22.4.14

ΑΝΑΣΤΑΣΗ Κ. ΠΗΧΙΩΝ: Εθνομηδενιστές


ΟΔΟΣ 12.12.2013 | 719

Αφορμή  καἰ λόγος νά γράψω αὐτό τό κείμενο  εἶναι ἡ δημοσίευση στήν ¨ΟΔΟ¨ στίς 4 Ιουλίου 2013, ἀρ. φύλλου 699, τῆς ἐπιστολῆς τοῦ κ. Λάζαρου Νικηφορίδη ¨Δηλώσεις¨ στή στήλη Λόγος καί Ἀντίλογος ὄπου ἐκφράζεται «ἡ ἱερή ἀγανάκτηση καί ὁ ἀποτροπιασμός πού προκάλεσαν στόν παμποντιακό κόσμο, ἀλλά καί σέ ὅλους τούς Ἕλληνες, ὅπου γῆς, οἱ ἀνιστόρητες δηλώσεις στήν Βουλή ἀπό γυναίκα βουλευτή, πού μέ θράσος καί περισσήν ἀναισχυντία μίλησε γιά… μύθο τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων καί τοῦ χοροῦ τοῦ Ζαλόγγου», καί στό κύριο ἄρθρο τῆς ¨ΟΔΟΥ¨, τῆς 21ης Νοεμβρίου, πού ἀναφέρεται στό ὀλίσθημα τῆς φοιτητικῆς ὀργάνωσης ( Aegee-Kastoria ) τοῦ ΤΕΙ Καστοριᾶς, πού στήν πρόσκλησή της πρός  τούς  ξένους φοιτητές νά ἐπισκευθοῦν  τήν Καστοριά γιά τά καρναβάλια, ἀναφέρεται στήν Καστοριά ὅτι βρίσκεται  στό  Ἐλληνικό τμῆμα τῆς Μακεδονίας, ὡσάν νά μήν εἶναι ὅλη ἡ Μακεδονία Ἑλληνική.

Μέ τὀ κείμενο αὐτό θέλω ἀφ᾽ἑνός νά δείξω γιατί παρατηροῦνται τέτοια φαινόμενα στήν κοινωνία μας, μάλιστα ἀπό ἀξιωματούχους τοῦ Κράτους  καί ἀπό ὑποτιθέμενους μορφωμένους ἀνθρώπους, ἀφ᾽ἑτέρου νά ἀφυπνίσω τούς συμπατριῶτες μας  καί νά τούς  δείξω μερικά ἀπό τά ὕπουλα καί δῆθεν ἀθώα  παιχνίδια πού παίζονται εἰς βάρος τῆς χώρας μας μέ σκοπό τόν ἀφελληνισμό μας. Τόν σκοπό αὐτόν ἀπεργάζονται ξένα κέντρα μέ ὄργανά τους, ἐντός τῶν τειχῶν, ¨ἕλληνες¨, τούς γνωστούς ἐθνομηδενιστές. Ἀναφέρω μερικά παραδείγματα.

Υπάρχει καί λειτουργεῖ, μέ ἕδρα τήν Θεσσαλονίκη ἕνας μή κυβερνητικός, μή κερδοσκοπικός ὀργανισμός, μιά διεθνής ΜΚΟ  μέ τήν ὀνομασία ¨Κέντρο γιά τή Δημοκρατία καί τή Συμφιλίωση στή Νοτιοανατολική Εὐρώπη¨- CDRSEE (1) μέ στόχο, ὅπως διακηρύττει, νά ἐνθαρρύνει τίς ἐπαφές, τήν κατανόηση καί τήν συμφιλίωση μεταξύ τῶν λαών τῆς Ν.Α. Εὐρώπης καί νά προωθήσει τήν δημοκρατική, πλουραλιστική καί διά εἰρηνικῶν μέσων συμβίωση τῶν κοινωνιῶν στή Νοτιοανατολική Εὐρώπη. Ἀνάμεσα στούς βασικούς στόχους τοῦ Κέντρου εἶναι καί τό ξαναγράψιμο τῶν ἐκπαιδευτικῶν βιβλίων τῆς ἱστορίας τῶν Βαλκανίων, χωρίς τίς «ἐθνικιστικές αἰχμές πού ἀναζωπυρώνουν καί διαιωνίζουν τά μίση ἀνάμεσα στούς λαούς τῆς περιοχής». Ἔτσι συνέγραψαν ἕνα τετράτομο ἔργο πού θά ἐχρησιμοποιούνταν ὡς βοήθημα ἐργασίας ἀπό τούς  διδάσκοντας καί τούς μαθητές τῶν Γυμνασίων. Οἱ τόμοι ἀναφέρονταν: ὁ Α´στήν Ὀθωμανική Ἀὐτοκρατορία, ὁ Β´στά Ἔθνη καί κράτη στή Νοτιοανατολική Εὐρώπη, ὁ Γ´ στούς Βαλκανικούς Πολέμους καί ὁ Δ´στόν  Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἡ συγγραφή ἔγινε ἀπό ξένους· ἀπό ἐλληνικῆς πλευρᾶς ἐπιστημονική ὑπεύθυνος ἤταν ἡ καθηγήτρια τοῦ Πανεππιστημίου τῆς Πελοποννήσου κυρία Χριστίνα Κουλούρη τοῦ ἰδίου φυράματος μέ τήν κ. βουλευτή πού συνέγραψε τό κατάπτυστο βιβλίο τῆς  Στ´ Δημοτικοῦ μέ τόν ἀπερίγραπτο συνωστισμό στό λιμάνι τῆς Σμύρνης.

Όπως φαίνεται καί ἀπό τόν  τίτλο τοῦ πρώτου τόμου, ἡ κοινή ἱστορική ἀφετηρία τῶν βαλκανικῶν λαῶν, κατά τούς συγγραφεῖς, εἶναι ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία. Χρονολογικά, ξεκινά ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Σουλτάνου Ὀσμάν Α’, τό 1281, ὅταν οὐσιαστικά συντίθεται τό κράτος τῶν Τούρκων Ὀθωμανών. Τό ὅτι ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία ἐξακολουθοῦσε νά ὑπάρχει, ἀφού εἶχε ἀνασυσταθεί ἀπό τόν Μιχαήλ Η’ τόν Παλαιολόγο μέ τήν ἀνακατάληψη τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπό τούς Φράγκους, τήν ἴδια περίοδο, δέν φαίνεται νά συγκινεῖ τούς ἐμπνευστές τῆς κοινής Ἱστορίας τῶν Βαλκανίων, ὅπως οὐδόλως τούς ἐνδιαφέρει, καί δέν ἀναφέρεται καθόλου, ἡ ἄνθιση τοῦ Σερβικοῦ πολιτισμοῦ, πού συντελέσθηκε στά τέλη τοῦ 13ου αἰῶνα. Δικαιολογούν δέ τήν ἐνέργειά τους αὐτήν καί γράφουν: «Ἀποφασίσαμε νά ἀφιερώσουμε τό πρῶτο Βιβλίο Ἐργασίας στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία γιατί, παρόλο πού αὐτή ἡ περίοδος ἀποτελεί ἕνα μεγάλο μέρος τῆς κοινής ἱστορικής ἐμπειρίας τῶν λαῶν τῆς ΝΑ Εὐρώπης, ἔχει ἀπορριφθεῖ ἀπό τούς ἀπογόνους της ὡς μέρος τοῦ ἱστορικού παρελθόντος τους»(2). Ἔτσι τά Ἑλληνόπουλα, ὅπως καί τά παιδιά στή Σερβία, τήν Κροατία ἤ τήν Βουλγαρία, θά γνωρίσουν μέσα ἀπό τίς σελίδες του τήν Ἱστορία τῆς Τουρκίας. Οἱ Τούρκοι μαθητές, ὅμως, δέν θά μάθουν ἀπ’ αὐτό τό βιβλίο τήν Ἱστορία τῶν γειτόνων τους.

Μέ τήν  αὐτήν ἀντίληψη καί τρόπο εἶναι γραμμένα καί τά ἄλλα τρία βιβλία ἐργασίας, μέ παραποιήσεις, άλλοιώσεις καί παραλήψεις οὐσιωδῶν ἱστορικῶν γεγονότων τῶν Βαλκανικῶν χωρῶν, τονίζοντας τήν ἀγαστή δῆθεν συμβίωση τῶν λαῶν αὐτῶν ὑπό τήν χρηστήν! Ὀθωμανική διοίκηση. Τά βιβλία αὐτά  ἡ ἐπικεφαλῆς τῆς ἐπιτροπῆς ἀναμορφώσεως τοῦ Λυκείου τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, κύρια Θάλεια Δραγώνα ( τῆς  αὐτῆς ὁμοταξίας καί ἰδεολογίας τῶν δύο ἄλλων παραπάνω ἀναφερομένων κυριῶν ) προσπάθησε νά ἐπιβάλει νά χρησιμοποιοῦνται ὑποχρεωτικά, ὡς βοηθήματα, στά Γυνάσια καί Λύκεια τῆς  χώρας. Εὐτυχῶς οἱ ἀντιδράσεις ἤταν ἔντονες και ἀπεσωβήθηκε τό ἔγκλημα. Ἡ αὐτή κυρία πρότεινε στό ὑπουργεῖο Παιδείας νά ἀφαιρεθεῖ ἡ Βυζαντινή Ἱστορία καί ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ’21 ἀπό τήν διδακτέα ὕλη καί ἡ Ἱστορία νά μετατραπεῖ σέ προαιρετικό μάθημα στίς τελευταῖες τάξεις τοῦ Λυκείου (3).
Ὑπάρχει, δυστυχῶς, μιά μερίδα νέων ἱστορικῶν στή χώρα μας, οἱ περισσότεροι λέκτορες σέ ἐπαρχιακά Πανεπιστήμια, οἱ ὁποῖοι αὐτοκαλοῦνται ἀναθεωρητές τῆς Ἱστορίας, οἱ ὁποῖοι ἀνακαλύπτουν τά μελανά στοιχεῖα ἱστορικῶν γεγονότων τῆς Ἱστορίας μας τά ὁποία προβάλουν κατά κόρον καί θέλουν νά  γίνονται γνωστά καί να διδάσκονται στά σχολεῖα πρός χάριν δῆθεν  τῆς ἀληθείας. Αὐτά βεβαίως πρέπει καί εἶναι ἐπιβεβλημένο νά μελετῶνται ἀπό τούς ἱστορικούς καί ἱστοριοδίφες ἀλλά δέν ἐπιτρέπεται νά διδάσκονται στούς  μαθητάς τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων στούς ὁποίους διδάσκεται ἡ φιλοπατρία καί τό ἐθνικό φρόνημα.

Η ἀλλοίωση τοῦ φρονήματος τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί ὁ ἀφελληνισμός αὐτῆς, ἐπέρχεται ἐκτός τῶν κραυγαλέων ἀνθελληνικῶν ἐνεργειῶν, ὅπως αὐτή πού περιέγραψα πιό πάνω, καί μέ μικρές ἐνέργειες πολλές τῶν ὁποίων μπορεῖ νά θεωροῦνται ἀθῶες καί ἀβλαβεῖς  πλήν ὅμως ἀνεπαισθήτως, ὅπως λέγει καί ὁ ποιητής(4), ἐπεργάζονται τοῦ σκοποῦ τους. Ἡ κατά κόρον προβολή τουρκικῶν τηλεοπτικῶν σειρῶν στήν τηλεόραση, ἡ μέ χἀλκινα ὄργανα καί ὀργανοπαίκτες ἀπό τά Σκόπια μουσική ἐπένδυση ἑορτῶν καί πανυγήρεων, ἀκόμη καί σχολικῶν τέτοιων στήν περιοχή μας, ἡ ἀφαίρεση ἐθνικῶν συμβόλων ἀπό τά σχολεῖα μας ὅπως τῶν φωτογραφιῶν τῶν ἡρώων τοῦ 1821 – γιατί ἐθνικά σύμβολα εἶναι οἱ ἀγωνιστές τοῦ ’21 - , ἡ διά νόμου ἀπαγόρευση τῆς ἀναγραφῆς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεὠς μας στίς ἀστυνομικές ταυτότητες, γιά νά ἀποσυνδέσουν τόν ἄρηκτο δεσμό Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας,  ἡ ἐπιδίωξη, ἀπό μερικούς, τῆς μετατροπής τῆς κοινωνίας μας σέ πολυπολιτισμική  μέ τήν  ἔνταξη στήν κοινωνία μας τοῦ ἀχταρμά τῶν μεταναστῶν, καί ἀποδοχῆς καί ἐντάξεως στοιχείων τῶν δοξασιῶν τους, τῶν ἠθῶν τους καί τοῦ πολιτισμοῦ τους στήν ζωή μας – στό ὄνομα τῆς πολυπολιτισμικής κοινωνίας πού ἐπαγγέλονται- ἡ χρησιμοποίηση τῆς λεγόμενης Greekglish γλώσσας στά λαϊκά περιοδικά ποικίλης ὕλης, ὅπως καί ἡ χρήσις ξένων λέξεων ἀντί τῶν ἀντιστοίχων ἑλληνικῶν ἀπό τούς τηλεοπτικούς ἀστέρας, καί τόσα ἄλλα, ὥν οὐκ ἔστι ἀριθμός, εἶναι τά θεωρούμενα άθῶα καί ἀβλαβῆ.

Σήμερα ἡ οίκονομική κρίση ἡ ὁποία ἐκτός τῆς χώρας μας πλήττει τίς περισσότερες  χῶρες τῆς γηραιᾶς ἠπείρου, ἔκαμε πολλούς εὐρωπαίους πολίτες νά στραφούν πρός  τόν ἐθνικισμό ( εἶναι οἱ λεγόμενοι εὐρωσκεπτικιστές). Βάζουν ὡς προτεραιότητα τό συμφέρον τῆς χώρας τους, ἔναντι τῆς ἰδέας τῆς Ἐνωμένης Εὐρώπης καί τῆς ἀλληλεγγύης τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Καί ἐμεῖς στήν κατάσταση πού βρισκόμαστε πρέπει νά ἐνισχύσουμε τό ἐθνικό φρόνημα τοῦ λαοῦ μας ὥστε νά μπορέσουμε, ὅλοι μαζί, ἐνωμένοι, μέ ὁμόνοια, ἀγαστή συνεργασία, χωρίς πάθη καί ἀντιδικίες νά  ξεπεράσουμε τήν κρίση γρήγορα καί μέ ὅσο τό δυνατόν μικρότερες  ἀπώλειες. Οἱ ταγοί μας πρέπει νά παραμερίσουν τίς φιλοδοξίες τους, τίς ἀν ὑπάρχουν διαφορές τους, τό ἴδιον συμφέρον καί νά  βροῦν ἕναν τρόπο συνεργασίας γιά τό καλό τοῦ τόπου καί τοῦ κόσμου πού ὑποφέρει.
Τό Ἔθνος ἀποτελεῖ τήν μεγάλη μας οἰκογένεια, καί ὅπως σ᾽ὅλες τίς δύσκολες περιστάσεις ἔχουμε ἀποκούμπι καί βοηθό τήν  οίκογένειά μας ἔτσι καί τώρα τό Ἔθνος, ὡς ἡ μεγάλη μας οἰκογένεια, ἐάν βεβαίως τὀ δεχθοῦμε ὡς τέτοιο, θά εἶναι αὐτό πού θά μᾶς βγάλει ἀπό τήν κρίση. Πρέπει πάντως νά γνωρίζουμε ὅτι καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση θά  ἀποτελεῖ, ὅταν ὁλοκληρωθεῖ, τήν μεγάλη οἰκογένεια τῶν Εὐρωπαϊκῶν λαῶν γιαυτό δέν πρέπει νά  πιστεύουμαι τούς δικούς μας εὐρωσκεπτικιστές πού ἐπαγγέλονται τήν ἔξοδό μας ἀπό τό Ευρώ καί τήν   Εύρωπαϊκή Ἕνωση.

Μέ τά ἀνωτέρω νομίζω ὅτι δίνω μιά ἐξήγηση στόν  κ. Νικηφορίδη γιατί ὁρισμένοι ἀνεγκέφαλοι λένε τίς διάφορες ἀρλοῦμπες καί ἀρνούνται ἱστορικά γεγονότα ὅπως τήν γενοκτονία τῶν Ποντίων, τό Ζάλογγο κ.τ.τ. Ὅσον ἀφορᾶ τό ὀλίσθημα τῆς φοιτητικῆς ὀργάνωσης (Aegee-Kastoria) τοῦ ΤΕΙ Καστοριᾶς, νομίζω ὅτι πρέπει νά τούς  συγχωρήσουμε λόγω τοῦ νεαροῦ τῆς ἠλικίας τους, τῆς ἄγνοιας τοῦ μακεδονικοῦ προβλήματος καί τῆς ἐπεξηγήσεως καί συγνώμης πού ἀνήρτησαν στό διαδίκτυο.

* * *

Υ.Γ. Ἀφοῦ ἔγραψα τό ἀνωτέρω κείμενο, διάβασα τό κύριο ἄρθρο τῆς ¨ΟΔΟΥ¨ τῆς 28ης Νοεμβρίου (ἔρχεται καθυστερημένα στήν Ἀθήνα) ὄπου ὁ ἀνώνυμος ἀρθρογράφος μέ τό λεπτό καί δηκτικό του πνεῦμα καυτηριάζει καί ψέγει τούς θιασῶτες τῶν χάλκινων σλαβικῶν ὀργάνων μέ τά ἐπακόλουθά τους. Εἶναι καί αὐτοί θύματα τῶν ἀθῶων  καί ἀβλαβῶν, δῆθεν, ἐνεργειῶν τῆς προπαγάνδας τῶν γειτόνων μας.
 Ὁρθή πάντως ἤταν ἡ ἀπόφαση τῆς δημοτικῆς Ἀρχής, εὐχῆς ἔργον νά ἀκολουθήσουν καί ἄλλες τέτοιες ἀποφάσεις.  


1.Στόν  ιστότοπο του Διαδικτύου WWW.CDRSEE.org θά βρει κανείς πολλά και ενδιαφέροντα γι’ αυτήν τήν ΜΚΟ, το Δ.Σ. της  καί τους χρηματοδότες  της.
2. Πηγή: www.logiosermis.net/2010/12/cdrsee.html#ixzz2m35vNYz1
3. ό.π.π.
4. Κ. Καβάφης: ποίημα ¨Τείχη¨.

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 12 Δεκεμβρίου 2013, αρ. φύλλου 719
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ