28.12.16

Συνεργασία δήμων Καστοριάς & Πόγραδετς Αλβανίας

Πραγματοποιήθηκε στον δήμο Καστοριάς συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπειών των δήμων Πόγραδετς της Αλβανίας και Καστοριάς. Κύριο αντικείμενο της συνάντησης ήταν η υπογραφή σύμφωνου συνεργασίας από τους δύο δημάρχους με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας για την υλοποίηση κοινών διασυνοριακών έργων σε θέματα τουρισμού και προστασίας περιβάλλοντος, το οποίο προβλέπει:
α) Την εντατική συνεργασία στον τομέα της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και άλλων προγραμμάτων.
β) Τον προσδιορισμός των ιδεών και προτάσεων για την από κοινού ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής.
δ) To σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών σχεδίων βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης φυσικών και πολιτιστικών πόρων των δήμων με στόχο την τουριστική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
ε) Τη συνεργασία στους τομείς των πολιτιστικών και τουριστικών δράσεων.
στ) Τη δημιουργία κοινών δράσεων οίνου και γαστρονομίας.
ζ) Τη διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων.
Και τέλος η) την εν γένει προβολή και δημοσιότητα των δύο τόπων ως κοινών τουριστικών προορισμών.

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 21 Ιουλίου 2016, αρ. φύλλου 845


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ