5.10.10

Ο κατάλογος των εβδομαδιαίων νομαρχιακών τοπικών εφημερίδων

Δημοσιεύθηκε στο φύλλο 1515 / 7.9.10 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αποφάσεις 16822 και 16820) ο κατάλογος των εβδομαδιαίων νομαρχιακών τοπικών εφημερίδων της Γενικής Γραμματείας Τύπου, στις οποίες δίνεται η δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων A.E., Iσολογισμών Α.Ε. & Ε.Π.Ε. καθώς και καταχωρήσεις δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.
Στον νομό Καστοριάς οι εβδομαδιαίες εφημερίδες (που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου Ν 3548/2007) είναι: ΟΔΟΣ, Σέντρα, Καστοριανή Εστία και Φωνή της Καστοριάς.

Το σχετικό ΦΕΚ εδώ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ