26.4.14

Πόθεν έσχες

Αναρτήθηκαν την π. Δευτέρα στον ιστότοπο της βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάτασης των πολιτικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2012. Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες στο διαδίκτυο για έναν μήνα (έως την 16η Ιανουαρίου 2014).

Μαρία Αντωνίου


Έσοδα από κάθε πηγή:
-Έτος 2009: € 28.149,47 και € 36.938,20 (συζ)
-Έτος 2010: € 26.338,89 και € 30.748,92 (συζ)
-Έτος 2011: € 21.115,81 και € 26.221,00 (συζ)

Ακίνητα: 
Ένα διαμέρισμα στον δήμο Λαμιέων

Μετοχές, αμοιβαία, ομόλογα: 0

Αυτοκίνητα: 
Δύο (2.188 και 1000 κυβικά)

Καταθέσεις:
€ 17.535,94 στην Τράπεζα Πειραιώς
€ 7.456,53 Τράπεζα Πειραιώς (λογαριασμός κοινός με τέκνο της)
€ 4,27 (τέσσερα ευρώ και εικοσιεπτά λεπτά) Alpha Τράπεζα (λογαριασμός κοινός με τον σύζυγό της)


Ευάγγελος Διαμαντόπουλος


Έσοδα από κάθε πηγή:
-Έτος 2009: € 19.441,08
-Έτος 2010: € 18.167,81
-Έτος 2011: € 16,991,92

Ακίνητα: 0
Μετοχές, αμοιβαία, ομόλογα: 0

Αυτοκίνητα:
Ένα (κυβικά 600)

Καταθέσεις:
3 λογαριασμοί στην Εθνική Τράπεζα:
α) € 264,32 ευρώ
β) € 3.082,20
γ) € 2. 000,00 κοινός με την Τ.Ο. ΣυΡιζΑ Καστοριάς.


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 19 Δεκεμβρίου 2013, αρ. φύλλου 720.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ