18.12.16

Προετοιμασία του νέου τοπικού προγράμματος «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» 2014-2020

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. – ΑΝ. ΚΑΣ. Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), διοργάνωσε μία σειρά ενεργειών διαβούλευσης/ ενημέρωσης, με στόχο την παρουσίαση και την προετοιμασία του νέου τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER, για τα έτη 2014-2020.
Ενεργή ήταν η συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων στις ενέργειες διαβούλευσης και ενημέρωσης που έγιναν, έτσι ώστε να είναι ολοκληρωμένος και επιτυχής ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος. Οι φορείς με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και ενημέρωση είναι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ο Δήμος Καστοριάς, ο Δήμος Άργους Ορεστικού, ο Δήμος Νεστορίου, φορείς που ασχολούνται με την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, με τη γούνα, με το περιβάλλον, με τον τουρισμό, με την αλιεία, αγροτικοί συνεταιρισμοί, δασικοί συνεταιρισμοί, πολιτιστικοί σύλλογοι, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και το Επιμελητήριο Καστοριάς.

Οι φορείς της περιοχής, εξέφρασαν και υπέβαλλαν απόψεις, ιδέες και προτάσεις για τον καθορισμό της περιοχής παρέμβασης του νέου προγράμματος, για τη διαμόρφωση των δράσεων του νέου προγράμματος, και μία καταρχήν εκδήλωση του επενδυτικού ενδιαφέροντός τους. Από τη μεριά της η ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε. Ο.Τ.Α, ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης, ενημέρωσε για τα κάτωθι:
• Πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος
• Περιοχή εφαρμογής
• Εταιρικό σχήμα
• Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης / στόχοι / δράσεις
• Κριτήρια επιλεξιμότητας
• Κριτήρια επιλογής
• Ενδεικτικές θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης
• Ιδιωτικές επενδύσεις όπως μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, ανάπτυξη επιχειρήσεων, συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων του γεωργικού και δασικού τομέα, της αλυσίδας τροφίμων και άλλων
• Δημόσιες επενδύσεις όπως έργα υποδομής που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας, βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, επενδύσεις
• Σχέδια συνεργασίας (διακρατικκά και διατοπικά)
• Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης

Το «CLLD», είναι τα αρχικά των λέξεων: «Community-Led Local Development», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», όπου είναι και η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, που θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014-2020. Στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER), ο τοπικός πληθυσμός προΐσταται και δημιουργεί μια τοπική συνεργασία, η οποία σχεδιάζει και υλοποιεί μία ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική.

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, όσον αφορά στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, θα εφαρμοστεί, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, σε αγροτικές περιοχές που πληρούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Να προτείνονται από την Ο.Τ.Δ. μέσω της «Από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης
• Να αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής
• Ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται από 10.000 – 150.000 κατοίκους
• Αποτελούνται από τοπικές / δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων
• Περιοχή εφαρμογής

Η ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε. Ο.Τ.Α έχει δραστηριοποιηθεί σε όλες τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους στην ευρύτερη περιοχή και υλοποίησε με επιτυχία 3 τοπικά προγράμματα LEADER, από το 1995 μέχρι και σήμερα. Με βάση την εμπειρία της καθώς και τους όρους και περιορισμούς του συγκεκριμένου προγράμματος έχει ήδη προσδιορίσει, μία κατ΄ αρχήν προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής για το νέο πρόγραμμα. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τους Δήμους Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου. Στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης δεν περιλαμβάνεται η εντός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς καθώς υπερβαίνει τους 15.000 κατοίκους.
Δίνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, η δυνατότητα καταγραφής του αρχικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής του προγράμματος, μέσω της ιστοσελίδας μας (www.ankas.gr) με την ηλεκτρονική υποβολή του επενδυτικού ενδιαφέροντος με τη συμπλήρωση του σχετικού «Υποδείγματος Υποβολής Πρότασης», το οποίο αποτελεί μέρος της διαδικασίας διαβούλευσης και θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού και υλοποιήσιμου προγράμματος, με βάση τις δυνατότητες, τις προοπτικές και τη δυναμική της προτεινόμενης περιοχής εφαρμογής.

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 14 Ιουλίου 2016, αρ. φύλλου 844

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ