φορείς όπως ο ΔΕΔΔΗΕ. Η πραγματικότητα αυτή απέδειξε ότι, παρά το γεγονός ότι επιτέλους «κάτι» πραγματοποιείται σ’ αυτή την πόλη, ο Δήμος Καστοριάς ήταν τελικά εντελώς απροετοίμαστος.

Μερομήνια

ΟΔΟΣ 1.6.2023 | 1177


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ