18.2.20

Κοινό ερευνητικό εργαστήριο μεταξύ των πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας και Κραγκούγιεβατς της Σερβίας

Στην ίδρυση κοινού διακρατικού ερευνητικού εργαστηρίου για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην παιδική ηλικία προχώρησαν το τμήμα δημοτικής Εκπαίδευσης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και η παιδαγωγική σχολή του πανεπιστημίου Κραγκούγιεβατς της Σερβίας.
Στόχος του εργαστηρίου είναι η διεπιστημονική μελέτη σε θέματα εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας σε μικρή ηλικία, η ερευνητική σύμπραξη επιστημόνων και ερευνητών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, από την Ελλάδα, τη Σερβία και άλλες χώρες, για να ερευνήσουν ζητήματα που αφορούν την πρώιμη διγλωσσία/πολυγλωσσία.
Απώτερος σκοπός είναι η ενθάρρυνση και προώθηση καινοτομιών στη διδασκαλία των γλωσσών σε μικρά παιδιά (ανάμεσα σε αυτές τις γλώσσες είναι και η ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα) και η αξιοποίηση εναλλακτικών εργαλείων αξιολόγησης της γλωσσομάθειάς τους.
Έδρα του κοινού εργαστηρίου είναι η παιδαγωγική σχολή στου σέρβικου πανεπιστημίου στην πόλη Τζογκόντινα ενώ στη Φλώρινα στις εγκαταστάσεις του τμήματος δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα λειτουργεί το παράρτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ