7.2.20

Έως τις 31 Μαρτίου η δυνατότητα διόρθωσης εμβαδού και λοιπών στοιχείων ακινήτων

Ο δήμος Καστοριάς ενημερώνει ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν.4647/2019, δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων με τα ορθά στοιχεία των ακινήτων για τον υπολογισμό των φόρων τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού έως τις 31 Μαρτίου 2020, χωρίς την επιβολή προστίμων και δίχως αναζήτηση διαφορών για παρελθόντα έτη. Διαφορές που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από 1η Ιανουαρίου 2020.
Οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις στο τμήμα Εσόδων του δήμου Καστοριάς, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, προσκομίζοντας για την ορθή δήλωση των στοιχείων:
• πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτροδότησης και
• Ε9 ή, κατά περίπτωση, αντίγραφο τίτλου κτήσης ή οικοδομικής άδειας ή δήλωσης υπαγωγής στις διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων.
Σημειώνεται ότι έχει δρομολογηθεί η διαδικασία με την οποία οι Ο.Τ.Α. αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία της βάσης δεδομένων της ΑΑΔΕ (Ε9), που αφορούν σε ακίνητα εντός της διοικητικής τους περιφέρειας.
Πληροφορίες: τηλ. 2467351144-145-146.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ