31.12.16

268.205,88 € για ποδήλατα, πλοιάριο και αντικατάσταση κουφωμάτων

Στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013», -όπως δημοσίευσε σε προηγούμενα φύλλα της η ΟΔΟΣ, από την Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εξεδόθη δελτίο στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, υλοποιεί το έργο με τίτλο «Galet-Greece/Albania energy tourism». Μεταξύ των δράσεων του έργου περιλαμβάνεται:
α) προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος φόρτισης ποδηλάτων με χρήση φωτοβολταϊκών που θα περιλαμβάνει 12 ηλεκτρικά ποδήλατα και 15 συμβατικά, προϋπολογισμού 60. 000 €.
β) προμήθεια ηλιακού σκάφους με σκοπό την διεξαγωγή περιηγητικών διαδρομών στη λίμνη της Καστοριάς, προϋπολογισμού 100.000 €.
γ) ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα διπλού υαλοπίνακα) προϋπολογισμού 99.205,88 €.
Οι ανωτέρω διαγωνισμοί έχουν ολοκληρωθεί ενώ έχουν ήδη οριστεί ανάδοχοι των έργων. Τους επόμενους δύο μήνες αναμένεται η εγκατάσταση του σκάφους, των ποδηλάτων και του σταθμού φόρτισης καθώς και η έναρξη των εργασιών αναβάθμισης στο κτήριο του διοικητηρίου. Τον Σεπτέμβριο του 2016 με την ολοκλήρωση των έργων θα πραγματοποιηθεί στη Καστοριά ενημερωτική ημερίδα σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου Galet και θα συνδυαστεί με εκπαιδευτική επίσκεψη στα παραπάνω επιδεικτικά έργα που προάγουν τον περιβαλλοντικά φιλικό τουρισμό.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδας-Αλβανίας 2007-2013 και ανήκει στο θεματικό πεδίο 2: Προώθηση και βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ως μέρος του Μέτρου 2.1 : Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής. Συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους για τους έλληνες εταίρους ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τους αλβανούς εταίρους είναι 85% και 15%. Στόχοι του έργου είναι: η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες,, η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση του ενεργειακού τουρισμού, η ευαισθητοποίηση της οικολογικής συνείδησης των πολιτών και τουριστών Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4.102.901,27 € εκ των οποίων τα 2.660.000,00 € αντιστοιχούν στην ελληνική πλευρά και τα 1.442.901, 27 € στην αλβανική. Πιο συγκεκριμένα, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται στις 268.205,88 € και περιλαμβάνει την εγκατάσταση ηλιακού σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων, την αγορά συμβατικών ποδηλάτων και ενός ηλιακού σκάφους και την μερική ενεργειακή αναβάθμιση του διοικητηρίου της ΠΕ Καστοριάς.

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 21 Ιουλίου 2016, αρ. φύλλου 845

Σχετικά: 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ