9.2.20

1.178.000 € για τον έλεγχο των κουνουπιών

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προβαίνει σε διαγωνισμό παροχής με τίτλο “Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2020-2022”, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.178.000 €.
Το έργο περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών παρακολούθησης και ελέγχου του πληθυσμού των προνυμφών και των ακμαίων κουνουπιών, στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας αλλά και τον περιορισμό της όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία έτη 2020-2022 από την ημερομηνία υπογραφής της, με λήξη τέλος του έτους 2022 και την κατάθεση της τελικής έκθεσης πεπραγμένων του έργου. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6η Μαρτίου και η αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει στις 16 Μαρτίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 2461351194,  2461351120.

Σχετικά:

1 σχόλιο:

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ