20.2.20

Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΚατά τις τελευταίες συνεδριάσεις (στις 12 και 18 Φεβρουαρίου) της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων και
α) η έγκριση του από 11/2//20 πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφ. Ενότητας Καστοριάς, ποσού 46.000,00 € καθώς και
β) η έγκριση για τη ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής κατά τη χειμερινή περίοδο του 2020, για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ποσού 74.000,00 €.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ